Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza kakao-zrna, kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih proizvoda, krem- proizvoda, keksa i proizvoda srodnih keksu ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 26.01.2011 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza kakao-zrna, kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih proizvoda, krem- proizvoda, keksa i proizvoda srodnih keksu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

216

Na temelju članka 94.L651956 stavka 2., a u svezi s člankom 128.L651957 Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA OBAVLJANJA KEMIJSKIH I FIZIKALNIH ANALIZA KAKAO-ZRNA, KAKAO-PROIZVODA, PROIZVODA SLIČNIH ČOKOLADI, BOMBONSKIH PROIZVODA, KREM-PROIZVODA, KEKSA I PROIZVODA SRODNIH KEKSU

Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza kakao-zrna, kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih proizvoda, krem-proizvoda, keksa i proizvoda srodnih keksuL651959 (»Narodne novine« broj 53/91 i 158/03).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/12

Urbroj: 525-13-2-0495/11-1

Zagreb, 18. siječnja 2011.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza kakao-zrna, kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih proizvoda, krem- proizvoda, keksa i proizvoda srodnih keksu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !