Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 7.5.2007 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1562

Na temelju članka 180.L334705 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 121/03, 48/05 i 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika o obavljenim zdravstveno-inspekcijskim nadzorima nad radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika.

Članak 2.

Zdravstveni inspektor je obvezan voditi očevidnik o obavljenim inspekcijskim nadzorima zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika, prema obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Očevidnik iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika nosi naziv »Očevidnik obavljenih inspekcijskih nadzora zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika«.

Članak 4.

U tabelarni dio očevidnika iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika upisuje se:
1. redni broj,
2. klasa i urbroj,
3. naziv i adresa zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, zdravstvenog radnika te privatnog zdravstvenog radnika,
4. datum inspekcijskog nadzora,
5. predmet inspekcijskog nadzora,
6. utvrđeno činjenično stanje,
7. poduzete mjere:
upravni akt:
a/ rješenje o zabrani rada,
b/ rješenje o uklanjanju nedostataka,
8. upravni spor,
9. kontrola izvršenja rješenja,
10. prijava nadležnim tijelima sudbene vlasti:
a/ zahtjev za pokretanjem prekršajnog postupka,
b/ zahtjev za pokretanjem postupka zbog kaznenog djela,
11. prijava nadležnim komorama:
a/ povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor,
b/ povjerenstvo za etiku i deontologiju,
c/ zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka,
12. prijave drugim nadležnim tijelima i
13. napomene.

Članak 5.

Očevidnik o obavljenim zdravstveno-inspekcijskim nadzorima mora se voditi ažurno i uredno tako da u svako doba daje uvid u broj obavljenih nadzora, o tome koje fizičke ili pravne osobe su nadzirane, koje stanje je utvrđeno te koje mjere su poduzete.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima zdravstvenog inspektoraL334707 (»Narodne novine«, br. 35/94).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/15
Urbroj: 534-07-01/1-07-1
Zagreb, 2. svibnja 2007.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

 

Redni broj

Klasa i ur. broj

Naziv i adresa zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, zdravstvenog radnika te privatnog zdravstvenog radnika

Datum
inspekcijskog nadzora

Predmet inspekcijskog nadzora

Utvrđeno činjenično stanje

Poduzete mjere, upravni akt

Upravni spor

Kontrola izvršenja rješenja

Prijava nadležnim tijelima sudbene vlasti

Prijava nadležnim komorama

Prijave drugim nadležnim tijelima

Napomene

a) rješenje o zabrani rada

b) rješenje o uklanjanju nedostataka

a) zahtjev za pokretanjem prekršajnog postupka

b) zahtjev za pokretanjem postupka zbog kaznenog djela

a) povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor

b) povjerenstvo za etiku i deontologiju

c) zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zatvori
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !