Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o prikazu rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 9.7.2007. Pravilnik o prikazu rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2218

Na temelju odredbi članka 149.L345468 i članka 223.L345469 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 28. lipnja 2007. godine

PRAVILNIK

O PRIKAZU REZULTATA POSLOVANJA INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM I INVESTICIJSKIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju obvezni sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom (u daljnjem tekstu: fondovi).

OBVEZNI SADRŽAJ PRIKAZA REZULTATA POSLOVANJA

Članak 2.

(1) Prikaz rezultata poslovanja fonda obvezno mora sadržavati podatke o:

– imovini i obvezama,

– prinosu,

– portfelju,

– ukupnim troškovima,

– udjelima.

(2) Prikaz rezultata poslovanja mora odražavati rezultate poslovanja fonda od njegovog osnutka do dana davanja prikaza ili u zadnjih pet (5) godina, ovisno koje je od naznačenih razdoblja kraće.

(3) Prikaz rezultata mora sadržavati najnovije dostupne podatke.

METODE PRIKAZA REZULTATA POSLOVANJA

Članak 3.

(1) Prikaz rezultata poslovanja fonda:

– ne smije biti sastavljen u obliku procjene, podlijegati jamstvu ili na bilo koji način dati naslutiti da se radi o predviđanju budućih rezultata poslovanja,

– ne smije dovoditi u zabludu u pogledu povezanih rizika i naknada,

– treba biti sastavljen na dosljednoj osnovi uključivanjem ili isključivanjem čimbenika koji utječu na rezultate poslovanja,

– moraju ih odobriti članovi uprave društva za upravljanje.

(2) Informacija o neto imovini mora biti prikazana za cijelo razdoblje propisano člankom 2.#clanak2 ovog Pravilnika, na svršetku svakog obračunskog razdoblja.

(3) Podatak o prinosu fonda treba biti prikazan:

– za tekuću godinu,

– za prethodnih 365 dana,

– od osnutka fonda,

– za cijelo razdoblje propisano člankom 2.#clanak2 ovog Pravilnika, na godišnjoj razini.

(4) Podatak o prinosu mora uvijek sadržavati točno navedeno vremensko razdoblje na koje se odnosi (datum početka i kraja razdoblja).

OBVEZA DOSTAVLJANJA

Članak 5.

(1) Na pismeni zahtjev vlasnika udjela u fondu društvo je obvezno dati na uvid podatke iz članka 2#clanak2 ovog Pravilnika.

(2) Društvo je obvezno u roku od petnaest (15) dana dati korisniku na uvid traženi prikaz rezultata poslovanja.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/32

Urbroj: 326-01-07-1

Zagreb, 28. lipnja 2007.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o prikazu rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !