Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
47 25.4.2008 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1598

Na temelju članka 70.L391164 stavak 2. Zakona o rudarstvu – pročišćeni tekst (»Narodne novine«, broj 190/03.), potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA RUDARSKE RADOVE PRI ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI LEŽIŠTA KAMENE SOLI

Članak 1.

Pravilnik o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli (Službeni list, broj 8/79., »Narodne novine«, broj 53/91.) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/24
Urbroj: 526-04-02-01/3
Zagreb, 18. travnja 2008.

Potpredsjednik Vlade i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

 

zatvori
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !