Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kakvoći mesa stoke za klanje, peradi i divljači ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 4.7.2008 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kakvoći mesa stoke za klanje, peradi i divljači

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2551

Na temelju članka 94.L402051 stavka 2., a u svezi s člankom 128.L402052 Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KAKVOĆI MESA STOKE ZA KLANJE, PERADI I DIVLJAČI

Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o kakvoći mesa stoke za klanje, peradi i divljačiL402054 (»Narodne novine« broj 53/91 i 158/03).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/10
Urbroj: 525-13-08-1
Zagreb, 3. srpnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

 

zatvori
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kakvoći mesa stoke za klanje, peradi i divljači
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !