Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o provjeri znanja vozača kojima je izrečena zaštitna mjera u skladu sa zakonom – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 22.7.1998 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o provjeri znanja vozača kojima je izrečena zaštitna mjera u skladu sa zakonom

HRVATSKI AUTOKLUB

Na temelju članka 208.L58247 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 59/96. - pročišćeni tekst) i članka 4.L58249 Pravilnika o povjeravanju Hrvatskom autoklubu poslova jedinstvenog procesa osposobljavanja kandidata za vozače, organiziranja i provođenja vozačkih ispita i drugih poslova javnih ovlasti (»Narodne novine«, broj 24/95.) Upravni odbor Hrvatskog autokluba na sjednici od 11. svibnja 1998. godine, uz suglasnost ministra prosvjete i športa, donio je

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PROVJERI ZNANJA VOZAČA KOJIMA JE IZREČENA ZAŠTITNA MJERA U SKLADU SA ZAKONOM

Članak 1.

Pravilnik o provjeri znanja vozača kojima je izrečena zaštitna mjera u skladu sa zakonomL58251 (»Narodne novine«, broj 40/95.) prestaje važiti.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 3485/5
Zagreb, 11. svibnja 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora
Hrvatskog autokluba
Tomislav Družak, dipl. oec., v. r.

zatvori
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o provjeri znanja vozača kojima je izrečena zaštitna mjera u skladu sa zakonom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !