Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o privremenom ulasku i uvozu registriranih konja iz Južnoafričke Republike ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 07.04.2010 Pravilnik o privremenom ulasku i uvozu registriranih konja iz Južnoafričke Republike

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1058

Na temelju članka 53.L502261 stavka 9. i članka 73.L502262 stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRIVREMENOM ULASKU I UVOZU REGISTRIRANIH KONJA IZ JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju dodatna jamstva za privremeni ulazak ili uvoz registriranih konja iz Južnoafričke Republike u Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

U slučaju privremenog ulaska ili uvoza registriranih konja iz Južnoafričke Republike u Republiku Hrvatsku primjenjuje se regionalizacija Južnoafričke Republike, ako su ispunjena dodatna jamstva iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Dodatna jamstva iz Priloga I. i izjava kapetana broda iz Priloga II. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/20

Urbroj: 525-11-10-05

Zagreb, 29. ožujka 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Dodatna jamstva koja se primjenjuju na regionalizaciju Južnoafričke Republike kod privremenog ulaska ili uvoza registriranih konja u Republiku Hrvatsku

1. Bolesti koje se obavezno prijavljuju u Južnoafričkoj Republici:

konjska kuga, durina, maleus, encefalomijelitis konja svih tipova, uključujući venezuelski encefalitis konja, infekciozna anemija kopitara, vezikularni stomatitis, bedrenica i bjesnoća.

Cijela provincija Western Cape proglašena je »kontroliranim područjem za konjsku kugu« u skladu s odredbama posebnog propisa o zaraznim bolestima. Vezano za regionalizaciju za konjsku kugu područje provincije Western Cape podijeljeno je na područje slobodno od konjske kuge, zaraženo i ugroženo područje.

Unutar provincije Western Cape konjska kuga je »kontrolirana bolest«, sukladno odredbama posebnog propisa o zaraznim bolestima.

2. Regionalizacija

2.1. područje slobodno od konjske kuge:

Gradsko područje Cape Towna je područje slobodno od konjske kuge, u granicama kako slijedi:

Sjeverna granica: Blaauwberg Road (M14);

Istočna granica: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway i M5 Highway;

Južna granica: Ottery Road, Prince George’s Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive do stanice Newslands Forestry i preko Echo Gorge of Table Mountain do Camps Bay;

Zapadna granica: obala od Camps Bay do Blaauwberg Road.

2.2. područje ugroženo od konjske kuge:

Područje slobodno od konjske kuge okruženo je ugroženim područjem širine najmanje 50 km, uključujući okruge Cape Town, Vredenburg, Hopefield, Mooreesburg, Malmesbury, Wellington, Paarl, Stellenbosch, Kuilsrivier, Goodwood, Wynberg, Simonstown, Somerset West, Mitchells Plain i Strand i ograničeno je na sjeveru s Berg Rivier, na istoku s Hottentots Holland Mountains te obalom na jugu i zapadu.

2.3. zaštićeno područje od konjske kuge:

Ugroženo područje okruženo je zaštićenim područjem u širini od najmanje 100 km, uključujući okruge Clanwilliam, Piketberg, Ceres, Tulbagh, Worcester, Caledon, Hermanus, Bredasdorp, Robertson, Montagu, Swellendam.

2.4. područje zaraženo konjskom kugom:

Dio područja Južnoafričke Republike izvan provincije Western Cape i dio provincije Western Cape izvan područja slobodnog od konjske kuge, zaštićeno i ugroženo područje uključujući okruge Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort West i Murraysburg.

3. Cijepljenje

3.1. Nije dozvoljeno sustavno cijepljenje na području slobodnom od konjske kuge i ugroženom području.

Iznimno, u Južnoafričkoj Republici može se dozvoliti cijepljenje protiv konjske kuge registriranom polivalentnom vakcinom prema uputama proizvođača, koje smije provoditi isključivo veterinar ili ovlašteni državni veterinarski tehničar i to samo konja koji napuštaju područje slobodno od konjske kuge ili ugroženo područje s vanjske strane granice ugroženog područja pod uvjetom da navedeni konji ne napuštaju gospodarstvo do otpremanja na odredište koje je izvan područja slobodnog od konjske kuge i ugroženog područja te se cijepljenje upisuje u putovnicu.

3.2. Cijepljenje registriranih konja protiv konjske kuge, na područjima izvan područja slobodnog od konjske kuge i ugroženog područja, obavlja veterinar ili ovlašteni državni veterinarski tehničar registriranom polivalentnom vakcinom prema uputama proizvođača te se cijepljenje upisuje u putovnicu.

4. Registracija gospodarstava i označavanje kopitara

4.1. Na području slobodnom od konjske kuge sva gospodarstva definirana člankom 2.L502264 točkom (a) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/08)[2] su identificirana, registrirana i pod nadzorom državnog veterinara nadležnog za odnosno područje.

4.2. Svi kopitari nastanjeni u području slobodnom od konjske kuge su označeni te se vodi evidencija o njihovom kretanju, zdravstvenom statusu te cijepljenju.

5. Kontrola kretanja

5.1. Zabranjeno je premještanje kopitara iz zaraženog područja na zaštićeno područje, ugroženo područje i područje slobodno od konjske kuge, iz zaštićenog područja na ugroženo područje i područje slobodno od konjske kuge te iz ugroženog područja na područje slobodno od konjske kuge.

5.2. Iznimno od zabrana navedenih u podtočki 5.1. ove točke, može se dozvoliti premještanje kopitara, osim registriranih konja iz zaraženog područja na zaštićeno područje, ugroženo područje i područje slobodno od konjske kuge, iz zaštićenog područja na ugroženo područje i područje slobodno od konjske kuge te iz ugroženog područja na područje slobodno od konjske kuge isključivo pod uvjetima propisanim u članku 5. stavku 3. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja[3].

5.2.1. Mjeseci lipanj, srpanj i kolovoz su razdoblje slobodno od vektorskih insekata u skladu s člankom 5. stavkom 3. točkom (a) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja[4].

5.2.2. Prije raspuštanja karantene kopitari moraju biti odgovarajuće označeni.

5.2.3. Uz primjenu odredbe podtočke 5.2. ove točke, kopitari za klanje ne smiju ući na područje slobodno od konjske kuge, a u ugroženo područje smiju ući samo pod nadzorom službenog veterinara direktno na klanje u odredišnu klaonicu.

5.3. Iznimno od odredbe podtočke 5.1. ove točke dozvoljeno je premještanje registriranih konja iz zaraženog u zaštićeno područje pod sljedećim uvjetima:

5.3.1. Konja se identificira putovnicom u kojoj su upisani podaci o cijepljenju.

5.3.2. O premještanju konja službeni veterinar koji je izdao putovnicu obavještava odgovornog službenog veterinara u mjestu odredišta.

5.3.3. Konja prati certifikat koji je dio putovnice i kojeg je izdao službeni veterinar u objektu podrijetla definiran u skladu s člankom 2. točkom (h) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja[5].

5.3.4. Certifikatom se potvrđuje da konj:

– je bio klinički pregledan unutar 48 sati prije otpreme i nije pokazivao kliničke znakove bolesti,

– u proteklih 15 dana nije bio u kontaktu (ukoliko se može utvrditi) s drugim kopitarima koji boluju od zarazne ili kontagiozne bolesti,

– ne potječe s područja koje je pod zabranama zbog bolesti prenosivih na kopitare niti s gospodarstva koje je pod veterinarskom zabranom,

– ne dolazi s gospodarstva na kojem je bio slučaj konjske kuge u prethodnih 60 dana,

– je cijepljen protiv konjske kuge od strane veterinara registriranom polivalentnom vakcinom prema uputama proizvođača najmanje 60 dana, a najviše 24 mjeseca prije ulaska u zaštićeno područje.

5.4. Iznimno od odredbi podtočke 5.1. ove točke dozvoljeno je premještanje registriranih konja iz zaraženog ili zaštićenog područja na ugroženo područje pod slijedećim uvjetima:

5.4.1. Konja se identificira putovnicom u kojoj su upisani podaci o cijepljenju.

5.4.2. O premještanju konja službeni veterinar koji je izdao putovnicu obavještava odgovornog službenog veterinara u mjestu odredišta.

5.4.3. Konja prati certifikat koji je dio putovnice i kojeg je izdao službeni veterinar u objektu podrijetla (službeni veterinar u smislu članka 2. točke (h) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja5).

5.4.4. Certifikatom se potvrđuje da konj:

– je bio klinički pregledan unutar 48 sati prije otpreme i nije pokazivao kliničke znakove bolesti,

– u proteklih 15 dana nije bio u kontaktu (ukoliko se može utvrditi) s drugim kopitarima koji boluju od zarazne ili kontagiozne bolesti,

– ne potječe s područja koje je pod zabranama zbog bolesti prenosivih na kopitare niti s gospodarstva koje je pod veterinarskom zabranom,

– ne dolazi s gospodarstva na kojem je bio slučaj konjske kuge u prethodnih 60 dana,

– je cijepljen protiv konjske kuge od strane veterinara registriranom polivalentnom vakcinom prema uputama proizvođača najmanje 60 dana, a najviše 24 mjeseca prije ulaska u ugroženo područje.

5.5. Iznimno od odredbi podtočke 5.1. ove točke, dozvoljeno je premještanje registriranih konja iz zaraženog ili zaštićenog područja na ugroženo područje pod sljedećim uvjetima:

5.5.1. Dozvoljeno je premještanje registriranih konja iz zaraženog, zaštićenog ili ugroženog područja na područje slobodno od konjske kuge pod sljedećim uvjetima:

5.5.1.1. Konja se identificira putovnicom u kojoj su upisani podaci o cijepljenju.

5.5.1.2. O premještanju konja službeni veterinar koji je izdao putovnicu obavještava odgovornog službenog veterinara u mjestu odredišta.

5.5.1.3. Konja prati certifikat koji je dio putovnice i kojeg je izdao službeni veterinar u objektu podrijetla definiran u skladu s člankom 2. točkom (h) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja5.

5.5.1.4. Certifikatom se potvrđuje da konj:

– je bio klinički pregledan unutar 48 sati prije otpreme i nije pokazivao kliničke znakove bolesti, i

– u proteklih 15 dana nije bio u kontaktu (ukoliko se može utvrditi) s drugim kopitarima koji boluju od zarazne ili kontagiozne bolesti, i

– ne potječe s područja koje je pod zabranama zbog bolesti prenosivih na kopitare niti s gospodarstva koje je pod veterinarskom zabranom, i

– ne dolazi s gospodarstva na kojem je bio slučaj konjske kuge u prethodnih 60 dana, i

– ako konj potječe s područja izvan ugroženog područja, on je:

(i) bilo cijepljen protiv konjske kuge od strane veterinara registriranom polivalentnom vakcinom prema uputama proizvođača najmanje 60 dana, a najviše 24 mjeseca prije ulaska u područje slobodno od konjske kuge, ili

(ii) je konj uvezen s područja države ili dijela područja regionaliziranog u skladu s člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja[6] koji se u skladu s posebnim propisima[7] smatra slobodnim od konjske kuge te je bio dopremljen zrakoplovom u uvjetima zaštićen od vektora iz zračne luke Johannesburg na područje slobodno od konjske kuge.

5.5.1.5. Iznimno od pete alineje podtočke 5.5.1.4. ove točke, nadležno tijelo može u iznimnim slučajevima kako je definirano zakonodavstvom države izvoznice, odobriti prijevoz registriranog konja sa zaraženog, zaštićenog ili ugroženog područja na područje slobodno od konjske kuge izričito pod sljedećim uvjetima:

– konj se prevozi direktno do karantene koja je za tu namjenu odobrena na području slobodnom od konjske kuge,

– prijevoz se obavlja u uvjetima zaštite od vektora uzimajući u obzir faktore koji smanjuju rizik kao doba godine ili doba dana slobodno od vektora, primjena repelenata, pokrivanje životinje i prisilna ventilacija u prijevoznim sredstvima,

– konj je najmanje 40 dana izoliran u karanteni zaštićen od vektora,

– tijekom karantene konj je dvokratno testiran na konjsku kugu u skladu s Dodatkom D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja[8] na uzorcima krvi uzetim u razmaku između 21. i 30. dana, od čega je drugi uzorak uzet unutar 10 dana nakon raspuštanja karantene, s negativnim rezultatom ako konj nije bio cijepljen ili bez porasta titra protutijela, ukoliko je konj prethodno cijepljen.

2.2.2. Iznimno od odredbi iz podtočke 5.5.1. ove točke, nadležno veterinarsko tijelo može odobriti privremeni ulazak registriranog konja na područje slobodno od konjske kuge iz određenog gospodarstava sa ugroženog područja pod sljedećim uvjetima:

5.5.2.1. Konja prati putovnica u koju su upisani podaci o cijepljenju.

5.5.2.2. Konj je označen na način da je moguća jednostavna kontrola identiteta te je tako uspostavljena poveznica između životinje i putovnice.

5.5.2.3. U putovnicu je upisano odobrenje. Odobrenje se ukida ukoliko više nisu ispunjeni uvjeti pod kojima je odobrenje izdano.

5.5.2.4. Konj se ne vraća s područja koje je pod zabranama zbog bolesti prenosivih na kopitare niti dolazi s gospodarstva koje je pod veterinarskom zabranom.

5.5.2.5. Gospodarstvo u ugroženom području uključeno je u program nadziranja istovrijednom onom koji se provodi u području slobodnom od konjske kuge.

5.5.2.6. Vrijeme dozvoljeno za premještanje konja je dva sata nakon izlaska sunca do dva sata prije zalaska sunca istoga dana.

2.2.2.7. Konj je držan odvojeno od kopitara koji nisu istog zdravstvenog statusa.

2.2.3. Iznimno od odredbi podtočke 5.5.1. ove točke, nadležno tijelo može odobriti registriranom konju ponovni ulazak na gospodarstvo smješteno na području slobodnom od konjske kuge nakon njegovog privremenog boravka u određenom gospodarstvu na ugroženom području pod sljedećim uvjetima:

5.5.3.1. Konja prati putovnica u kojoj su upisani podaci o cijepljenju.

5.5.3.2. U putovnicu je upisano odobrenje. Odobrenje se ukida ukoliko više nisu ispunjeni uvjeti pod kojima je odobrenje izdano.

5.5.3.3. Konj se ne vraća s područja koje je pod zabranama zbog bolesti prenosivih na kopitare niti dolazi s gospodarstva koje je pod veterinarskom zabranom.

5.5.3.4. Gospodarstvo u ugroženom području uključeno je u program nadziranja istovrijednom onom koji se provodi u području slobodnom od konjske kuge.

5.5.3.5. Vrijeme dozvoljeno za premještanje konja s područja slobodnog od konjske kuge na ugroženo područje i natrag je dva sata nakon izlaska sunca do dva sata prije zalaska sunca istoga dana.

5.5.3.6. Konj je držan odvojeno od kopitara koji nisu istog zdravstvenog statusa.

6. Nadziranje

6.1. Nadziranje se provodi na području slobodnom od konjske kuge i ugroženom području.

6.2. Mjesečno seroepidemiološko nadziranje konjske kuge provodi se na najmanje 60 identificiranih necijepljenih sentinel konja s cijelog područja slobodnog od konjske kuge i ugroženog područja s ciljem potvrđivanja odsutnosti bolesti na tim područjima. O nalazima nadležno tijelo mjesečno izvještava Europsku komisiju.

6.3. Sve slučajeve uginuća kopitara na području slobodnom od konjske kuge za koje se sumnja da su posljedica zarazne bolesti i bilo koje uginuće identificiranog sentinel konja istražuje se službenom razudbom i potvrđuje prihvatljivim dijagnostičkim pretragama te o njihovim rezultatima izviještava se Europska komisija.

7. Zahtjevi vezani za mjesto boravišta

7.1. Registrirani konji namijenjeni trajnom uvozu u Republiku Hrvatsku moraju najmanje 90 dana boraviti u zemlji otpreme ili od rođenja, ako su mlađi od 90 dana, ili od ulaska ako su uvezeni direktno iz Republike Hrvatske ili Europske unije tijekom 90 dana prije certificiranja za izvoz u Republiku Hrvatsku. Registrirani konji moraju boraviti na području slobodnom od konjske kuge najmanje 60 dana ili od rođenja, ako su mlađi od 60 dana ili od ulaska ako su uvezeni direktno na područje slobodno od konjske kuge iz Republike Hrvatske ili Europske unije tijekom 60 dana prije certificiranja za izvoz u Republiku Hrvatsku.

7.2. Registrirani konji namijenjeni privremenom ulasku u Republiku Hrvatsku moraju boraviti tijekom 60 dana neposredno prije izvoza u Republiku Hrvatsku na gospodarstvima pod veterinarskim nadzorom:

– na području slobodnom od konjske kuge, ili

– u državi članici, ako su uvezeni na područje Južnoafričke Republike slobodno od konjske kuge izravno iz države članice

– na područje ili dio područja treće zemlje odobrene od Europske unije za privremeni ulazak ili trajni uvoz registriranih konja u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja[9] ako su direktno uvezeni na područje Južnoafričke Republike slobodno od konjske kuge i pod uvjetima barem jednako strogim kao uvjeti propisani za privremeni ulazak ili trajni uvoz predmetnih registriranih konja iz trećih zemalja izravno u Europsku uniju.

8. Zahtjevi za karantenu

8.1. Registrirani konji namijenjeni uvozu ili privremenom ulasku u Republiku Hrvatsku moraju 40 dana prije izvoza biti izolirani u službeno odobrenoj karanteni zaštićeni od vektora. Ovo razdoblje je obavezni dio potrebnog vremena boravka u području slobodnom od konjske kuge.

8.2. Tijekom karantene konj mora barem dva sata prije zalaska sunca do dva sata nakon izlaska sunca slijedećeg dana biti smješten u staje, zaštićene od vektora. Ako je konju potrebno kretanje ono mora biti unutar ograničenog područja karantene pod službenim veterinarskim nadzorom nakon što je, prije napuštanja staje, tretiran učinkovitim repelentom protiv insekata i držan strogo odvojen od kopitara koji nisu pripremljeni za izvoz u uvjetima barem jednako strogim kao onima potrebnim za privremeni ulazak i uvoz u Europsku uniju.

8.3. Do sada su u području slobodnom od konjske kuge prigradskom području Cape Towna samo karantenski centri u Montagu Gardens i konjičkoj trkaćoj stazi Kenilworth opremljeni takvim karantenskim prostorijama.

9. Zahtjevi za testiranja

9.1. Tijekom karantene izvršene su pretrage na konjsku kugu, durinu, maleus, encefalomijelitis konja i druge bolesti navedene u odgovarajućim certifikatima o zdravlju životinja, a u certifikatu se navode i rezultati tih pretraga.

9.2. Svi zdravstveni testovi obavljaju se u odobrenim laboratorijima.

10. Veterinarski certifikat ispunjava i potpisuje službeni veterinar u karantenskom objektu.

11. Ako se registrirani konji prevoze zrakoplovom, prijevoz konja od karantenskog objekta do zrakoplova obavlja se u uvjetima zaštite od vektora te se ti uvjeti održavaju tijekom cijelog putovanja.

12. Ako se registrirani konji prevoze brodom, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

Brodovi koji prevoze registrirane konje iz luke Cape Town u luku Europske unije odobrenu u skladu s posebnim propisom[10], kao granični veterinarski prijelaz za veterinarske preglede registriranih konja, ne smiju u vremenu odlaska i dolaska na odredište uplovljavati u luku smještenu na području ili dijelu područja treće zemlje koja nije odobrena za uvoz kopitara u Europsku uniju. Kapetan broda potvrđuje da su ispunjeni propisani uvjeti te ispunjava i potpisuje izjavu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

PRILOG II.

Izjava kapetana broda
(Ispuniti i priložiti veterinarskom certifikatu kada prijevoz do granice Europske unije, čak i samo dio puta, uključuje prijevoz brodom)

Ja niže potpisani kapetan broda ..........................................................potvrđujem da: (upisati naziv broda)

1. su životinje navedene u priloženom veterinarskom certifikatu broj …………………………. ostale na palubi broda tijekom prijevoza od ............................................ u ………………….............…………..

(upisati naziv luke) (upisati državu izvoznicu)

do ................................... u Europskoj uniji.

(upisati naziv luke)

2. tijekom plovidbe brod na putu u Europsku uniju nije nigdje pristajao izvan države izvoznice, osim u...................................................

(upisati naziv pristaništa na putu)

3. tijekom plovidbe životinje nisu bile istovarene i nisu bile na palubi u dodiru s drugim životinjama nižeg zdravstvenog statusa.

U......................................................................... dana ............................

(luka odredišta) (datum dolaska)

Pečat

................................................................ (potpis kapetana)

ime velikim tiskanim slovima i titula ………………………………

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2008/698 od 8. kolovoza 2008. o privremenom ulasku i uvozu u Zajednicu registriranih konja iz Južnoafričke Republike

[2] Člankom 2.L502266 točkom (a) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe članka 2. točke a Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

[3]Člankom 5.L502268 stavkom 3. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe članka 5. stavka 3. Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

[4] Člankom 5.L502270 stavkom 3. točkom (a) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe članka 5. stavka 3. točke a Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

[5] Člankom 2.L502272 točkom (h) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe članka 2. točke h Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

[6] Člankom 13.L502274 stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe članka 13. stavka 2. Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

[7] Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[8]Dodatkom D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemaljaL502276 (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe Dodatka D Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

[9] Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemaljaL502277 (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

[10] Direktiva Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. koja propisuje načela organizacije veterinarskih kontrola životinja koje ulaze u Europsku Uniju iz trećih zemalja i nadopunjuje Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ primijenit će se izravno danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju

zatvori
Pravilnik o privremenom ulasku i uvozu registriranih konja iz Južnoafričke Republike
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !