Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – graduirane odmjerne cilindre ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 11.4.2008 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – graduirane odmjerne cilindre

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1427

Na temelju članka 16.L390308 stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA LABORATORIJSKA MJERILA – GRADUIRANE ODMJERNE CILINDRE

Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – graduirane odmjerne cilindreL390310 (»Narodne novine« broj 51/02).

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-03/2
Urbroj: 558-03/1-2-2-08-1
Zagreb, 4. travnja 2008.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.
 

zatvori
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – graduirane odmjerne cilindre
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !