Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o suradnji obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor iznenadnog onečišćenja na moru ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 21.12.2009 Pravilnik o suradnji obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor iznenadnog onečišćenja na moru

MINISTARSTVO OBRANE

3768

Na temelju članka 39.L489335 Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/07) uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo, donosim

PRAVILNIK

O SURADNJI OBALNE STRAŽE S TIJELIMA NADLEŽNIMA ZA NADZOR IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA NA MORU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način suradnje Obalne straže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Obalna straža) s tijelima nadležnima za nadzor iznenadnog onečišćenja na moru.

Tijela nadležna za nadzor iznenadnog onečišćenja na moru u smislu ovog Pravilnika su: Stožer za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i županijski operativni centri u skladu s Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (u daljnjem tekstu Plan intervencija).

II. PROVEDBA SURADNJE I RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 2.

U cilju zajedničkog planiranja i učinkovitijeg operativnog postupanja u provedbi Plana intervencija, ministarstvo nadležno za obranu kao svog predstavnika za člana Stožera za provedbu Plana intervencija Vladi Republike Hrvatske predlaže ovlaštenu osobu iz Obalne straže.

Članak 3.

Na zahtjev Stožera za provedbu Plana intervencija zapovjednik Obalne straže zapovjedit će aktiviranje raspoloživih tehničkih i ljudskih resursa Obalne straže, uporabu osoblja, plovila, zrakoplova i ostalih sredstava Obalne straže te po potrebi ukrcati predstavnika nadležnog tijela na plovilo ili zrakoplov Obalne straže radi sudjelovanja u obavljanju zadaća predviđenih Planom intervencija.

Zahtjev se podnosi Zapovjedništvu Obalne straže u pisanom obliku, osim u slučaju potrebe hitne intervencije, kada se može uputiti usmeni zahtjev, uz obvezu naknadne dostave zahtjeva u pisanom obliku.

Članak 4.

Na zahtjev tijela iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovog Pravilnika, u skladu s raspoloživim resursima, zapovjednik Obalne straže zapovjedit će ukrcaj i prevoženje tehničkih sredstava i opreme plovilom ili zrakoplovom Obalne straže u svrhu sudjelovanja u obavljanju zadaća predviđenim Planom intervencija.

Vlasnik ukrcanog tehničkog sredstva i opreme dužan je ukrcati i stručno osoblje radi sigurnog rukovanja i učinkovite uporabe ukrcanih sredstava.

Zahtjev se podnosi zapovjedništvu Obalne straže u pisanom obliku, osim u slučaju potrebe hitne intervencije, kada se može uputiti usmeni zahtjev, uz obvezu naknadne dostave zahtjeva u pisanom obliku.

Članak 5.

Pri iznenadnom onečišćenju mora, Obalna straža i svi njezini pripadnici postupaju u skladu s Planom intervencija.

U skladu s Planom intervencija nadležna tijela iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Pravilnika prosljeđuju Obalnoj straži informacije o iznenadnom onečišćenju mora.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-04/24
Urbroj: 512-01-09-1
Zagreb, 16. prosinca 2009.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

zatvori
Pravilnik o suradnji obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor iznenadnog onečišćenja na moru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !