Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o privremenim hitnim mjerama u vezi s unošenjem u Republiku Hrvatsku određenih plodova agruma podrijetlom iz Brazila ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
148 11.12.2009 Pravilnik o privremenim hitnim mjerama u vezi s unošenjem u Republiku Hrvatsku određenih plodova agruma podrijetlom iz Brazila

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3619

Na temelju članka 50.L488539 stavka 6. i članka 84.L488540 stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRIVREMENIM HITNIM MJERAMA U VEZI S UNOŠENJEM U REPUBLIKU HRVATSKU ODREĐENIH PLODOVA AGRUMA PODRIJETLOM IZ BRAZILA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima je dopušteno unošenje u Republiku Hrvatsku plodova određenog bilja iz roda Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. te njihovih križanaca (u daljnjem tekstu: plodovi agruma) podrijetlom iz Brazila.

Članak 2.

Iznimno od odredaba Popisa IV., dijela A, odjeljka I., točaka 16.2. i 16.4. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama[2] (»Narodne novine«, br. 74/06) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), plodove agruma podrijetlom iz Brazila dopušteno je unositi u Republiku Hrvatsku samo ako su ispunjeni uvjeti navedeni u Prilogu ovoga Pravilnika, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ne dovodeći u pitanje odredbe Pravilnika o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja[3] (»Narodne novine«, br. 73/06), nadležna uprava izvješćuje najkasnije do 31. prosinca tekuće godine Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o svim unesenim pošiljkama plodova agruma podrijetlom iz Brazila te ujedno dostavlja detaljno stručno izvješće o rezultatima provjere zdravstvenoga stanja tih plodova koje se obavljaju u skladu sa člankom 34. Zakona o biljnom zdravstvu[4] (»Narodne novine«, br. 75/05) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 4.

Radi suzbijanja i sprječavanja širenja štetnih organizama Guignardia citricarpa Kiely (svih sojeva patogenih za rod Citrus) i Xanthomonas campestris (svih sojeva patogenih za rod Citrus), ministar može prema potrebi narediti dodatne ili strože mjere.

Članak 5.

Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji riječi: »Republika Hrvatska« u cijelom tekstu ovoga Pravilnika zamijenjuju se riječju: »Zajednica« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-01/270

Urbroj: 525-02-2-0022/09-8

Zagreb, 3. prosinca 2009.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove agruma navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.3. i 16.5. Pravilnika2 primjenjivat će se sljedeći uvjeti:

1. Plodove agruma podrijetlom iz Brazila mora pratiti fitosanitarni certifikat izdan u skladu sa Zakonom4 i Pravilnikom2 kojim se potvrđuje:

(a) da plodovi potječu iz područja za koje je potvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Xanthomonas campestris (nijedan soj patogen za rod Citrus), naziv tog područja mora se navesti u fitosanitarnom certifikatu

ili

(b) da u skladu s službenim sustavom nadzora i pregleda na mjestu proizvodnje ni u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa nisu primjećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas campestris (nijednim sojem patogenim za rod Citrus),

i

da u skladu s službenim sustavom nadzora i pregleda, koji isključuje i odgovarajući sustav testiranja, plodovi agruma ubrani na mjestu proizvodnje nisu zaraženi štetnim organizmom Xanthomonas campestris (nijednim sojem patogenim za rod Citrus),

i

da su plodovi agruma tretirani sredstvom kao što je natrijev ortofenilfenat što mora biti navedeno u fitosanitarnom certifikatu

i

da su mjesto proizvodnje, objekti za pakiranje, izvoznici i svi drugi subjekti koji su rukovali tim plodovima službeno registrirani u tu svrhu.

2. Plodove agruma, podrijetlom iz Brazila, isključujući naranče (Citrus aurantium L.) mora pratiti fitosanitarni certifikat izdan u skladu sa Zakonom4 i Pravilnikom2, kojim se potvrđuje:

(a) da plodovi potječu iz područja za koje je potvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Guignardia citricarpa Kiely (nijedan soj patogen za rod Citrus); naziv tog područja mora se navesti u fitosanitarnom certifikatu

ili

(b) da na mjestu proizvodnje ni u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa nisu primjećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Guignardia citricarpa Kiely (bilo kojim sojem patogenim za rod Citrus) i da ni na jednom od plodova ubranih na tom mjestu proizvodnje nisu tijekom odgovarajućega službenog pregleda uočeni simptomi zaraze tim štetnim organizmom,

i

da su mjesto proizvodnje, objekti za pakiranje, izvoznici i svi drugi subjekti koji su rukovali tim plodovima službeno registrirani u tu svrhu

3. Plodove agruma podrijetlom iz Brazila dopušteno je unositi u Republiku Hrvatsku samo ako ih je od mjesta prozvodnje do mjesta ulaska u Republiku Hrvatsku pratio fitosanitarni certifikat koji je izdala brazilska nadležna služba za zaštitu bilja.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2004/416/EZ od 29. travnja 2004. o privremenim hitnim mjerama u vezi s određenim agrumima podrijetlom iz Argentine i Brazila, koja je izmijenjena i dopunjena Odlukom Komisije 2007/347/EZ od 16. svibnja 2007.

[2] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Komisije 94/3/EZ od 21. siječnja 1994. o procedurama o zadržavanju pošiljaka bilja ili štetnih organizama u izoliranom stanju podrijetlom iz trećih zemalja

[4] Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

zatvori
Pravilnik o privremenim hitnim mjerama u vezi s unošenjem u Republiku Hrvatsku određenih plodova agruma podrijetlom iz Brazila
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !