Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske i Kraljevine Švedske ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 05.01.2010 Pravilnik o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske i Kraljevine Švedske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

83

Na temelju članka 56.L490859 stavka 2. podstavka trećeg Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07 i 155/08) i članka 53.L490861 stavka 9. i članka 61.L490862 stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRIMJENI PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1] VEZANO ZA DODATNA JAMSTVA U ODNOSU NA SALMONELU ZA POŠILJKE MESA I JAJA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENE STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPUBLIKE FINSKE I KRALJEVINE ŠVEDSKE[2]

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju, u odnosu na salmonelu, udovoljavati pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske (u daljnjem tekstu: Finska) i Kraljevine Švedske (u daljnjem tekstu: Švedska).

Uzorkovanje mesa goveda

Članak 2.

Uzorkovanje mesa goveda, uključujući mljeveno meso, ali isključujući mesne pripravke i strojno otkošteno meso, koje je namijenjeno stavljanju na tržište Finske i Švedske i koje se podvrgava mikrobiološkom testu, provodi se u skladu s Prilogom I. ovoga Pravilnika.

Uzorkovanje mesa svinja

Članak 3.

Uzorkovanje mesa svinja, uključujući mljeveno meso, ali isključujući mesne pripravke i strojno otkošteno meso, koje je namijenjeno stavljanju na tržište Finske i Švedske i koje se podvrgava mikrobiološkom testu, provodi se u skladu s Prilogom I. ovoga Pravilnika.

Uzorkovanje mesa peradi

Članak 4.

Uzorkovanje mesa domaćih kokoši, purana, biserki, pataka i gusaka, uključujući mljeveno meso, ali isključujući mesne pripravke i strojno otkošteno meso, koje je namijenjeno stavljanju na tržište Finske i Švedske i koje se podvrgava mikrobiološkom testu, provodi se u skladu s Prilogom II. ovoga Pravilnika.

Uzorkovanje jata iz kojih potječu jaja

Članak 5.

Uzorkovanje jata iz kojih potječu jaja namijenjena stavljanju na tržište Finske i Švedske i koja se podvrgavaju mikrobiološkom ispitivanju, treba provesti u skladu s Prilogom III. ovoga Pravilnika.

Mikrobiološke metode za pretraživanje uzoraka

Članak 6.

1. Mikrobiološko testiranje uzoraka uzetih na salmonelu, u skladu s člancima 2. do 5. ovoga Pravilnika, provodi se u skladu s posljednjim izdanjem:

(a) norme HRN EN/ISO 6579:2003[3]; ili

(b) metode br. 71 koju je opisao Nordijski odbor za analizu hrane (NMKL)[4] (metoda br. 71).

2. Ako se rezultati mikrobioloških testiranja osporavaju među državama članicama, referentnom metodom smatra se posljednje izdanje norme HRN EN/ISO 6579:2003.

3. Za uzorke mesa goveda, mesa svinja, te mesa peradi, za mikrobiološka testiranja na salmonelu mogu se koristiti analitičke metode, koje se validiraju uporabom uzoraka mesa u validacijskim studijama, i to: metode koje su validirane prema posljednjem izdanju norme HRN EN/ISO 6579:2003 ili posljednjem izdanju metode br. 71 i, ukoliko se radi o zaštićenoj metodi, metoda certificirana od treće strane, u skladu s protokolom navedenim u normi HRN EN/ISO 16140:2004[5] ili drugim međunarodno priznatim protokolima.

Dokumentacija

Članak 7.

1. Pošiljke mesa iz članaka 2.#clanak2, 3.#clanak3, i 4.#clanak4 ovoga Pravilnika mora pratiti komercijalni dokument koji je u skladu s obrascem iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

2. Pošiljke jaja iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika mora pratiti certifikat naveden u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

Završne odredbe

Članak 8.

Prilozi I. do V. su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/337
Urbroj: 525-06-3-0527/09-1
Zagreb, 22. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

PRAVILA UZORKOVANJA KOJA SE PRIMJENJUJU ZA MESO ILI MLJEVENO MESO GOVEDA I SVINJA NAMIJENJENO STAVLJANJU NA TRŽIŠTE FINSKE I ŠVEDSKE

Odjeljak A
METODA UZORKOVANJA

1. Trupovi, polovice trupova i četvrti trupova dobiveni iz klaonice podrijetla (»tehnika uzimanja brisa«)

Koristi se nedestruktivna metoda uzorkovanja kao što je opisano u normi HRN ISO 17604:2009[6], uključujući pravila za skladištenje i prijevoz uzoraka.

Kod trupova goveda, uzorci se uzimaju na tri mjesta (noge, slabine i vrat). Kod trupova svinja uzorci se uzimaju na dva mjesta (noge i prsa). Treba koristiti metodu uzimanja uzoraka abrazivnom spužvom. Područje s kojeg se uzimaju uzorci mora obuhvatiti najmanje 100 cm2 odabranog mjesta. Uzorci s različitih mjesta uzorkovanja na trupu moraju se objediniti prije pretraživanja.

Svaki uzorak mora biti propisno označen i identificiran.

2. Četvrti trupova dobivene iz objekta koji nije klaonica podrijetla trupova, rasječeno meso i meso rasječeno na manje komade (»destruktivna metoda«)

Komadi tkiva uzimaju se probadanjem površine mesa sterilnim bušačem ili rezanjem komada tkiva približne veličine od 25 cm2 sterilnim instrumentima. Uzorke treba aseptično prenijeti u posudu za uzorke ili u plastičnu vrećicu s otopinom, te ih zatim homogenizirati (peristaltičkim stomacherom ili rotacijskom miješalicom (homogenizatorom)). Uzorci smrznutog mesa moraju ostati zamrznuti tijekom otpreme do laboratorija. Uzorci hlađenog mesa ne smiju biti zamrznuti, nego ih treba držati rashlađene. Do 10 odvojenih uzoraka iste pošiljke može se združiti na način opisan u normi HRN EN/ISO 6579:2003.

Svaki uzorak mora biti propisno označen i identificiran.

3. Mljeveno meso (destruktivna metoda)

Komadi mesa se dobivaju uzorkovanjem približno 25 grama sterilnim instrumentima. Uzorke treba aseptično prenijeti u posudu za uzorke ili u plastičnu vrećicu s otopinom te ih zatim homogenizirati (peristaltičkim stomacherom ili rotacijskom miješalicom (homogenizatorom)). Uzorci smrznutog mesa moraju ostati zamrznuti tijekom otpreme do laboratorija. Uzorci hlađenog mesa ne smiju biti zamrznuti, nego ih se treba držati rashlađene. Do 10 odvojenih uzoraka iste pošiljke može se združiti na način opisan u normi HRN EN/ISO 6579:2003.

Svaki uzorak mora biti propisno označen i identificiran.

Odjeljak B
BROJ UZORAKA KOJE TREBA UZETI

1. Trupovi, polovice trupova, polovice trupova razrezane na najviše tri dijela i četvrtine navedene u Odjeljku A točki 1. ovoga Priloga

Uzorkovanje s obzirom na broj trupova ili polovica trupova (jedinica) u pošiljci od kojih treba uzeti odvojene slučajne uzorke, obavlja se na sljedeći način:

Pošiljka (broj ambalažnih jedinica)

Broj ambalažnih jedinica koje treba uzorkovati

1–24

Broj koji je jednak broju ambalažnih jedinica, s najviše 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 ili više

60

2. Četvrtine, rasječeno meso i meso rasječeno na manje komade navedeno u Odjeljku A točki 2. ovoga Priloga te mljeveno meso navedeno u Odjeljku A točki 3. ovoga Priloga

Uzorkovanje s obzirom na broj ambalažnih jedinica u pošiljci od kojih treba uzeti odvojene slučajne uzorke, obavlja se na sljedeći način:

Pošiljka (broj ambalažnih jedinica)

Broj ambalažnih jedinica koje treba uzorkovati

1–24

Broj koji je jednak broju ambalažnih jedinica, s najviše 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 ili više

60

Ovisno o težini ambalažnih jedinica, broj ambalažnih jedinica koji treba uzorkovati može se smanjiti prema sljedećim faktorima množenja:

Težina ambalažnih jedinica

> 20 kg

10 – 20 kg

< 10 kg

Faktor množenja

× 1

× 3/4

× 1/2

PRILOG II.

PRAVILA UZORKOVANJA KOJA SE PRIMJENJUJU ZA MESO ILI MLJEVENO MESO PERADI NAMIJENJENO STAVLJANJU NA TRŽIŠTE FINSKE I ŠVEDSKE

Odjeljak A
METODA UZORKOVANJA

1. Trupovi (s ostavljenom kožom vrata)

Uzimanje slučajnih uzoraka mora biti jednako raspoređeno po cijeloj pošiljci. Uzorak mora sadržavati 10-gramske dijelove kože vrata koja se odvaja aseptično sterilnim skalpelom i pincetom. Uzorke do pretraživanja treba držati rashlađene. Do 10 odvojenih uzoraka iste pošiljke može se združiti na način opisan u normi HRN EN/ISO 6579:2003.

Uzorci moraju biti propisno označeni i identificirani.

2. Trupovi bez kože vrata, dijelovi trupova i jestivi nusproizvodi (»destruktivna metoda«)

Komadi tkiva od približno 25 grama uzimaju se probadanjem površine mesa sterilnim bušačem ili rezanjem komada tkiva sterilnim instrumentima. Uzorke do pretraživanja treba držati rashlađene. Do 10 odvojenih uzoraka iste pošiljke može se združiti na način opisan u normi HRN EN/ISO 6579:2003.

Uzorci moraju biti propisno označeni i identificirani.

3. Mljeveno meso (»destruktivna metoda«)

Komadi mesa se dobivaju uzorkovanjem približno 25 grama sterilnim instrumentima. Uzorke do pretraživanja treba držati rashlađene. Prema normi HRN EN/ISO 6579:2003, uzorci se mogu združiti u količinu od najviše 10 uzoraka.

Uzorci moraju biti propisno označeni i identificirani.

Odjeljak B
BROJ UZORAKA KOJE TREBA UZETI

Uzorkovanje s obzirom na broj ambalažnih jedinica u pošiljci od kojih treba uzeti odvojene slučajne uzorke, obavlja se na sljedeći način:

Pošiljka (broj ambalažnih jedinica)

Broj ambalažnih jedinica koje treba uzorkovati

1–24

Broj koji je jednak broju ambalažnih jedinica, s najviše 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 ili više

60

Ovisno o težini ambalažnih jedinica, broj uzoraka može se smanjiti prema sljedećim faktorima množenja:

Težina ambalažnih jedinica

> 20 kg

10 – 20 kg

< 10 kg

Faktori množenja

× 1

× 3/4

× 1/2

PRILOG III.

PRAVILA UZORKOVANJA KOJA SE PRIMJENJUJU NA JATA KADA SU JAJA NAMIJENJENA STAVLJANJU NA TRŽIŠTE FINSKE I ŠVEDSKE

Odjeljak A
METODA UZORKOVANJA

Uzorci moraju sadržavati feces prikupljen u skladu s jednom od sljedećih metoda:

1. kod kokoši koje su držane na gredama ili su držane slobodno:

1.1. skupni uzorci fecesa, koji se sastoje od pojedinačnih uzoraka svježeg fecesa, od kojih svaki teži najmanje 1 g, slučajnim se odabirom uzimaju s nekoliko mjesta u objektu u kojemu se drže kokoši ili, ako se kokoši slobodno kreću kroz više objekata predmetnog gospodarstva, uzorci se uzimaju u svakoj skupini objekata u kojoj su smještene kokoši;

1.2. navlake za obuću: površina navlake za obuću navlaži se primjerenim razrjeđivačem (poput 0,8% natrijevog klorida s 0,1% peptonom u sterilnoj deioniziranoj vodi), sterilnom vodom ili nekim drugim razrjeđivačem odobrenim od nadležnog tijela. Ne smije se upotrebljavati voda s gospodarstva koja sadrži antimikrobna sredstva ili druge dezinfekcijense. Hodanje po prostoru obavlja se na način kojim se uzimaju uzorci iz svih dijelova objekta, uključujući područja sa steljom i podnicama, ukoliko je hodanje po podnicama sigurno. Po završetku uzorkovanja, navlake za obuću je potrebno pažljivo skinuti da se sačuva prikupljeni materijal. Za analizu se može uzeti skupni uzorak od dva para navlaka za obuću;

2. ukoliko se kokoši nesilice drže u kavezima, uzorci se uzimaju sa strugača ili s površine jame u koju pada feces.

Odjeljak B
KOLIČINA UZORAKA KOJU TREBA UZETI

Ovisno o metodi uzorkovanja iz Odjeljka A ovoga Priloga koja je korištena, količina uzoraka mora biti sljedeća:

– ako se koristi metoda iz točke 1.1. navedenog Odjeljka treba uzeti 60 uzoraka fecesa u objektu ili skupini objekata na gospodarstvu,

– ako se koristi metoda iz točke 1.2. navedenog Odjeljka treba koristiti 2 para navlaka za obuću;

– ako se koristi metoda iz točke 2. navedenog Odjeljka treba uzeti 60 uzoraka fecesa ili najmanje 60 grama samopomiješanog fecesa.

Odjeljak C
UČESTALOST UZORKOVANJA

Uzorkovanje jata mora se obaviti u razdoblju od dva tjedna prije početka nesivosti, a zatim najmanje jedanput svakih 25 tjedana.

PRILOG IV.

Napomene:

(a) Komercijalni dokumenti izrađuju se u skladu s obrascem komercijalnog dokumenta iz ovoga Priloga. Komercijalni dokument sadrži, prema brojčanom slijedu iz obrasca, izjave koje se zahtijevaju za prijevoz mesa goveda ili svinja ili mesa peradi – uključujući mljeveno meso,

(b) Komercijalni dokument se sastavlja se na jednom od službenih jezika odredišne države članice EU. Komercijalni dokument može biti sastavljen i na drugim jezicima EU, ako je priložen službeni prijevod ili ako je tako unaprijed dogovoreno s nadležnim tijelom odredišne države članice.

(c) Komercijalni dokument izrađuje se u najmanje tri primjerka (jedan izvornik i dvije preslike). Izvornik prati pošiljku do konačnog odredišta. Primatelj zadržava izvornik. Pošiljatelj/proizvođač zadržava jednu presliku, a prijevoznik drugu.

(d) Izvornik svakog komercijalnog dokumenta sastoji se od jednog lista papira, tiskan obostrano, a ako je potreban dodatan tekst, dokument treba oblikovati na način da sve stranice čine nedjeljivu cjelinu.

(e) Ako se dokumentu zbog identifikacije predmeta pošiljke prilažu dodatne stranice, tada i te stranice treba uzeti u obzir kao sastavni dio izvornog dokumenta na način da svaku od njih potpiše odgovorna osoba.

(f) Ako dokument, uključujući dodatne stranice navedene u točki (e) ovoga Priloga, nije tiskan na samo jednoj stranici, svaka se stranica numerira – (broj stranice) od (ukupan broj stranica) – na dnu, a na vrhu stranice navodi se brojčana oznaka dokumenta koju određuje odgovorna osoba.

(g) Izvornik dokumenta ispunjava i potpisuje odgovorna osoba.

(h) Boja potpisa odgovorne osobe mora se razlikovati od boje tiskanog teksta.

Obrazac komercijalnog dokumenta za pošiljke mesa goveda ili svinja ili mesa peradi uključujući mljeveno meso namijenjene stavljanju na tržište Finske i Švedske

1. Pošiljatelj (puni naziv i adresa objekta otpreme, a ukoliko je primjenjivo odobreni broj objekta)

Referentni broj dokumenta(1):

Ukupan broj stranica ovog dokumenta:

Datum (preuzimanja materijala iz objekta):

2. Primatelj (puni naziv i adresa primatelja, a ukoliko je primjenjivo odobreni broj odredišnog objekta).

3. Mjesto utovara za otpremu
(potpuna adresa, ako nije ista kao ona u točki 1.)

4. Prijevoznik, prijevozno sredstvo, količina i identifikacija pošiljke

4.1. Prijevoznik (puno naziv i adresa)

4.2. Kamion, željeznički vagon, brod ili avion(2)

4.3. Broj(evi) registracije, ime broda ili broj leta:

4.5. Način pakiranja:

4.6. Broj pošiljki po kategoriji proizvoda:

4.7. Neto težina (kg):

4.8. Broj spremnika (po potrebi):

5. Opis proizvoda

5.1. Vrsta proizvoda(3):

5.2. Stanje proizvoda(4):

6. Izjava pošiljatelja

Ja, dolje potpisani, izjavljujem sljedeće:

Pregledi iz Uredbe Komisije [...] su bili provedeni i rezultati su negativni, a izjava laboratorija u vezi s analizama provedenima na pošiljci ili rezultati tih analiza priloženi su ovome dokumentu(2).

Meso goveda ili svinja, uključujući mljeveno meso dobiveno od istog, namijenjeno je objektu u svrhu pasterizacije, sterilizacije ili postupaka sa sličnim učinkom(2).

Meso, uključujući mljeveno meso, dolazi iz objekta koje podliježe programu nadzora koji je priznat kao jednakovrijedan onome programu odobrenom za Švedsku i Finsku(2).

Potpis

U .............................................................................. dana ..........................................................

(mjesto) (datum)

..............................................................................

(potpis odgovorne osobe/pošiljatelja)(5)

..............................................................................

(ime, napisati velikim tiskanim slovima)

Opaske

(1) Referentni broj koji je izdala odgovorna osoba za potrebe sljedivosti.

(2) Nepotrebno prekrižiti.

(3) Opisati vrstu proizvoda (npr. meso goveda, meso svinja, meso peradi, mljeveno meso).

(4) Opisati stanje proizvoda: rashlađeno ili zamrznuto.

(5) Boja potpisa mora se razlikovati od boje tiska.

PRILOG V.

PRIMJERAK CERTIFIKAT ZA POŠILJKE JAJA NAMIJENJENIH ZA PREHRANU LJUDI KOJA SE OTPREMAJU U FINSKU I ŠVEDSKU

EUROPSKA ZAJEDNICA Certifikat za trgovinu među državama članicama EZ

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci

1.1. Pošiljatelj

? Ime

Adresa

Poštanski broj

1.2. Referentni broj certifikata

1.2.a. Lokalni referentni broj:

1.3. Centralno nadležno tijelo

1.4. Lokalno nadležno tijelo

1.5. Primatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

1.6. Broj(evi) izvornih certifikata* Broj(evi) popratnih
dokumenata*

1.7. Trgovac*
Ime Broj odobrenja

1.8. Zemlja podrijetla ISO kod

1.9. Regija podrijetla Kod

1.10. Odredišna zemlja ISO kod

1.11. Odredišna regija Kod

1.12. Mjesto podrijetla/Mjesto uzgoja

*Uzgoj ?

*Sabirni centar ?

*Prostor trgovca ?

*Odobreno tijelo ?

*Centar za sakupljanje sjemena ?

*Odobreno uzgajalište životinja akvakulture ?

*Tim za uzimanje embrija ?

*Objekt ?

*Ostalo ?

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj

1.13. Mjesto odredišta

*Uzgoj ?

*Sabirni centar ?

*Prostor trgovca ?

*Odobreno tijelo ?

*Centar za sakupljanje sjemena ?

*Odobreno uzgajalište životinja akvakulture ?

*Tim za uzimanje embrija ?

*Objekt ?

*Ostalo ?

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj

1.14. Mjesto utovara*
Poštanski broj

1.15. Datum i vrijeme slanja*

1.16. Prijevozno sredstvo

Avion ? Brod ? Željeznički vagon ?

Cestovno prijevozno sredstvo ? Ostalo?

Identifikacija:

1.17. Prijevoznik*

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj Država članica

1.18. Vrsta životinje/proizvod

1.19. Kod pošiljke (CT broj)

1.20. Broj/Količina

1.21. Temperatura proizvoda

Sobna temperatura ? Ohlađeno ? Smrznuto ?

1.22. Broj pakiranja

1.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe

1.24. Način pakiranja

1.25. Životinje certificirane za/proizvodi certificirani za:

*Rasplod ?

*Tov ?

*Klanje ?

*Sezonsko premještanje životinja ?

*Odobreno tijelo ?

*Umjetnu oplodnju ?

* Registrirani kopitari ?

*Popunjavanje lovišta ?

*Kućni ljubimci ?

*Prehranu ljudi ?

*Hranu za životinje ?

*Farmaceutsku uporabu ?

*Tehničku uporabu ?

*Ostalo ?

1.26. Provoz kroz treću zemlju

Treća zemlja ISO kod

Točka izlaska Kod

Točka ulaska Broj granične inspekcijske postaje:

1.27. Provoz kroz države članice

Država članica ISO kod

Država članica ISO kod

Država članica ISO kod

1.28. Izvoz

Treća zemlja ISO kod

Točka izlaska Kod

1.29. Procijenjeno trajanje putovanja

1.30. Plan puta*

Da ? Ne ?

1.31. Identifikacija životinja/proizvoda

Odobreni broj objekta

Vrsta (Znanstveni naziv) Kategorija Objekt za preradu Količina Neto težina

* Ne ispunjavati

EUROPSKA ZAJEDNICA Certifikat za trgovinu među državama članicama

Dio II: Certificiranje

II. Podaci o zdravlju

II.(a) Referentni broj certifikata

II.(b) Lokalni referentni broj

Potvrda

Ja, dolje potpisani, ovime potvrđujem da:

(i) gore opisana jaja potječu iz jata koje je podvrgnuto, pregledima predviđenima u Uredbi Komisije [...](4) i da su rezultati negativni;

(ii) su jaja namijenjena za proizvodnju prerađenih proizvoda postupkom koji jamči eliminaciju salmonele(4)

Opaske

(1) Rubrika br. I.16: navesti registracijski broj(eve) željezničkog vagona ili kamiona te ime broda. Ako je poznat, navesti broj leta aviona.

(2) Rubrika br. I.23.: U slučaju prijevoza u spremnicima ili kutijama, treba navesti njihov ukupan broj, registracijske brojeve i brojeve plombi (ako postoje).

(3) Rubrika br. I.31.: za »kategoriju« treba navesti klasu A ili B, kako je utvrđeno revidiranom Uredbom Vijeća (EZ-a) br. 1907/90.

(4) Nepotrebno prekrižiti.

(5) Boja potpisa i pečata mora se razlikovati od boje tiska.

Službeni veterinar ili službeni inspektor

Ime (velikim tiskanim slovima): Kvalifikacija i titula:

Lokalna veterinarska jedinica (LVJ): Broj predmetne LVJ:

Datum: Potpis(5):

Pečat(5):

[1] Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetlaL490864 (»Narodne novine« br. 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

[2] Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ-a) br. 1688/2005 od 14. listopada 2005. kojom se provodi Uredba (EZ-a) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća glede posebih jamstava za salmonelu glede pošiljaka određenog mesa i jaja za Finsku i Švedsku.

[3] HRN EN/ISO 6579:2003/Ispr. 1:2008: Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti Salmonella spp.

[4] Metoda NMKL br. 71: Salmonella – Otkrivanje u hrani.

[5] Mikrobiologija hrane i stočne hrane – Protokol za validaciju alternativnih metoda.

[6] Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Uzorkovanje životinjskih trupova za mikrobiološke analize.

zatvori
Pravilnik o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske i Kraljevine Švedske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !