Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 13.07.2010 Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2457

Na temelju članka 5.L604898 stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O PRODUŽENJU RAZDOBLJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.

Prvo petogodišnje razdoblje za praćenje stručnog usavršavanja propisano člankom 36. stavkom 3. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstvaL604900 (»Narodne novine« br. 24/08 i 141/09) produžuje se za godinu dana za obveznike stručnog usavršavanja čija je obveza stručnog usavršavanja počela teći u razdoblju od 1. listopada 2005. godine do 31. srpnja 2010. godine.

Članak 2.

Produženje razdoblja iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika na odgovarajući se način odnosi na sve odredbe Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva kojima se uređuju pitanja stručnog usavršavanja.

Članak 3.

Produženje razdoblja iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika zbraja se s produženjem razdoblja stručnog usavršavanja odobrenog rješenjem iz članka 39. stavka 2. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, a o čemu se ne donosi rješenje niti se postojeće rješenje mijenja.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/10-01/87

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 8. srpnja 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

zatvori
Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !