Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju i obliku izdavanja te rokovima dostavljanja dodatnih informacija o dobrovoljnim fondovima – (“Narodne novine“, br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
179 17.12.2004 Pravilnik o sadržaju i obliku izdavanja te rokovima dostavljanja dodatnih informacija o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

3117

Na temelju članka 90.L112521 stavak 2., a u svezi članka 90.L112522 stavka 1. točke 7. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 49/99, 63/00 i 113/03), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 2. prosinca 2004. donio je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU IZDAVANJA TE ROKOVIMA DOSTAVLJANJA DODATNIH INFORMACIJA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

Pravilnikom o sadržaju i obliku izdavanja te rokovima dostavljanja dodatnih informacija o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se sadržaj i oblik u kojem će se izdavati i rokovi za dostavljanje dodatnih informacija o dobrovoljnim mirovinskim fondovima koje je dobrovoljno mirovinsko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) obvezno podnositi Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 2.

(1) Sadržaj dodatnih informacija o dobrovoljnim mirovinskim fondovima određen je u prilogu ovog Pravilnika u obliku obrazaca i njegov je sastavni dio.

(2) Dodatne informacije o dobrovoljnim mirovinskim fondovima čine:

• Podaci o članovima i doprinosima DMF-a (obrazac DI-DMF-1);

• Spolna i dobna struktura članova DMF-a (obrazac DI-DMF-2); i

• Državna poticajna sredstva uplaćena članovima DMF-a (obrazac DI-DMF-3).

Članak 3.

Društvo je obvezno izrađivati i dostaviti Agenciji dodatne informacije o dobrovoljnim mirovinskim fondovima sadržane u:

• Obrascu DI-DMF-1 za svaki mjesec u godini i to u roku 8 dana od posljednjeg dana u mjesecu;

• Obrascu DI-DMF-2 za prvo tromjesječje, za prvo polugodište, za prvih devet mjeseci i za cijelu poslovnu godinu i to u rokovima propisanim za dostavu financijskih izvješća; i

• Obrascu DI-DMF-3 za cijelu poslovnu godinu i to u roku propisanom za dostavu godišnjih financijskih izvješća.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-01/13
Urbroj: 383-01-04-1
Zagreb, 2. prosinca 2004.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.
zatvori
Pravilnik o sadržaju i obliku izdavanja te rokovima dostavljanja dodatnih informacija o dobrovoljnim fondovima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !