Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim ("Narodne novine", br. XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 14.08.2009 Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

MINISTARSTVO KULTURE

2569

Na temelju članka 27.L469119 stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05 i 139/08), na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O PROGLAŠAVANJU DIVLJIH SVOJTI ZAŠTIĆENIM I STROGO ZAŠTIĆENIM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom proglašavaju se »strogo zaštićene« i »zaštićene« divlje svojte na temelju Crvenih popisa ugroženih vrsta životinja, biljaka i gljiva Republike Hrvatske, stručne procjene Državnog zavoda za zaštitu prirode te obveza preuzetih međunarodnim sporazumima.

Strogo zaštićene divlje svojte

Članak 2.

Strogo zaštićenim divljim svojtama, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, proglašavaju se zavičajne divlje svojte navedene u Prilogu I i strane divlje svojte navedene u Prilogu II, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Na strane divlje svojte iz Priloga II ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode, osim mjera zaštite strogo zaštićenih divljih svojti iz članka 97. stavka 1. i stavka 3. alineje 1 – 6.

Zaštićene divlje svojte

Članak 3.

Zaštićenim divljim svojtama, sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, proglašavaju se zavičajne divlje svojte navedene u Prilogu III i strane divlje svojte navedene u Prilogu IV, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Na strane divlje svojte iz Priloga IV ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode, osim mjera zaštite zaštićenih divljih svojti iz članka 94. stavka 1., stavka 2. alineja 1. i 2. i stavka 3.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenimL469121 (»Narodne novine«, broj 7/06).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/09-49/666
Urbroj: 532-08-01/1-09-01
Zagreb, 24. srpnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

Obrazloženja napomena uz prilog I - IV.pdf

Prilozi
zatvori
Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !