Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju obrasca suglasnosti primatelja dijelova ljudskog tijela ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
84 13.8.2007 Pravilnik o sadržaju obrasca suglasnosti primatelja dijelova ljudskog tijela

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2621

Na temelju članka 10.L349402 stavka 4. Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskoga tijela u svrhu liječenja (»Narodne novine« br. 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRASCA SUGLASNOSTI PRIMATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj obrasca suglasnosti primatelja dijelova ljudskog tijela.

Članak 2.

Sadržaj obrasca suglasnosti primatelja dijelova ljudskog tijela utvrđen je u Prilogu I. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/26
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 23. srpnja 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

PRILOG I.

zatvori
Pravilnik o sadržaju obrasca suglasnosti primatelja dijelova ljudskog tijela
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !