Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima ("Narodne novine", br. XX/06, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
29 15.3.2006 Pravilnik o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

700

Na temelju odredbi članka 29.L291796 stavak 2. točke 5. i 6. i stavka 5. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 9. ožujka 2006. godine, donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU DOKUMENATA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Članak 2.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) dužno je uz dokumente propisane člankom 29. Zakona o investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon) priložiti uz zahtjev i sljedeće dokumente:

1. statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se osniva u obliku dioničkog društva, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću;

2. organizacijsku shemu Društva i opis programske podrške;

3. izjavu da programska podrška podržava izvješćivanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sukladno Zakonu;

4. informacije o osnivačima Društva s dostavom dokumenata iz kojih se utvrđuje:

– pravni status osnivača,

– podrijetlo financijskih sredstava koje služe za uplatu temeljnog kapitala,

– jesu li povezane osobe fonda i

– za osnivače kao pravne osobe revidirana financijska izvješća u protekle tri godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/09

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 9. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !