Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
133 11.12.2006 Pravilnik o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3023

Na temelju članka 64.L318881 stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SMANJENOJ UČESTALOSTI FIZIČKIH PREGLEDA POŠILJAKA ODREĐENIH PROIZVODA KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU I KONTROLI, A KOJE SE UVOZE U REPUBLIKU HRVATSKU IZ DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje učestalost fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije.

Članak 2.

1) U skladu s člankom 8.L318883 Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/04) određuje se učestalost fizičkih pregleda za pošiljke proizvoda koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije, na način određen u Dodatku I. ovoga Pravilnika, i to u slučaju kada je utvrđen:
– popis odobrenih zemalja,
– popis odobrenih objekata (zdravlje životinja i javno zdravlje),
– model svjedodžbi (zdravlje životinja i javno zdravlje).
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za države navedene u Dodatku II. ovoga Pravilnika, učestalost fizičkih pregleda za pošiljke proizvoda iste grupe određena je u tome Dodatku.
3) Stavak 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se ne isključujući primjenu članka 19.L318885 Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04).

Članak 3.

Fizički pregled pošiljaka u uvozu iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika organizira se na način da uvozniku nije moguće predvidjeti koja će pošiljka biti podvrgnuta navedenom pregledu.

Članak 4.

1) Europska komisija revidira učestalost pregleda iz Dodatka I. i II. ovoga Pravilnika na zahtjev nadležnog tijela određene države ili na vlastitu inicijativu, uzimajući u obzir odredbe propisane, u slučaju Republike Hrvatske, člankom 8.L318887 Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04) kao i primjenu načela regionalizacije i drugih načela koja se primjenjuju na području veterinarstva.
2) Kad se veterinarskim pregledom pošiljke iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika utvrdi nepravilnost s mogućim ozbiljnim utjecajem na zdravlje životinja i javno zdravlje, nadležno tijelo bez odlaganja o navedenom obavještava Europsku komisiju.

Članak 5.

Učestalost fizičkih pregleda pošiljaka proizvoda određena u Dodatku I. ovoga Pravilnika ne isključuje primjenu posebnih propisa o veterinarskim pregledima.

Članak 6.

U slučaju postojanja veterinarskih sporazuma s pojedinim državama učestalost fizičkih pregleda iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika određuje se u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Dodatak I. i II. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika te čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/06-01/104
Urbroj: 525-01-06-01
Zagreb, 4. prosinca 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

Vrste proizvoda i učestalost kojom se moraju obavljati fizički pregledi na pošiljkama proizvoda u uvozu iz odobrenih objekata iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika
 

Kategorija proizvoda

Učestalost
pregleda

Kategorija I.

1. Svježe meso uključujući iznutrice i proizvodi od goveda, ovaca, koza, svinja i konja

 

2. Riblji proizvodi u hermetički zatvorenim spremnicima čija je namjena da ih učine postojanim na sobnoj temperaturi, svježa ili smrznuta riba i sušeni i/ili usoljeni riblji proizvodi

20%

3. Cijela jaja

 

4. Svinjska mast i topljene masnoće

 

5. Životinjska crijeva

 

6. Jaja za leženje

 

Kategorija II.

1. Meso peradi i proizvodi od mesa peradi

 

2. Meso zečeva, meso divljači (divlje/uzgojene) i njihovi proizvodi

 

3. Mlijeko i mliječni proizvodi za prehranu ljudi

50%

4. Proizvodi od jaja

 

5. Obrađene životinjske bjelančevine za prehranu ljudi

 

6. Riblji proizvodi osim onih navedenih pod kategorijom I. točkom 2. ovoga Dodatka i školjkaši

 

7. Med

 

Kategorija III.

1. Sjeme

 

2. Embriji

 

3. Gnoj

 

4. Mlijeko i mliječni proizvodi (koji nisu za prehranu ljudi)

 

5. Želatina

 

6. Žablji kraci i puževi

 

7. Kosti i proizvodi od kostiju

 

8. Koža i krzno

minimalno 1%
maksimalno 10%

9. Čekinje, vuna, dlaka, perje

10. Rogovi, proizvodi od rogova, kopita, proizvodi od kopita

11. Pčelinji proizvodi

 

12. Lovački trofeji

 

13. Prerađena hrana za kućne ljubimce

 

14. Sirovina za proizvodnju hrane za kućne ljubimce

 

15. Sirovina, krv, proizvodi od krvi, žlijezde i organi za farmakološku upotrebu

 

16. Proizvodi od krvi za tehničku upotrebu

 

17. Patogene tvari

 

18. Sijeno i slama

 
 

DODATAK II.

Popis zemalja

1. Novi Zeland
U slučaju Novog Zelanda učestalost mora biti u skladu s odredbama Ugovora o zdravstvenim mjerama koje se primjenjuju u prometu živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla potpisanog između Europske zajednice i Novog Zelanda.
2. Kanada
U slučaju Kanade učestalost mora biti u skladu s odredbama Ugovora o zdravstvenim mjerama zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja u prometu živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla potpisanog između Europske zajednice i Kanade.
3. Čile
U slučaju Čilea učestalost mora biti u skladu s odredbama Ugovora o zdravstvenim i fitosanitarnim mjerama koje se primjenjuju u prometu živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, biljaka, proizvoda biljnog podrijetla i ostalih proizvoda te o dobrobiti životinja potpisanog između Europske zajednice i Čilea.
4. Švicarska
U slučaju Švicarske učestalost mora biti u skladu s odredbama Ugovora o prometu poljoprivrednih proizvoda potpisanog između Europske zajednice i Švicarske.

zatvori
Pravilnik o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !