Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
29 15.3.2006 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

701

Na temelju odredbe članka 5.L291798 stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 9. ožujka 2006. godine, donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA FONDOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) sukladno odredbi članka 5. Zakona o investicijskim fondovima vodi sljedeće registre investicijskih fondova:

a) Registar otvorenih investicijskih fondova,

b) Registar zatvorenih investicijskih fondova,

c) Registar Umirovljeničkog fonda,

d) Registar Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

II. REGISTAR OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Članak 2.

U registru otvorenih investicijskih fondova Agencije vode se sljedeći podaci:

1. Identifikacijski broj otvorenog fonda koji se sastoji iz tri dijela:

– oznake vrste otvorenog fonda,

– oznake načina ulaganja,

– rednog broja upisa u registar.

2. Naziv otvorenog fonda

3. Vrsta otvorenog fonda:

– s javnom ponudom (oznaka JP),

– s privatnom ponudom (oznaka PP),

– rizični (oznaka RPP).

4. Način ulaganja otvorenog fonda:

– novčani (oznaka N),

– dionički (oznaka D),

– obveznički (oznaka O),

– mješoviti (oznaka M).

5. Datum rješenja o odobrenju osnivanja otvorenog fonda

6. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:

– tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– adresa i komunikacija,

– članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima.

III. REGISTAR ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Članak 3.

U registru zatvorenih investicijskih fondova Agencije vode se sljedeći podaci:

1. Identifikacijski broj zatvorenog fonda koji se sastoji iz dva dijela:

– oznake načina ulaganja,

– rednog broja upisa u registar.

2. Tvrtka zatvorenog fonda:

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– adresa i komunikacija,

– temeljni kapital zatvorenog fonda,

– nominalna vrijednost dionice zatvorenog fonda.

3. Način ulaganja zatvorenog fonda:

– u neuvrštene vrijednosne papire (oznaka NVP),

– nekretninski (oznaka NEK),

– obični (oznaka ZJP).

4. Datum rješenja o odobrenju osnivanja zatvorenog fonda

5. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:

– tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– adresa i komunikacija,

– članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima.

IV. REGISTAR UMIROVLJENIČKOG FONDA

Članak 4.

U registru Umirovljeničkog fonda Agencije vode se sljedeći podaci:

1. Identifikacijski broj (oznaka UFO1)

2. Naziv fonda

3. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:

– tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– adresa i komunikacija,

– članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima.

V. Registar Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Članak 5.

U registru Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Agencije vode se sljedeći podaci:

1. Identifikacijski broj (oznaka FHB1)

2. Naziv fonda

3. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:

– tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– adresa i komunikacija,

– članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima.

VI. NAČIN DODJELJIVANJA IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

Članak 6.

Agencija će kronološkim redoslijedom osnivanja svakom fondu prilikom upisa u registre iz članaka 2.#clanak2 do 5.#clanak5 ovoga Pravilnika dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv identifikacijski broj.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/10

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 9. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !