Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine ("Narodne novine", br. XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 13.10.2010 Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3061

Na temelju članka 140.L617010 stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08 i 71/10) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA HITNE MEDICINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak stjecanja statusa specijalista hitne medicine.

Članak 2.

Doktoru medicine s više od 15 godina rada u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) može priznati status specijalista hitne medicine na temelju mišljenja stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj radi u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine te pribavljenog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovom radu na području hitne medicine.

Doktoru medicine specijalistu interne medicine ili opće kirurgije ili anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja ili obiteljske (opće) medicine s više od 10 godina rada u djelatnosti hitne medicine ministar može priznati status specijalista hitne medicine na temelju mišljenja stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj radi u djelatnosti hitne medicine te pribavljenog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovu radu na području hitne medicine.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, doktor medicine koji ima više od 10 godina rada u djelatnosti hitne medicine i koji je zaposlen u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja djelatnost hitne medicine, na temelju mišljenja stručnog vijeća te zdravstvene ustanove o njegovu radu na području hitne medicine i pribavljenog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovu radu na području hitne medicine, može steći status specijalista hitne medicine pod uvjetom položenog specijalističkog ispita iz hitne medicine sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Članak 3.

Zahtjev za stjecanje statusa specijalista hitne medicine uz predočenje pisanih dokaza iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika ministru podnosi doktor medicine.

Članak 4.

Članove ispitnog povjerenstva pred kojim se polaže specijalistički ispit iz članka 2.#clanak2 stavka 3. ovoga Pravilnika rješenjem imenuje ministar.

Ispitno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine tri člana i to:

– doktor medicine specijalist hitne medicine koji radi u djelatnosti hitne medicine u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

– doktor medicine specijalist hitne medicine koji radi u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine,

– doktor medicine specijalist hitne medicine koji radi u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine ako pristupnik za polaganje specijalističkog ispita radi u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine, odnosno doktor medicine specijalist hitne medicine koji radi u djelatnosti hitne medicine u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi ako pristupnik za polaganje specijalističkog ispita radi u djelatnosti hitne medicine u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Članak 5.

Zahtjev za stjecanje statusa specijalista hitne medicine sukladno članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika doktor medicine može podnijeti ministru u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/40
Urbroj: 534-07-10-1
Zagreb, 1. listopada 2010.

Potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !