Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utovara, pretovara, istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati prijevozna sredstva i pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 04.03.2009 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utovara, pretovara, istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati prijevozna sredstva i pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

617

Na temelju članka 60.L438608 stavka 4., članka 62.L438609 stavka 1., članka 65.L438610 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), a u svezi s člankom 128.L438612 Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU UTOVARA, PRETOVARA, ISTOVARA I VETERINARSKO-ZDRAVSTVENOG PREGLEDA POŠILJAKA ŽIVOTINJA, PROIZVODA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I HIGIJENSKO--TEHNIČKIM UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRIJEVOZNA SREDSTVA I POŠILJKE U UNUTARNJEM I MEĐUNARODNOM PROMETU

Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o načinu utovara, pretovara, istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati prijevozna sredstva i pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometuL438614 (»Narodne novine«, broj 13/05).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-02/09-01/21
Urbroj: 525-11-09-1
Zagreb, 18. veljače 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utovara, pretovara, istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati prijevozna sredstva i pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !