Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kakvoći alkoholnih i bezalkoholnih pića, leda i octa ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
133 27.12.2007 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kakvoći alkoholnih i bezalkoholnih pića, leda i octa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3809

Na temelju članka 94.L367314 stavka 2., a u svezi s člankom 128.L367315 Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KAKVOĆI ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA, LEDA I OCTA

Članak 1.

Prestaju važiti odredbe članaka 88.L367317 i 89.L367318 Pravilnika o kakvoći alkoholnih i bezalkoholnih pića, leda i octa (»Narodne novine« broj 53/91 i 158/03).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/131
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 17. prosinca 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kakvoći alkoholnih i bezalkoholnih pića, leda i octa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !