Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika kapetanija i uprave unutarnje plovidbe – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 19.10.2000 Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika kapetanija i uprave unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 210. točke 3. Zakona o plovidbi unutarnjim vodamaL69968 ("Narodne novine", br. 19/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ODORI, OZNAKAMA ZVANJA I ZNAČKAMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KAPETANIJA I UPRAVE UNUTARNJE PLOVIDBE

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se službena odora, oznake zvanja i značke službenika i namještenika kapetanija i Uprave unutarnje plovidbe.

Članak 2.

Pod službenom odorom u smislu članka 1. ovoga Pravilnika, razumijeva se zimska službena odora, ljetna službena odora i zaštitna radna odora te pripadajuće oznake propisane ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Službenu odoru dužni su nositi:

1. pomoćnik ministra-ravnatelj Uprave unutarnje plovidbe,

2. službenici i namještenici Odjela sigurnosti plovidbe i službenici i namještenici kapetanija,

3. tajnik odnosno tajnica kapetana,

4. članovi posade brodova i čamaca kapetanija.

(u daljnjem tekstu: službenici i namještenici)

Članak 4.

(1) Pod zimskom službenom odorom u smislu č(2) lanka 2. ovoga Pravilnika, razumijeva se:

1. zimska sveč2. ana službena odora,

3. zimska radna službena odora.

(3) Zimsku sveč(4) anu službenu odoru dužni su nositi za vrijeme obavljanja poslova i zadataka pomoć(5) nik ministra-ravnatelj Uprave unutarnje plovidbe, službenici Odjela sigurnosti plovidbe, kapetani kapetanija, nač(6) elnici odjela u kapetaniji, inspektori sigurnosti plovidbe, kapetani ispostava, č(7) lanovi posade na brodovima i č(8) amcima kapetanija, ostali službenici kapetanija te tajnik odnosno tajnica kapetana.

(9) Zimsku radnu službenu odoru dužni su nositi za vrijeme obnašanja službene dužnosti kapetani kapetanija, nač(10) elnici odjela u kapetaniji, inspektori sigurnosti plovidbe, kapetani ispostava, č(11) lanovi posade na brodovima i č(12) amcima kapetanija, ostali službenici kapetanija te tajnik odnosno tajnica kapetana.

 

Članak 5.

(1) Pod ljetnom službenom odorom u smislu č(2) lanka 2. ovoga Pravilnika, razumijeva se:

1. ljetna sveč2. ana službena odora,

3. ljetna radna službena odora.

(3) Ljetnu sveč(4) anu službenu odoru dužni su nositi za vrijeme obnašanja službene dužnosti pomoć(5) nik ministra-ravnatelj Uprave unutarnje plovidbe, službenici Odjela sigurnosti plovidbe, kapetani kapetanija, nač(6) elnici odjela u kapetaniji, inspektori sigurnosti plovidbe, kapetani ispostava, č(7) lanovi posade na brodovima i č(8) amcima kapetanija, ostali službenici kapetanija te tajnik odnosno tajnica kapetana.

(9) Ljetnu radnu službenu odoru dužni su nositi za vrijeme obnašanja službene dužnosti kapetani kapetanija, nač(10) elnici odjela u kapetaniji, inspektori sigurnosti plovidbe, kapetani ispostava, č(11) lanovi posade na brodovima i č(12) amcima kapetanija, ostali službenici kapetanija te tajnik odnosno tajnica kapetana.

Članak 6.

Zaštitnu radnu odoru za vrijeme obnašanja službene dužnosti i prilikom obavljanja posebnih zadataka dužni su nositi inspektori sigurnosti plovidbe i članovi posade brodova i čamaca kapetanija.

Članak 7.

(1) Zimsku službenu odoru dužni su nositi službenici i namještenici navedeni u stavku 2. i 3. č(2) lanka 4. ovoga Pravilnika u razdoblju od 15. listopada do 15. svibnja.

(3) Ljetnu službenu odoru dužni su nositi službenici i namještenici navedeni u stavku 2. i 3. č(4) lanka 5. ovoga Pravilnika u razdoblju od 16. svibnja do 14. listopada.

(5) Zaštitnu radnu odoru dužni su nositi službenici iz č(6) lanka 6. ovoga Pravilnika tijekom cijele godine.

 

II. DIJELOVI I BOJA SLUŽBENE ODORE

Zimska službena odora

Članak 8.

(1) Dijelovi zimske sveč(2) ane službene odore su:

1. kapa,

2. kapa – tanjurač3. a,

4. bluza dugih rukava/košulja dugih rukava,

5. sveč6. ani ženski kostim/sveč7. ano muško odijelo,

8. kravata,

9. zimska jakna,

10. opasač11. ,

12. cipele,

13. č14. arape.

(3) Dijelovi zimske radne službene odore su:

1. kapa,

2. bluza dugih rukava/košulja dugih rukava,

3. sako (ženski)/kratka jakna do struka (muška),

4. suknja/hlač5. e,

6. kravata,

7. zimska jakna,

8. opasač9. ,

10. cipele,

11. č12. arape.

(4) Svi dijelovi odjeć(5) e zimske službene odore službenika i namještenika, osim bluze dugih rukava, košulje dugih rukava, kravate, zimske jakne, opasač(6) a i č(7) arapa, izrađeni su od tamno plave tkanine sirovinskog sastava 55-60% runska vuna i 45-40% poliester.

(8) Bluza i košulja dugih rukava izrađene su od bijele tkanine sirovinskog sastava 100% č(9) ešljani pamuk.

(10) Kravata je izrađena od tamno plave tkanine sirovinskog sastava 100% svila.

(11) Zimska jakna izrađena je od goroteksa ili simpateksa tamno plave boje, s uloškom za skidanje.

(12) Opasač(13) je izrađen od č(14) vrste tkanine, crne boje s metalnom kopč(15) om u sredini koje su dva prekrižena admiralitetska sidra.

(16) Cipele su izrađene od crne prirodne kože s gumenim (antišivalo) slojem protiv klizanja.

Č(17) arape su izrađene od tamno plave tkanine sirovinskog sastava 100% č(18) ešljani pamuk.

(19) Pripadajuć(20) i dijelovi zimske službene odore su velika dugmeta promjera 20 mm i mala dugmeta promjera 12 mm, izrađena od metala boje zlata, s dva prekrižena admiralitetska sidra.

Članak 9.

(1) Dijelovi zimske sveč(2) ane službene odore č(3) lanova posade na brodovima i č(4) amcima kapetanije su:

1. kapa,

2. kapa – tanjurač3. a,

4. bluza dugih rukava/košulja dugih rukava,

5. sveč6. ani ženski kostim/sveč7. ano muško odijelo,

8. kravata,

9. zimska jakna,

10. kišno odijelo,

11. opasač12. ,

13. cipele,

14. č15. arape.

(5) Dijelovi zimske radne službene odore č(6) lanova posade na brodovima i č(7) amcima kapetanije su:

1. kapa,

2. zimska mornarska majica,

3. sako (ženski)/kratka jakna do struka (muška),

4. suknja/hlač5. e,

6. kravata,

7. zimska jakna,

8. kišno odijelo,

9. opasač10. ,

11. cipele,

12. č13. izme,

14. č15. arape.

(8) Svi dijelovi odjeć(9) e zimske službene odore č(10) lanova posade na brodovima i č(11) amcima kapetanije, osim bluze dugih rukava, košulje dugih rukava, zimske mornarske majice, kravate, zimske jakne, kišnog odijela, opasač(12) a i č(13) arapa, izrađeni su od plave tkanine sirovinskog sastava 55-60% runska vuna i 45-40% poliester.

(14) Za bluzu i košulju dugih rukava vrijedi odredba č(15) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(16) Zimska mornarska majica izrađena je od plave tkanine sirovinskog sastava 100% č(17) ešljani pamuk.

(18) Za kravatu vrijedi odredba č(19) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(20) Za zimsku jaknu vrijedi odredba č(21) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(22) Kišno odijelo izrađeno je od goroteksa ili simpateksa, nepropusnog za vodu, pojač(23) anog na laktovima rukava i prednjici.

(24) Za opasač(25) vrijedi odredba č(26) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(27) Za cipele vrijedi odredba č(28) lanka 8. ovoga Pravilnika.

Č(29) izme su izrađene od gume plave boje.

(30) Za č(31) arape vrijedi odredba č(32) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(33) Za dugmad vrijedi odredba č(34) lanka 8. ovoga Pravilnika.

 

Ljetna službena odora

Članak 10.

 

(1) Sastavni dijelovi ljetne sveč(2) ane službene odore su:

1. kapa,

2. kapa-tanjurač3. a,

4. bluza kratkih rukava / košulja kratkih rukava,

5. sveč6. ani ženski kostim / sveč7. ano muško odijelo,

8. kravata,

9. ljetna jakna,

10. opasač11. ,

12. cipele,

13. č14. arape.

(3) Sastavni dijelovi ljetne radne službene odore su:

1. kapa,

2. bluza kratkih rukava / košulja kratkih rukava,

3. sako (ženski) / kratka jakna do struka (muška),

4. suknja / hlač5. e,

6. kravata,

7. ljetna jakna,

8. opasač9. ,

10. cipele,

11. č12. arape.

(4) Svi dijelovi odjeć(5) e ljetne službene odore službenika i namještenika, osim bluze kratkih rukava, košulje kratkih rukava, kravate, ljetne jakne, opasač(6) a i č(7) arapa izrađeni su od tkanine sirovinskog sastava 55-60% runska vuna i 45-40% poliester.

(8) Ljetna sveč(9) ana službena odora službenika i namještenika izrađena je od tkanine kaki boje.

(10) Ljetna radna službena odora djelatnika izrađena je od tkanine kaki boje.

(11) Za bluzu i košulju kratkih rukava vrijedi odredba č(12) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(13) Za kravatu vrijedi odredba č(14) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(15) Ljetna jakna je izrađena od goroteksa ili simpateksa , kaki boje, bez uloška za skidanje.

(16) Za opasač(17) vrijedi odredba č(18) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(19) Cipele su izrađene od kaki prirodne kože, s kožnim đonom i gumenim slojem na toč(20) kice.

(21) Za č(22) arape vrijedi odredba č(23) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(24) Za dugmad vrijedi odredba č(25) lanka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Dijelovi ljetne sveč(2) ane službene odore č(3) lanova posade na brodovima i č(4) amcima kapetanije su:

1. kapa,

2. kapa-tanjurač3. a,

4. bluza kratkih rukava / košulja kratkih rukava,

5. sveč6. ani ženski kostim / sveč7. ano muško odijelo,

8. kravata,

9. ljetna jakna,

10. kišno odijelo,

11. opasač12. ,

13. cipele,

14. č15. arape.

(5) Dijelovi ljetne radne službene odore č(6) lanova posade na brodovima i č(7) amcima kapetanije su:

1. kapa,

2. ljetna mornarska majica,

3. sako (ženski) / kratka jakna do struka (muška),

4. suknja / hlač5. e – bermude,

6. kravata,

7. ljetna jakna,

8. kišno odijelo,

9. opasač10. ,

11. cipele,

12. č13. izme,

14. č15. arape.

(8) Svi dijelovi odjeć(9) e ljetne službene odore č(10) lanova posade na brodovima i č(11) amcima kapetanije, osim bluze kratkih rukava, košulje kratkih rukava, ljetne mornarske majice, kravate, ljetne jakne, kišnog odijela, opasač(12) a i č(13) arapa, izrađeni su od tkanine sirovinskog sastava 55-60% runska vuna i 45-40% poliester.

(14) Ljetna sveč(15) ana službena odora č(16) lanova posade na brodovima i č(17) amcima kapetanije izrađena je od tkanine kaki boje.

(18) Ljetna radna službena odora č(19) lanova posade na brodovima i č(20) amcima kapetanije izrađena je od tkanine kaki boje.

(21) Za bluzu i košulju kratkih rukava vrijedi odredba č(22) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(23) Za ljetnu mornarsku majicu vrijedi odredba č(24) lanka 9. ovoga Pravilnika.

(25) Za kravatu vrijedi odredba č(26) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(27) Za ljetnu jaknu vrijedi odredba č(28) lanka 10. ovoga Pravilnika.

(29) Za kišno odijelo vrijedi odredba č(30) lanka 9. ovoga Pravilnika.

(31) Za opasač(32) vrijedi odredba č(33) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(34) Za č(35) arape vrijedi odredba č(36) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(37) Za cipele vrijedi odredba č(38) lanka 10. ovoga Pravilnika.

(39) Za č(40) izme vrijedi odredba č(41) lanka 9. ovoga Pravilnika.

(42) Za dugmad vrijedi odredba č(43) lanka 8. ovoga Pravilnika.

 

Zaštitna radna odora

Članak 12.

(1) Dijelovi zaštitne radne odore su:

1. kaciga,

2. prsluk bez rukava,

3. kombinezon,

4. rukavice,

5. cipele,

6. č7. izme,

8. č9. arape.

(2) Kaciga je izrađena od plastike plave boje.

(3) Kombinezon je izrađen od tkanine indigo boje, sirovinskog sastava 100% č(4) ešljani pamuk.

(5) Prsluk bez rukava je izrađen od goroteksa indigo boje.

(6) Rukavice su izrađene od runske vune plave boje.

(7) Za cipele vrijedi odredba č(8) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(9) Za č(10) izme vrijedi odredba č(11) lanka 9. ovoga Pravilnika.

(12) Za č(13) arape vrijedi odredba č(14) lanka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Dijelovi zaštitne radne odore č(2) lanova posade na brodovima i č(3) amcima kapetanije su:

1. kapa,

2. vunena kapa,

3. prsluk bez rukava,

4. kombinezon,

5. rukavice,

6. cipele,

7. č8. izme,

9. č10. arape.

(4) Za kapu vrijedi odredba č(5) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(6) Vunena kapa izrađena je od runske vune plave boje.

(7) Za prsluk bez rukava vrijedi odredba č(8) lanka 12. ovoga Pravilnika.

(9) Za kombinezon vrijedi odredba č(10) lanka 12. ovoga Pravilnika.

(11) Za rukavice vrijedi odredba č(12) lanka 12. ovoga Pravilnika.

(13) Za cipele vrijedi odredba č(14) lanka 8. ovoga Pravilnika.

(15) Za č(16) izme vrijedi odredba č(17) lanka 9. ovoga Pravilnika.

(18) Za č(19) arape vrijedi odredba č(20) lanka 8. ovoga Pravilnika.

 

III. OZNAKE SLUŽBENE ODORE

 

Članak 14.

Službenici i namještenici iz članka 3. ovoga Pravilnika dužni su nositi oznake na zimskoj i ljetnoj službenoj odori, kako slijedi:

1. na kapi,

2. na kapi-tanjurači,

3. na bluzi kratkih rukava,

4. na košulji kratkih rukava,

5. na svečanom ženskom kostimu,

6. na svečanom muškom odijelu,

7. na sakou (ljetnom),

8. na kratkoj jakni do struka,

9. na kravati,

10. na zimskoj jakni,

11. na ljetnoj jakni.

Članak 15.

(1) Službenici i namještenici iz č(2) lanka 3. ovoga Pravilnika dužni su nositi oznaku na prednjoj gornjoj strani kape i kape-tanjurač(3) e. Oznaka je vezena strojno na crnoj podlozi,u obliku je istostranič(4) nog trokuta zaobljenih kuteva, dužine stranica 70 mm, u sredini trokuta su vezena dva prekrižena admiralitetska sidra boje zlata dužine dijagonala 35 mm, a iznad njih svijetloplavom, tamnoplavom, crvenom, bijelom, crnom bojom i bojom zlata izvezen je grb Republike Hrvatske visine 25 mm. Oko dvaju prekriženih admiralitetskih sidara, polukružno su vezene stilizirane maslinove granč(5) ice u boji zlata.

(6) Pomoć(7) nik ministra-ravnatelj Uprave unutarnje plovidbe, nač(8) elnik Odjela sigurnosti plovidbe i kapetan kapetanije, nose kapu -tanjurač(9) u č(10) iji je štitnik izrađen od plastike crne boje, presvuč(11) en crnom tkaninom. Oko vanjskog ruba izvezene su stilizirane maslinove granč(12) ice u boji zlata.

Članak 16.

(1) Za službenike i namještenike iz č(2) lanka 3. ovoga Pravilnika utvrđuju se sljedeć(3) e oznake koje su dužni nositi na gornjem dijelu naramenice, koje su izrađene od crne tkanine, u obliku nepravilnog peterokutnika, širine 50 mm i dužine 145 mm obrubljenog trakom zlatne boje širine 3 mm:

1. oznaka na ljetnoj bluzi kratkih rukava strojno je vezena u obliku 4 paralelna pravokutnika: prvi širine 36 mm i dužine 50 mm, a ostala tri svaki širine 12 mm i dužine 50 mm, od hrvatskog tropleta boje zlata, među kojima je razmak 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema vratu od č2. etvrtoga pravokutnika, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra boje zlata s dužinom dijagonala 27 mm.

3. oznaka na ljetnoj bluzi kratkih rukava strojno je vezena u obliku 3 paralelna pravokutnika: prvi širine 36 mm i dužine 50 mm, a druga dva svaki širine 12 mm i dužine 50 mm, od hrvatskog tropleta boje zlata, među kojima je razmak 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema vratu od treć4. ega pravokutnika, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra boje zlata s dužinom dijagonala 27 mm.

5. oznaka na ljetnoj bluzi kratkih rukava strojno je vezena u obliku 2 paralelna pravokutnika: prvi širine 36 mm i dužine 50 mm, a drugi širine 12 mm i dužine 50 mm, od hrvatskog tropleta boje zlata, među kojima je razmak od 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema vratu od drugoga pravokutnika, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra boje zlata s dužinom dijagonala 27 mm.

6. oznaka na ljetnoj bluzi kratkih rukava strojno je vezena u obliku 4 paralelna pravokutnika, svaki širine 12 mm i dužine 50 mm, od hrvatskog tropleta boje zlata, među kojima je razmak od 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema vratu od č7. etvrtoga pravokutnika, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra boje zlata s dužinom dijagonala 27 mm.

8. oznaka na ljetnoj bluzi kratkih rukava strojno je vezena u obliku 3 paralelna pravokutnika, svaki širine 12 mm i dužine 50 mm, od hrvatskog tropleta boje zlata, među kojima je razmak od 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema vratu od treć9. ega pravokutnika, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra boje zlata s dužinom dijagonala 27 mm.

10. oznaka na ljetnoj bluzi kratkih rukava strojno je vezena u obliku 2 paralelna pravokutnika, svaki širine 12 mm i dužine 50 mm, od hrvatskog tropleta boje zlata, među kojima je razmak 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema vratu od drugoga pravokutnika, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra boje zlata s dužinom dijagonala 27 mm.

11. oznaka na ljetnoj bluzi kratkih rukava strojno je vezena u obliku pravokutnika širine 12 mm i dužine 50 mm, od hrvatskog tropleta boje zlata. Na udaljenosti 6 mm prema vratu od pravokutnika, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra boje zlata s dužinom dijagonala 27 mm.

12. oznaka na ljetnoj bluzi kratkih rukava strojno je vezena u obliku dva prekrižena admiralitetska sidra boje zlata s dužinom dijagonala 27 mm, na udaljenosti 50 mm prema vratu.

(4) Za oznake na ljetnoj košulji kratkih rukava vrijedi odredba toč(5) ke 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 stavka 1. ovoga č(6) lanka.

Članak 17.

(1) Za službenike i namještenike iz č(2) lanka 3. ovoga Pravilnika, utvrđuju se sljedeć(3) e oznake koje su dužni nositi našivene, kao vrpce na donjem dijelu rukava, tako da donji rub oznake bude na udaljenosti od 80 mm od kraja rukava, vezene od konca boje zlata u obliku hrvatskog tropleta i dva prekrižena admiralitetska sidra boje zlata:

1. oznaka na sakou strojno je vezena širine 36 mm i 12 mm. Našivena je tako da obavija prvu polovinu rukava; prvo vrpca širine 36 mm, a zatim paralelno, na udaljenosti 6 mm, tri paralelne vrpce, svaka širine 12 mm, među kojima je razmak 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema ramenu od č2. etvrte vrpce, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra s dužinom dijagonala 45 mm.

3. oznaka na sakou strojno je vezena širine 36 mm i 12 mm. Našivena je tako da obavija prvu polovinu rukava; prvo vrpca širine 36 mm, a zatim paralelno, na udaljenosti 6 mm, dvije paralelne vrpce, svaka širine 12 mm, među kojima je razmak 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema ramenu od treć4. e vrpce, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra s dužinom dijagonala 45 mm.

5. oznaka na sakou strojno je vezena širine 36 mm i 12 mm. Našivena je tako da obavija prvu polovinu rukava; prvo vrpca širine 36 mm, a zatim paralelno, na udaljenosti 6 mm, vrpca širine 12 mm. Na udaljenosti 6 mm prema ramenu od uže vrpce, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra s dužinom dijagonala od 45 mm.

6. oznaka na sakou strojno je vezena širine 12 mm, našivena je tako da obavija gornju polovinu rukava u č7. etiri paralelna reda, među kojima je razmak 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema ramenu od č8. etvrte vrpce, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra s dužinom dijagonala 45 mm.

9. oznaka na sakou strojno je vezena širine 12 mm, našivena je tako da obavija gornju polovinu rukava u tri paralelna reda, među kojima je razmak 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema ramenu od treć10. e vrpce, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra s dužinom dijagonala od 45 mm.

11. oznaka na sakou strojno je vezena širine 12 mm, našivena je tako da obavija gornju polovinu rukava u dva paralelna reda, među kojima je razmak 6 mm. Na udaljenosti 6 mm prema ramenu od druge vrpce, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra s dužinom dijagonala 45 mm.

12. oznaka na sakou strojno je vezena širine 12 mm, našivena je tako da obavija gornju polovinu rukava. Na udaljenosti 6 mm prema ramenu, vezena su dva prekrižena admiralitetska sidra s dužinom dijagonala 45 mm.

13. oznaka na sakou strojno je vezena u obliku dva prekrižena admiralitetska sidra s dužinom dijagonala 45 mm.

(4) Za oznake na sveč(5) anom ženskom kostimu, sveč(6) anom muškom odijelu, zimskoj i ljetnoj jakni te kratkoj jakni do struka, vrijedi odredba iz toč(7) ke 1,2,3,4,5,6,7, i 8 stavka 1. ovoga č(8) lanka.

Članak 18.

Za službenike iz članka 3. ovoga Pravilnika utvrđuje se sljedeća oznaka koju su dužni nositi na kravati:

na srednjoj visini 300 mm od vrha kravate utkane su paralelno, pod kutom od 45º od okomice smjera kazaljke na satu, plava, bijela i crvena vrpca, svaka širine 1 mm. Paralelno s crvenom vrpcom na udaljenosti 8 mm, odnosno paralelno s plavom vrpcom na udaljenosti 3 mm, utkan je po jedan niz prekriženih admiralitetskih sidara, dužine dijagonala 20 mm. Središnje sidro u donjem nizu je srebrne boje, dok su ostala plave boje (boje kravate).

Članak 19.

Službenici iz članka 3. ovoga Pravilnika dužni su na zimskoj mornarskoj majici, ljetnoj mornarskoj majici, kišnom odijelu i kombinezonu, nositi na leđima natpis KAPETANIJA (tiskanim slovima - visina slova 100 mm), a na prednjoj strani u visini prsa, oznaku istog oblika kao na kapi te kapi-tanjurači, dužine stranica istostraničnog trokuta 70 mm.

Članak 20.

 

Izgled oznaka propisan ovim Pravilnikom otiskan je u prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

IV. ZNAČKA

Članak 21.

Službenici i namještenici iz članka 3. ovoga Pravilnika dužni su nositi značku kako slijedi:

na sakou (ženskom),

na kratkoj jakni do struka,

na svečanom ženskom kostimu,

na svečanom muškom odijelu.

Članak 22.

Značka je pravokutnog oblika, dimenzije 60 x 15 mm. Na prednjoj strani značke je upisano ime i prezime te službeničko zvanje.

Članak 23.

 

Značku izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 24.

(1) Službenik iz č(2) lanka 3. ovoga Pravilnika, koji izgubi znač(3) ku ili na drugi nač(4) in ostane bez znač(5) ke, dužan je o tome izvijestiti neposrednog nadređenoga.

(6) Službenik iz stavka 1. ovoga č(7) lanka snosi troškove nabave nove znač(8) ke osim u sluč(9) aju kada je bez osobne krivnje ostao bez iste.

Članak 25.

(1) Službenici iz č(2) lanka 3. ovoga Pravilnika dužni su vratiti znač(3) ku neposrednom nadređenom kad im prestaje dužnost na temelju koje su znač(4) ku dobili.

(5) Neposredni nadređeni iz stavka 1. ovoga č(6) lanka dužan je primljenu znač(7) ku dostaviti ovlaštenoj službi ministarstva ovlaštenog za poslove unutarnje plovidbe.

 

V. OZNAKE ZVANJA

 

Članak 26.

Oznaka zvanja se utvrđuje prema radnom mjestu službenika, odnosno namještenika iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) Službenici iz č(2) lanka 3. ovoga Pravilnika dužni su nositi oznake zvanja prema slijedeć(3) im odredbama:

1. Pomoć2. nik ministra-ravnatelj Uprave unutarnje plovidbe - odredba č3. lanka 15., č4. lanka 16. stavak 1. toč5. ka 1. i stavak 2, č6. lanka 17. stavak 1. toč7. ka 1. i stavak 2., č8. lanka 18. i č9. lanka 19. ovoga Pravilnika.

10. Kapetani kapetanija i nač11. elnik Odjela sigurnosti plovidbe Uprave unutarnje plovidbe - odredba č12. lanka 15., č13. lanka 16. stavak 1. toč14. ka 2. i stavak 2., č15. lanka 17. stavak 1. toč16. ka 2. i stavak 2., č17. lanka 18. i č18. lanka 19. ovoga Pravilnika.

19. Nač20. elnici odjela pri kapetaniji i viši inspektor - odredba č21. lanka 15. stavak 1., č22. lanka 16. stavak 1. toč23. ka 3. i stavak 2.; č24. lanka 17. stavak 1. toč25. ka 3. i stavak 2.; č26. lanka 18. i č27. lanka 19. ovoga Pravilnika.

28. Savjetnik, inspektor - č29. lanka 15. stavak 1., č30. lanka 16. stavak 1. toč31. ka 4. i stavak 2., č32. lanka 17. stavak 1. toč33. ka 4. i stavak 2., č34. lanka 18. i č35. lanka 19. ovoga Pravilnika.

36. Kapetan ispostave (VI. stupanj struč37. ne spreme i IV. stupanj struč38. ne spreme) - odredba č39. lanka 15. stavak 1., č40. lanka 16. stavak 1. toč41. ka 5. i stavak 2., č42. lanka 17. stavak 1. toč43. ka 5. i stavak 2., č44. lanka 18. i č45. lanka 19. ovoga Pravilnika.

46. Pristav II. vrste zvanja - odredba č47. lanka 15. stavak 1., č48. lanka 16. stavak 1. toč49. ka 6. i stavak 2., č50. lanka 17. stavak 1. toč51. ka 6. i stavak 2., č52. lanka 18. i č53. lanka 19. ovoga Pravilnika.

54. Pristav III. vrste zvanja -odredba č55. lanka 15. stavak 1., č56. lanka 16. stavak 1. toč57. ka 7. i stavak 2., č58. lanka 17. stavak 1. toč59. ka 7. i stavak 2., č60. lanka 18. i č61. lanka 19. ovoga Pravilnika.

(4) Namještenici iz toč(5) ke 3. č(6) lanka 3. ovoga Pravilnika dužni su nositi oznaku zvanja iz č(7) lanka 15. stavak 1., č(8) lanka 16. stavak 1. toč(9) ka 8 i stavak 2. te č(10) lanka 17. stavak 1. toč(11) ka 8 i stavak 2.

Članak 28.

(1) Službenik i namještenik u smislu ovoga Pravilnika ima pravo na:

- svake godine

1. dvije suknje ili dvoje hlač2. e,

3. dva kombinezona,

4. dva para cipela,

5. č6. etiri bluze dugih rukava i č7. etiri bluze kratkih rukava ili č8. etiri košulje dugih rukava i č9. etiri košulje kratkih rukava ili č10. etiri zimske i č11. etiri ljetne mornarske majice,

- svake dvije godine

12. jedan sveč13. ani ženski kostim ili jedno sveč14. ano muško odijelo,

15. jedan ženski sako ili jednu kratku mušku jaknu do struka,

16. jednu zimsku i jednu ljetnu jaknu,

17. jedan prsluk bez rukava.

(2) Kapa, kapa-tanjurač(3) a, vunena kapa, kaciga, kravata, kišno odijelo, opasač(4) , vunene rukavice, č(5) izme i č(6) arape zamjenjuju se nakon već(7) eg ošteć(8) enja ili potpunog uništenja, odnosno nakon dotrajalosti.

Članak 29.

Ukoliko djelomično oštećenje ili potpuno uništenje dijela službene odore u smislu članka 28. stavak 2. ovoga Pravilnika ne nastane kao posljedica nošenja istog za vrijeme obnašanja službene dužnosti ili obavljanja posebnih zadataka službenika ili namještenika, trošak izdavanja novog dijela službene odore snositi će službenik ili namještenik.

Članak 30.

(1) Službenik i namještenik iz č(2) lanka 3. ovoga Pravilnika kojemu je prestao radni odnos u ministarstvu, odnosno koji je raspoređen na drugo radno mjesto u ministarstvu, dužan je službenu odoru vratiti ili, ako je zadržava, isplatiti je primjereno njenoj vrijednosti na dan uplate.

(3) Kod prestanka radnog odnosa radi smrti službenika, odnosno namještenika ili odlaska u mirovinu, službena odora može se zadržati bez naplate.

Članak 31.

Pomoćnik ministra-ravnatelj Uprave unutarnje plovidbe i kapetan nadležne kapetanije obvezni su organizirati nadzor u svezi s namjenskim korištenjem, skladištenjem, čuvanjem i popisom službenih odora i značaka za službenike i namještenike, iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 32.

(1) O izdanim službenim odorama i znač(2) kama vodi se popis u ministarstvu.

(3) Sadržaj popisa iz stavka 1. ovoga č(4) lanka utvrđuje ministar.

 

Članak 33.

 

Nošenje službene odore i značke suprotno odredbama ovoga Pravilnika predstavlja povredu službene dužnosti.

 

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj odjeći koju nose inspektori sigurnosti plovidbe i drugi radnici lučke kapetanije i kapetanije pristaništaL69969 ("Narodne novine", br. 46/88).

Članak 35.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

 

 

Klasa: 011-01/00-02/19

Ur. broj: 530-01-00-1

  

Zagreb, 10. listopada 2000.

  Ministar

pomorstva, prometa i veza
   
mr.sc. Alojz Tušek

 

 

     

prilog 1.

 

  

Oznaka na kapi

  

  

Namještenik

 

 

  

Pristav III. vrste zvanja

   

  

Pristav II. vrste zvanja

      

  

Kapetan ispostave

     

  

Savjetnik

Inspektor

   

 

Načelnik odjela pri kapetaniji

Viši inspektor

 

 

  

 

Kapetan kapetanije

Načelnik Odjela sigurnosti plovidbe

Uprave unutarnje plovidbe

 

 

  

 

Pomoćnik ministra-ravnatelj Uprave unutarnje plovidbe

 
zatvori
Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika kapetanija i uprave unutarnje plovidbe –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !