Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
66. 6.6.2008 Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2215

Na temelju članka 78.L400316 stavak 1. Zakona o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA ŽIČARA ZA PRIJEVOZ OSOBA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i način korištenja službene iskaznice inspektora žičara za prijevoz osoba (u daljnjem tekstu: žičara) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo).
(2) Izgled službene iskaznice inspektora žičara (u daljnjem tekstu: iskaznice) prikazan je u obrascu službene iskaznice koji je objavljen uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

(1) Iskaznica se izrađuje od otpornoga papira svijetloplave boje, veličine je 85 x 55 mm, zaštićenog prozirnim plastičnim omotom.
(2) Prednja strana iskaznice sadržava:
– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske i tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, a ispod teksta naziv: SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ŽIČARA ZA PRIJEVOZ OSOBA, te ime i prezime inspektora žičara,
– desno od teksta prazan prostor za fotografiju 28 x 32 mm preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva
– ispod fotografije broj iskaznice.
(3) Poleđina iskaznice sadržava:
– u gornjem dijelu naznaku OVLASTI, a ispod tekst:
»Nositelj ove iskaznice ima ovlasti inspektora žičara propisane Zakonom o žičarama za prijevoz osoba.«,
– u srednjem lijevom dijelu ispisano mjesto i datum izdavanja iskaznice,
– u srednjem desnom dijelu mjesto za pečat Ministarstva i potpis ministra,
– u donjem desnom dijelu mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Članak 3.

Iskaznicu izdaje Ministarstvo te podmiruje troškove njenog izdavanja.

Članak 4.

(1) Inspektor žičara koji iskaznicu izgubi, odnosno na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah obavijestiti neposredno nadređenog.
(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.
(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice podmiruje inspektor žičara koji je iskaznicu izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 5.

Inspektor žičara kojem prestane državna služba u Ministarstvu, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, dužan je s danom konačnosti rješenja o prestanku državne službe, odnosno rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto, vratiti iskaznicu Ministarstvu.

Članak 6.

(1) Inspektoru žičara koji je udaljen iz službe oduzet će se iskaznica za vrijeme dok traje udaljenje iz službe.
(2) Rješenjem kojim je inspektor žičara udaljen iz službe određuje se i oduzimanje iskaznice.
(3) Inspektor je dužan vratiti iskaznicu, na dan primitka rješenja iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 7.

Iskaznice će se izdati prema ovom Pravilniku u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/31
Urbroj: 530-01-06-08-1
Zagreb, 27. svibnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.
 

 

zatvori
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !