Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o stručnom nadzoru u djelatnosti medicine rada – (“Narodne novine”, XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 30.7.2004 Pravilnik o stručnom nadzoru u djelatnosti medicine rada

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2066

Na temelju odredbe članka 104.L107639 stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi, uz prethodno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM NADZORU U DJELATNOSTI MEDICINE RADA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način organiziranja i provođenja stručnog nadzora nad radom liječnika u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i liječnicima koji obavljaju privatnu praksu (u daljnjem tekstu: liječnici) iz djelatnosti medicine rada prilikom pružanja specifične zdravstvene zaštite građanima.

Članak 2.

Stručni nadzor nad radom liječnika koji obavljaju djelatnost medicine rada provodi se sukladno Pravilniku o stručnom nadzoru Hrvatske liječničke komore.

Članak 3.

U radu Komisije za stručni nadzor Hrvatske liječničke komore obvezno sudjeluje specijalist medicine rada zaposlen u Hrvatskom zavodu za medicinu rada.

Specijalist medicine rada iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– mora biti član Hrvatske liječničke komore i imati važeće odobrenje za samostalan rad (licencu);

– mora imati najmanje pet (5) godina radnog iskustva liječnika specijaliste medicine rada.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-09/35
Urbroj: 534-06-01/2-04/1
Zagreb, 23. srpnja 2004.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

zatvori
Pravilnik o stručnom nadzoru u djelatnosti medicine rada –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !