Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja – (“Narodne novine”, br. 34/85, 35/86, 26/87, 9/89, XX/90, XX/97, XX/98, XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 19.06.1990 Pravilnik o dopunama Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu,uzgoju riba i drugih morskih životinja,vađenju spužva ,koralja,školjkaša i morskog bilja

REPUBLIČKI KOMITET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Na temelju člana 38.L4426stava 3.i člana 41.L4427točke 1.Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine",br.44/80,41/84 i 9/88),Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo na sjednici održanoj 18.travnja 1990.godine donosi

PRAVILNIK

o dopunama Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu,uzgoju riba i drugih morskih životinja,vađenju spužva ,koralja,školjkaša i morskog bilja

Član 1.

U Pravilniku o privrednom i sportskom ribolovu,uzgoju riba i drugih morskih životinja,vađenju spužava,koralja,školjkaša i morskog biljaL4429 ("Narodne novine",br.34/85,35/86 i 26/87) u članu 52.dodaje se novi stav 2.koji glasi: "Naprave iz stava 1.točke 4.i 5.ne smiju se koristiti na čitavom području ribolovnog mora uz zapadnu obalu Istre od rta Kamenjak u kursu 270 [NH1]( do granice sa SR Slovenijom.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-05/90-01/38

Urbroj : 525-01-90- 1

Zagreb,18.travnja 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

Čedomir Paić,dipl. ek.,v.r.

zatvori
Pravilnik o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !