Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama telekomunikacijskog inspektora i telekomunikacijskog nadzornika ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 16.5.2007 Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama telekomunikacijskog inspektora i telekomunikacijskog nadzornika

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1663

Na temelju članka 112.L335288 stavka 9. i članka 112.aL335289 stavka 8. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03., 60/04. i 70/05.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENIM ISKAZNICAMA I ZNAČKAMA TELEKOMUNIKACIJSKOG INSPEKTORA I TELEKOMUNIKACIJSKOG NADZORNIKA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke koju nosi telekomunikacijski inspektor, te oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke koju nosi telekomunikacijski nadzornik, kao i postupanje sa službenom iskaznicom i značkom telekomunikacijskog inspektora i telekomunikacijskog nadzornika.

Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke telekomunikacijskog inspektora

Članak 2.

(1) Službena iskaznica telekomunikacijskog inspektora otiskana je na punijem papiru bijele boje, pravokutnog oblika veličine90×60 mm, koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastične mase.
(2) Službena iskaznica iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
a) na prednjoj strani:
1. grb Republike Hrvatske u boji,
2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,
3. natpis: »Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka«,
4. naziv: »ISKAZNICA TELEKOMUNIKACIJSKOG INSPEKTORA«,
5. broj iskaznice,
6. mjesto za sliku nositelja iskaznice, veličine 28 × 32 mm,
7. ime i prezime nositelja iskaznice;
b) na poleđini:
8. opis ovlasti nositelja iskaznice,
9. mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice,
10. mjesto za vlastoručni potpis nositelja iskaznice,
11. mjesto za pečat i potpis ministra nadležnog za telekomunikacije.
(3) Obrazac službene iskaznice iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 1.a ovoga Pravilnika kao njegov sastavni dio.
(4) Službena značka telekomunikacijskog inspektora okruglog je oblika, promjera 56 mm, a izrađena je od kovine, s mjedenom ili kromiranom podlogom. Na vanjskom rubu izveden je hrvatski pleter u mjedenom reljefu zlatne boje, na kojem su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska), veličine 5 mm. U središtu službene značke na zrakasto srebrnastom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden u crvenom i bijelom emajlu, visine 16 mm. Ispod grba proviruje stilizirani znak munje zlatne boje, s vrhom usmjerenim u gornji lijevi kut središnjeg polja. U gornjem dijelu kružnog poniklanog prstena, između hrvatskog pletera i središnjeg polja, plavim emajlom ispisane su riječi: »TELEKOMUNIKACIJSKI INSPEKTOR«. Donjim dijelom službene značke proteže se poniklana lenta koja djelomično pokriva hrvatski pleter i na kojoj je plavim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj službene značke. Službena značka izrađena je u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj službene značke utiskuje. Na stražnjoj strani službene značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce. Službena značka pričvršćuje se na stražnjoj strani na kožni povez uz pomoć navoja s maticom ili na drugi prikladan način.
(5) Obrazac službene značke iz stavka 4. ovoga članka dan je u Prilogu 1.b ovoga Pravilnika kao njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Telekomunikacijski inspektor nosi službenu iskaznicu i značku iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika, kojima dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, u kožnom povezu.
(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 80 × 120 mm. U prednjem pregibu kožnog poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica, a na unutarnjem pregibu kožnog poveza, u donjem dijelu, smještena je službena značka.
(3) Na prednjoj strani kožnog poveza iz stavka 1. ovoga članka zlatnom je bojom utisnut grb Republike Hrvatske, ispod kojeg su utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA TELEKOMUNIKACIJSKI INSPEKTOR«.

Izdavanje i uporaba službene iskaznice i značke telekomunikacijskog inspektora

Članak 4.

(1) Službenu iskaznicu i značku telekomunikacijskog inspektora s pripadajućim kožnim povezom izdaje ministarstvo nadležno za telekomunikacije.
(2) Službenu iskaznicu telekomunikacijskog inspektora potpisuje ministar nadležan za telekomunikacije.

Članak 5.

(1) Službena iskaznica i značka telekomunikacijskog inspektora smije se upotrebljavati samo u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o telekomunikacijama i drugim propisima, a svaka zlouporaba službene iskaznice i značke povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima.
(2) Službenu iskaznicu i značku telekomunikacijskog inspektora zabranjeno je davati na uporabu drugim osobama.

Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke telekomunikacijskog nadzornika

Članak 6.

(1) Službena iskaznica telekomunikacijskog nadzornika otiskana je na punijem papiru bijele boje, pravokutnog oblika veličine90 × 60 mm, koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastične mase.
(2) Službena iskaznica iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
a) na prednjoj strani:
1. grb Republike Hrvatske u boji,
2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,
3. natpis: »Hrvatska agencija za telekomunikacije«,
4. naziv: »ISKAZNICA TELEKOMUNIKACIJSKOG NADZORNIKA«,
5. broj iskaznice,
6. mjesto za sliku nositelja iskaznice, veličine 28×32 mm,
7. ime i prezime nositelja iskaznice;
b) na poleđini:
8. opis ovlasti nositelja iskaznice,
9. mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice,
10. mjesto za vlastoručni potpis nositelja iskaznice,
11. mjesto za pečat i potpis predsjednika Vijeća Hrvatske agencije za telekomunikacije.
(3) Obrazac službene iskaznice iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 2.a ovoga Pravilnika kao njegov sastavni dio.
(4) Službena značka telekomunikacijskog nadzornika okruglog je oblika, promjera 56 mm, a izrađena je od kovine, s mjedenom ili kromiranom podlogom. Na vanjskom rubu izveden je hrvatski pleter u mjedenom reljefu zlatne boje, na kojem su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska), veličine 5 mm. U središtu službene značke na zrakasto srebrnastom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden u crvenom i bijelom emajlu, visine 16 mm. Ispod grba proviruje stilizirani znak munje zlatne boje, s vrhom usmjerenim u gornji lijevi kut središnjeg polja. U gornjem dijelu kružnog poniklanog prstena, između hrvatskog pletera i središnjeg polja, plavim emajlom ispisane su riječi: »TELEKOMUNIKACIJSKI NADZORNIK«. Donjim dijelom službene značke proteže se poniklana lenta koja djelomično pokriva hrvatski pleter i na kojoj je plavim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj službene značke. Službena značka izrađena je u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj službene značke utiskuje. Na stražnjoj strani službene značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce. Službena značka pričvršćuje se na stražnjoj strani na kožni povez uz pomoć navoja s maticom ili na drugi prikladan način.
(5) Obrazac službene značke iz stavka 4. ovoga članka dan je u Prilogu 2.b ovoga Pravilnika kao njegov sastavni dio.

Članak 7.

(1) Telekomunikacijski nadzornik nosi službenu iskaznicu i značku iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, kojima dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti u obavljanju poslova stručnog nadzora, u kožnom povezu.
(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka tamnoplave je boje i trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 80 × 120 mm. U prednjem pregibu kožnog poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica, a na unutarnjem pregibu kožnog poveza, u donjem dijelu, smještena je službena značka.
(3) Na prednjoj strani kožnog poveza iz stavka 1. ovoga članka zlatnom je bojom utisnut grb Republike Hrvatske, ispod kojeg su utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA TELEKOMUNIKACIJSKI NADZORNIK«.

Izdavanje i uporaba službene iskaznice i značke telekomunikacijskog nadzornika

Članak 8.

(1) Službenu iskaznicu i značku telekomunikacijskog nadzornika s pripadajućim kožnim povezom izdaje Hrvatska agencija za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija).
(2) Službenu iskaznicu telekomunikacijskog nadzornika potpisuje predsjednik Vijeća Agencije.

Članak 9.

(1) Službena iskaznica i značka telekomunikacijskog nadzornika smije se upotrebljavati samo u svrhu obavljanja poslova stručnog nadzora u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o telekomunikacijama i drugim propisima, a svaka zlouporaba službene iskaznice i značke povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima.
(2) Službenu iskaznicu i značku telekomunikacijskog nadzornika zabranjeno je davati na uporabu drugim osobama.

Vraćanje službenih iskaznica i značaka

Članak 10.

(1) Telekomunikacijski inspektor, kojemu prestane državna služba u ministarstvu nadležnom za telekomunikacije, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je s danom prestanka državne službe, navedenim u rješenju o prestanku državne službe, odnosno s danom raspoređivanja na drugo radno mjesto, navedenim u rješenju o rasporedu na drugo radno mjesto, službenu iskaznicu i značku predati neposrednom čelniku.
(2) Telekomunikacijski nadzornik, kojemu prestane radni odnos u Agenciji, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je s danom prestanka radnog odnosa, navedenim u rješenju o prestanku radnog odnosa, odnosno s danom raspoređivanja na drugo radno mjesto, navedenim u rješenju o rasporedu na drugo radno mjesto, službenu iskaznicu i značku predati ravnatelju Agencije.
(3) Vraćene službene iskaznice i značke iz stavka 1. i 2. ovoga članka poništavaju se i pohranjuju u ministarstvu nadležnom za telekomunikacije, odnosno u Agenciji.

Privremeno oduzimanje službenih iskaznica i značaka

Članak 11.

Telekomunikacijskom inspektoru i telekomunikacijskom nadzorniku privremeno će se oduzeti službena iskaznica i značka ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica bez pokretanja istrage, i to do okončanja postupka.

Gubitak ili nestanak službenih iskaznica i značaka

Članak 12.

(1) Telekomunikacijski inspektor, koji izgubi službenu iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez službene iskaznice ili značke, mora o tome bez odgode izvijestiti neposrednog čelnika.
(2) Telekomunikacijski nadzornik, koji izgubi službenu iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez službene iskaznice ili značke, mora o tome bez odgode izvijestiti ravnatelja Agencije.
(3) Telekomunikacijskom inspektoru i telekomunikacijskom nadzorniku iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdat će se nova službena iskaznica i/ili značka nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica i/ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Vođenje popisa izdanih i vraćenih službenih iskaznica i značaka

Članak 13.

(1) Ministarstvo nadležno za telekomunikacije vodi popis izdanih i vraćenih službenih iskaznica i značaka telekomunikacijskog inspektora, koji sadrži upisni broj, ime i prezime nositelja iskaznice, naziv radnog mjesta nositelja iskaznice, broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja iskaznice i značke, potpis nositelja iskaznice, nadnevak vraćanja iskaznice i značke te prostor za upis napomena.
(2) Agencija vodi popis izdanih i vraćenih službenih iskaznica i značaka telekomunikacijskog nadzornika, koji sadrži upisni broj, ime i prezime nositelja iskaznice, naziv radnog mjesta nositelja iskaznice, broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja iskaznice i značke, potpis nositelja iskaznice, nadnevak vraćanja iskaznice i značke te prostor za upis napomena.
(3) Popis iz stavka 2. ovoga članka Agencija redovito, a najmanje jedanput godišnje dostavlja ministarstvu nadležnom za telekomunikacije.

Zamjena službenih iskaznica i značaka

Članak 14.

(1) Službene iskaznice i značke inspektora telekomunikacija i ovlaštenog radnika Agencije, koje su izdane prema Pravilniku o iskaznicama inspektora telekomunikacija i ovlaštenog radnika Hrvatske agencije za telekomunikacijeL335291 (»Narodne novine«, broj 133/04.), zamijenit će se službenim iskaznicama i značkama propisanima ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(2) Do izdavanja službenih iskaznica i značaka propisanih ovim Pravilnikom, telekomunikacijski inspektori i telekomunikacijski nadzornici mogu upotrebljavati ranije izdane službene iskaznice i značke iz stavka 1. ovoga članka, u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog i stručnog nadzora.

Propis koji prestaje važiti

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznicama inspektora telekomunikacija i ovlaštenog radnika Hrvatske agencije za telekomunikacijeL335292 (»Narodne novine«, broj 133/04.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-02/42
Urbroj: 530-10-07-3
Zagreb, 9. svibnja 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.a

Prednja strana

Poleđina
PRILOG 1.b

SLUŽBENA ZNAČKA TELEKOMUNIKACIJSKOG INSPEKTORAPRILOG 2.a

Prednja strana
Poleđina


 

PRILOG 2.b
 

SLUŽBENA ZNAČKA TELEKOMUNIKACIJSKOG NADZORNIKA

zatvori
Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama telekomunikacijskog inspektora i telekomunikacijskog nadzornika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !