Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinske oplodnje, o njihovoj uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 18.03.2010 Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinske oplodnje, o njihovoj uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

864

Na temelju članka 42.L501173 stavka 3. Zakona o medicinskoj oplodnji (»Narodne novine«, br. 88/09 i 137/09) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA IZVJEŠĆA O BROJU I VRSTI OBAVLJENIH POSTUPAKA MEDICINSKE OPLODNJE, O NJIHOVOJ USPJEŠNOSTI TE O POHRANJENIM SPOLNIM STANICAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik obrasca izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinske oplodnje, o njihovoj uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika daje se na obrascima izvješća koja su tiskana u Prilozima 1.1., 1.2.,1.3., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Ovlaštene zdravstvene ustanove podnose izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinske oplodnje te o pohranjenim spolnim stanicama za prvih šest mjeseci tekuće godine na obrascu iz Priloga 1.1. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. srpnja za tekuću godinu.

(2) Ovlaštene zdravstvene ustanove podnose izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinske oplodnje te o pohranjenim spolnim stanicama za drugih šest mjeseci tekuće godine na obrascu iz Priloga 1.2. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

(3) Ovlaštene zdravstvene ustanove podnose izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinske oplodnje te o pohranjenim spolnim stanicama za prethodnu godinu na obrascu iz Priloga 1.3. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

Članak 4.

Ovlaštene zdravstvene ustanove podnose izvješće o uspješnosti postupaka medicinske oplodnje na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovlaštene zdravstvene ustanove podnose izvješće o pohranjenim jajnim i sjemenim stanicama u slučaju opasnosti od neplodnosti iz zdravstvenih razloga, za tekuću godinu na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

Članak 6.

Ovlaštene zdravstvene ustanove podnose izvješće o uništenim pohranjenim jajnim i sjemenim stanicama zbog smrti osobe ili lišenja poslovne sposobnosti za tekuću godinu na obrascu iz Priloga 4. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/69

Urbroj: 534-07-01-09-1

Zagreb, 15. veljače 2010.

Potpredsjednik Vlade
i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG 1.1.
PRILOG 1.2.
PRILOG 1.3.
PRILOG 2.
PRILOG 3.

PRILOG 4.

OBRAZAC IZVJEŠĆIVANJA NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA MEDICINSKU OPLODNJU O UNIŠTENIM POHRANJENIM JAJNIM I SJEMENIM STANICAMA ZBOG SMRTI OSOBE ILI LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Kalendarska godina

Zdravstvena ustanova

Ustrojstvena jedinica

Jajne stanice

Broj osoba

Broj uništenih jajnih stanica

Metoda uništenja

Razlog uništenja (molilmo navesti broj uništenih stanica za pojedini razlog)

Gubitak poslovne sposobnosti:

Smrt:

Sjemene stanice

Broj osoba

Broj uništenih ejakulata

Ukupni volumen uništenih ejakulata

Metoda uništenja

Razlog uništenja (molilmo navesti broj uništenih ejakulata za pojedini razlog)

Gubitak poslovne sposobnosti:

Smrt:

zatvori
Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinske oplodnje, o njihovoj uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !