Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/97, XX/98, XX/99, XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 26.10.1994 75 20.10.1994 Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 5.L30475 stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 30/94) uz prethodno pribavljeno mišljenje zainteresiranih općina. gradova i županija, te članka 5.L30477 stavak 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 61/91,109/93 i 30/94), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O PROGLAŠENJU I RAZVRSTAVANJU TURISTIČKIH MJESTA U RAZREDE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom proglašavaju se turistička mjesta i razvrstavaju u razrede.

Članak 2.

Turističkim mjestom smatra se područje općine i grada sa svim naseljima u sastavu sukladno području jedinice lokalne samouprave, koje je ovim Pravilnikom proglašeno turističkim.

Turističkim mjestom smatra se i pojedino naselje ukoliko je to ovim Pravilnikom utvrđeno.

Članak 3.

Turistička mjesta proglašavaju se i razvrstavaju u razrede A. B, C i D, kako slijedi:Članak 4

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razredeL30479 ("Narodne novine". broj 6/92).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnirn novinama".

Klasa: 334-01/94-01/70

Urbroj : 529-02/94-01

Zagreb, 30. rujna 1994.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v. r.

zatvori
Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !