Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2008. godini ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 11.7.2008 Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih autocesta d.o.o. u 2008. godini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2630

Na temelju članka 65.L406244 stavak 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« br.180/04.), na prijedlog Hrvatskih cesta d.o.o., ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2008. GODINI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom županijskim upravama za ceste utvrđuje iznos financijskih sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. u 2008. godini ostvariti temeljem članka 62.L406246 točka 10., Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« br. 180/2004).
Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o., iz stavka 1. ovoga članka, utvrđena su Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008.godine, a za 2008. godinu iznose 240 milijuna kuna.

Članak 2.

Od ukupno planiranih 240 milijuna kuna, članak 1.#clanak1, stavak 2. ovog Pravilnika, 35 milijuna kuna namijenjeno je za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra mora, prometa i infrastrukture.
Za navedena interventna sredstva, ministar mora, prometa i infrastrukture donosi posebnu Odluku o rasporedu sredstava za interventne zahvate, a županijskim upravama za ceste sredstva za tu namjenu doznačavat će se prema dostavljenim i ovjerenim situacijama izvoditelja.

Članak 3.

Raspored sredstava u iznosu od 205 milijuna kuna vrši se na temelju kriterija, odnosno mjerila iz čl. 65.L406248 Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« br.180/2004).

Članak 4.

Sredstva za ujednačavanje standarda redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta izračunata su na slijedeći način: utvrđen je nivo standarda kojim bi županijske uprave za ceste trebale raspolagati, odnosno minimalan nivo sredstava koji bi trebale ulagati u održavanje cesta tako što je za funkcioniranje zimske službe utvrđen iznos od 80 % Standarda, a za ljetno održavanje 45% Standarda za županijske i 40 % Standarda za lokalne ceste.
U slučaju da vlastitim prihodom od registracije nije pokriven »minimalni« standard redovnog održavanja, Hrvatske ceste d.o.o. osiguravaju razliku kako slijedi:

Tablica br. 1.

Redni broj

 

Županijska uprava za ceste

 

Raspored sredstava

 

1

 

2

 

3

 

1.

 

Zagrebačke županije

 

 

2.

 

Krapinsko-zagorske županije

 

 

3.

 

Sisačko-moslavačke županije

 

6.191.303

 

4.

 

Karlovačke županije

 

1.727.359

 

5.

 

Varaždinske županije

 

 

6.

 

Koprivničko-križevačke županije

 

 

7.

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

 

 

8.

 

Primorsko-goranske županije

 

 

9.

 

Ličko-senjske županije

 

19.996.477

 

10.

 

Virovitičko-podravske županije

 

2.276.918

 

11.

 

Požeško-slavonske županije

 

 

12.

 

Brodsko-posavske županije

 

 

13.

 

Zadarske županije

 

 

14.

 

Osječko-baranjske županije

 

 

15.

 

Šibensko-kninske županije

 

 

16.

 

Vukovarsko-srijemske županije

 

 

17.

 

Splitsko-dalmatinske županije

 

 

18.

 

Istarske županije

 

 

19.

 

Dubrovačko-neretvanske županije

 

 

20.

 

Međimurske županije

 

 

 

UKUPNO:

 

30.192.057

 
 

Članak 5.

Prema kriteriju postizanja potrebnog stupnja moderniziranosti županijskih i lokalnih cesta raspoređeno je u 2008. godini 55,0 milijuna kuna (tablica br. 3.), a raspored sredstava izvršen je temeljem korektivnog koeficijenta kk.
Koeficijent prometne opterećenosti (kp) predstavlja omjer broja registriranih vozila i ukupne duljine županijskih i lokalnih cesta u županiji, na osnovu kojeg se svakoj županijskoj upravi za ceste određuje korektivni koeficijent raspodjele sredstava kk (tablica br. 2.) i to na sljedeći način: ako je kp>120 kk je 1,3; ako je kp>100 kk je 1,2; ako je kp>70 kk je 1,1; ako je kp >50 kk je 1; ako je kp >15 kk je 0,9; ako je kp<15 kk je 0,8.

Tablica br. 2.

Redni broj

 

Županijska uprava za ceste

 

Broj registriranih vozila na dan 30. 12. 2006.

 

Km žup. I lok. cesta

 

Prometni koefic.

(kp)

kk

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Zagrebačke županije

 

134.631

 

1513

 

88,98

 

1,1

 

2.

 

Krapinsko-zagorske županije

 

53.342

 

701

 

76,09

 

1,1

 

3.

 

Sisačko-moslavačke županije

 

65.611

 

1488

 

44,09

 

0,9

 

4.

 

Karlovačke županije

 

54.845

 

1260

 

43,53

 

0,9

 

5.

 

Varaždinske županije

 

76.844

 

914

 

84,07

 

1,1

 

6.

 

Koprivničko-križevačke županije

 

52.427

 

937

 

55,95

 

1,0

 

7.

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

 

53.056

 

1199

 

44,25

 

0,9

 

8.

 

Primorsko-goranske županije

 

153.242

 

931

 

164,60

 

1,3

 

9.

 

Ličko-senjske županije

 

18.943

 

1358

 

13,95

 

0,8

 

10.

 

Virovitičko-podravske županije

 

32.978

 

732

 

45,05

 

0,9

 

11.

 

Požeško-slavonske županije

 

29.979

 

621

 

48,28

 

0,9

 

12.

 

Brodsko-posavske županije

 

55.259

 

677

 

81,62

 

1,1

 

13.

 

Zadarske županije

 

65.870

 

1103

 

59,72

 

1,0

 

14.

 

Osječko-baranjske županije

 

109.701

 

1191

 

92,11

 

1,1

 

15.

 

Šibensko-kninske županije

 

44.927

 

860

 

52,24

 

1,0

 

16.

 

Vukovarsko-srijemske županije

 

58.788

 

715

 

82,22

 

1,1

 

17.

 

Splitsko-dalmatinske županije

 

197.107

 

1751

 

112,57

 

1,2

 

18.

 

Istarske županije

 

126.014

 

1442

 

87,39

 

1,1

 

19.

 

Dubrovačko-neretvanske županije

 

53.061

 

586

 

90,55

 

1,1

 

20.

 

Međimurske županije

 

50.466

 

456

 

110,67

 

1,2

 

 

UKUPNO:

 

1.487.091

 

20.435

 

 

 
 

Tablica br. 3.

Redni broj

 

Županijska uprava za ceste

 

Makadamski kolnik

 

kk

 

Uvjetni

km

Raspored sredstava

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Zagrebačke županije

 

107,82

 

1,1

 

118,60

 

1.563.037

 

2.

 

Krapinsko-zagorske županije

 

41,19

 

1,1

 

45,31

 

597.120

 

3.

 

Sisačko-moslavačke županije

 

599,00

 

0,9

 

539,10

 

7.104.716

 

4.

 

Karlovačke županije

 

317,50

 

0,9

 

285,75

 

3.765.855

 

5.

 

Varaždinske županije

 

156,60

 

1,1

 

172,26

 

2.270.188

 

6.

 

Koprivničko-križevačke županije

 

205,79

 

1,0

 

205,79

 

2.712.075

 

7.

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

 

353,20

 

0,9

 

317,88

 

4.189.291

 

8.

 

Primorsko-goranske županije

 

52,00

 

1,3

 

67,60

 

890.890

 

9.

 

Ličko-senjske županije

 

482,98

 

0,8

 

386,38

 

5.092.095

 

10.

 

Virovitičko-podravske županije

 

212,20

 

0,9

 

190,98

 

2.516.896

 

11.

 

Požeško-slavonske županije

 

136,40

 

0,9

 

122,76

 

1.617.835

 

12.

 

Brodsko-posavske županije

 

96,70

 

1,1

 

106,37

 

1.401.834

 

13.

 

Zadarske županije

 

293,30

 

1,0

 

293,30

 

3.865.355

 

14.

 

Osječko-baranjske županije

 

358,71

 

1,1

 

394,58

 

5.200.122

 

15.

 

Šibensko-kninske županije

 

212,50

 

1,0

 

212,50

 

2.800.505

 

16.

 

Vukovarsko-srijemske županije

 

236,82

 

1,1

 

260,50

 

3.433.116

 

17.

 

Splitsko-dalmatinske županije

 

211,40

 

1,2

 

253,68

 

3.343.209

 

18.

 

Istarske županije

 

125,15

 

1,1

 

137,67

 

1.814.266

 

19.

 

Dubrovačko-neretvanske županije

 

27,82

 

1,1

 

30,60

 

403.299

 

20.

 

Međimurske županije

 

26,45

 

1,2

 

31,74

 

418.297

 

 

UKUPNO:

 

4.253,50

 

 

4.173,40

 

55.000.000

 
 

Članak 6.

Raspored sredstava po županijskim upravama za ceste za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, prikazan je u tablici br.4., a ukupno raspoređeni iznos je 119.807.943 kuna.

Tablica br. 4.

Redni broj

 

Županijska uprava za ceste

 

Raspored sredstava

 

1

 

2

 

3

 

1.

 

Zagrebačke županije

 

8.436.963

 

2.

 

Krapinsko-zagorske županije

 

5.402.880

 

3.

 

Sisačko-moslavačke županije

 

8.703.982

 

4.

 

Karlovačke županije

 

8.506.786

 

5.

 

Varaždinske županije

 

3.749.812

 

6.

 

Koprivničko-križevačke županije

 

7.287.925

 

7.

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

 

8.500.709

 

8.

 

Primorsko-goranske županije

 

6.109.110

 

9.

 

Ličko-senjske županije

 

5.911.428

 

10.

 

Virovitičko-podravske županije

 

5.716.186

 

11.

 

Požeško-slavonske županije

 

5.382.165

 

12.

 

Brodsko-posavske županije

 

4.618.166

 

13.

 

Zadarske županije

 

7.934.645

 

14.

 

Osječko-baranjske županije

 

4.799.878

 

15.

 

Šibensko-kninske županije

 

6.199.495

 

16.

 

Vukovarsko-srijemske županije

 

4.326.884

 

17.

 

Splitsko-dalmatinske županije

 

4.856.791

 

18.

 

Istarske županije

 

5.185.734

 

19.

 

Dubrovačko-neretvanske županije

 

5.596.701

 

20.

 

Međimurske županije

 

2.581.703

 

 

UKUPNO:

 

119.807.943

 
 

Članak 7.

S obzirom da Hrvatske ceste d.o.o. u ime i za račun županijskih uprava za ceste vrše nabavu soli za održavanje županijskih i lokalnih cesta u vrijeme trajanja zimske službe, potpisan je Sporazum o reguliranju međusobnih obveza pri nabavci, isporuci i obračunu troškova soli. Tim je Sporazumom utvrđeno da će Hrvatske ceste d.o.o. iznos financijskih sredstava utvrđen ovim Pravilnikom, umanjiti za obračunate troškove soli po pojedinim županijskim upravama za ceste.

Članak 8.

U tablici br. 5. prikazan je pregled ukupnih sredstava sufinanciranja programa građenja i održavanja cesta županijskih uprava za ceste iz ukupnog prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. u 2008. godini.

Tablica br. 5.

Red broj

 

Županijska uprava za ceste

 

Redovno održavanje

 

Za modernizaciju

 

izvanredno

 

UKUPNO

 

1

 

2

 

3

 

5

 

6

 

7

 

1.

 

Zagrebačke županije

 

 

1.563.037

 

8.436.963

 

10.000.000

 

2.

 

Krapinsko-zagorske županije

 

 

597.120

 

5.402.880

 

6.000.000

 

3.

 

Sisačko-moslavačke županije

 

6.191.303

 

7.104.716

 

8.703.982

 

22.000.000

 

4.

 

Karlovačke županije

 

1.727.359

 

3.765.855

 

8.506.786

 

14.000.000

 

5.

 

Varaždinske županije

 

 

2.270.188

 

3.749.812

 

6.020.000

 

6.

 

Koprivničko-
-križevačke županije

 

 

2.712.075

 

7.287.925

 

10.000.000

 

7.

 

Bjelovarsko-
-bilogorske županije

 

 

4.189.291

 

8.500.709

 

12.690.000

 

8.

 

Primorsko-goranske županije

 

 

890.890

 

6.109.110

 

7.000.000

 

9.

 

Ličko-senjske županije

 

19.996.477

 

5.092.095

 

5.911.428

 

31.000.000

 

10.

 

Virovitičko-
-podravske županije

 

2.276.918

 

2.516.896

 

5.716.186

 

10.510.000

 

11.

 

Požeško-slavonske županije

 

 

1.617.835

 

5.382.165

 

7.000.000

 

12.

 

Brodsko-posavske županije

 

 

1.401.834

 

4.618.166

 

6.020.000

 

13.

 

Zadarske županije

 

 

3.865.355

 

7.934.645

 

11.800.000

 

14.

 

Osječko-baranjske županije

 

 

5.200.122

 

4.799.878

 

10.000.000

 

15.

 

Šibensko-kninske županije

 

 

2.800.505

 

6.199.495

 

9.000.000

 

16.

 

Vukovarsko-
-srijemske županije

 

 

3.433.116

 

4.326.884

 

7.760.000

 

17.

 

Splitsko-dalmatinske županije

 

 

3.343.209

 

4.856.791

 

8.200.000

 

18.

 

Istarske županije

 

 

1.814.266

 

5.185.734

 

7.000.000

 

19.

 

Dubrovačko-
-neretvanske županije

 

 

403.299

 

5.596.701

 

6.000.000

 

20.

 

Međimurske županije

 

 

418.297

 

2.581.703

 

3.000.000

 

 

UKUPNO:

 

30.192.057

 

55.000.000

 

119.807.943

 

205.000.000

 
 

Članak 9.

Sredstva koja se doznačuju županijskim upravama za ceste iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. čine prihod županijskih uprava za ceste kojim se realiziraju programi građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.
 

Članak 10.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«
Klasa: 011-01/08-01/114
Urbroj: 530-01-08-1
Zagreb, 8. srpnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2008. godini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !