Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 17.10.2001 Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

1515

Na temelju članka 41.L100840 stavka 3., Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ZADOVOLJITI OBRAZOVNA USTANOVA GLEDE ŠKOLOVANJA VATROGASACA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti koje mora ispuniti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca.

Članak 2.

Obrazovna ustanova za izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i to programa prekvalifikacija za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar mora osigurati:

– objekte, prostore i prostorije koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom;

– vatrogasna vozila i plovila;

– stabilne sustave za gašenje požara;

– vatrogasne pumpe;

– vatrogasne aparate;

– laboratorijsku opremu i pribor;

– vatrogasne sprave, opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 3.

Objekti, prostori i prostorije za školovanje vatrogasaca su:

– »požarna kuća« (minimum P+2);

– zatvoreno vježbalište za rad s izolacijskim aparatima;

– vatrogasni toranj s četiri etaže;

– otvoreno vježbalište (minimum 60 x 40 metara) s vanjskom hidrantskom mrežom i bunarom;

– vježbalište za rad s motornim pilama (šumsko područje);

– vježbalište za rad na mirnoj i tekućoj vodi;

– kabinet za elektrotehniku;

– kabinet za vatrogasnu tehniku;

– kabinet za vatrogasnu taktiku;

– kabinet za dišne sprave;

– laboratorij za primijenjenu kemiju.

Vatrogasna vozila i plovila su:

– vatrogasna vozila za gašenje požara (minimum »navalno vozilo« i »autocisterna«),

– tehničko vozilo,

– vozilo s opremom za zaštitu od opasnih tvari,

– čamac s izvanbrodskim motorom i pripadajućom opremom.

Stabilni sustavi za gašenje požara su:

– stabilni sustav za gašenje vodom – »Sprinkler«,

– stabilni sustav za gašenje s CO2,

– stabilni sustav za gašenje vodom – »Drenčer«,

– stabilni sustav za gašenje halonom i zamjenskim sredstvima.

Vatrogasne pumpe su:

– motorna prijenosna vatrogasna pumpa;

– centrifugalna pumpa za pretakanje zapaljivih tekućina;

– dubinska elektro-pumpa;

– mlazna pumpa;

– dubinska pumpa s vodenom turbinom.

Vatrogasni aparati su:

– prijenosni vatrogasni aparati: S1 (S2, S3), S6 (S9, S12) (10 kom), CO2,-2; CO2,-3; CO2,-5 (5 kom), H1 1, H1 2; H1 3; H1 6 ili zamjenski, Vr - 9, Pz - 9, VP-15

– naprtnjača V-25

– prijevozni vatrogasni aparati: S-50; S-100, S 250, CO2,-10; CO2-30; CO2-60, H1-25; H1-50 ili zamjenski, Pz-140, Pz-50.

Laboratorijska oprema i pribor su:

– uređaji i oprema za kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata,

– ispitni uređaj za izolacijske aparate sa stlačenim zrakom,

– kompresor za punjenje boca zrakom,

– toranj ili ormar za sušenje cijevi,

– oprema za ispitivanje hidrantske mreže,

– uređaj za pranje vatrogasnih cijevi,

– demonstracijski panel vatrodojavnog sustava,

– uzorci: vatrodojavne centrale, dimnih javljača, termičkih javljača, ručnih javljača,

– uzorci električnih uređaja koji su izvedeni u pojedinim vrstama protueksplozijske zaštite,

– oprema radio veza:

• prijenosne radio stanice,

• stacionarna radio stanica,

– uzorci električne zaštite:

• zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka),

• nadstrujna zaštita:

• rastalni osigurač,

• automatski osigurač,

• niskonaponski visokoučinski osigurač,

• bimetal,

• direktna temperaturna zaštita (termosonda),

• zaštitni prekidač,

• niskonaponski odvodnik prenapona,

– demonstracijski panel djelovanja rastalnog osigurača,

– agregati:

• prijevozni,

• prijenosni,

• elektromotor,

• transformator,

– akumulatori:

• olovni,

• nikal-kadmij,

– punjač akumulatora,

– aku tester,

– uzorci električnih vodova:

• energetski,

• instalacijski,

• nadzemni,

• kabeli,

– telekomunikacijski vodovi i kabeli,

– krioskopska kupelj (do –40°C),

– eksploziometar,

– infracrveni termometar,

– boca punjena s CO2,

– stakleno zvono,

– vodena kupelj,

– laboratorijski generator pjene,

– četvrtaste staklene cijevi i kadice za specijalnu namjenu,

– aparatura za određivanje plamišta i gašenje ohlađivanjem,

– aparatura za vizualno demonstriranje vodljivosti elektrolita,

– staklena komora sa vratašcima,

– aparatura za demonstriranje toplinske vodljivosti.

Vatrogasne sprave, oprema i sredstva za gašenje požara su:

– motorne pile za drvo 5 kom

– komplet hidrauličkih škara, razupirača i 8 cilindra
2 kompleta
– univerzalni uređaj za vuču i dizanje 1 kom

– hidraulički uređaj za nasilno otvaranje vrata 1 kom

– generator za laku pjenu 1 kom

– dimilica za neutralni dim 1 kom

– uređaj za visokotlačno provjetravanje 1 kom

– penjačka užad 6 kom

– zračni uskočni jastuk 1 kom

– zračna uskočnica 1 kom

– otvorena spusnica 1 kom

– zatvorena spusnica 1 kom

– ljestve kukače 6 kom

– ljestve sastavljače 1 kom

– dvodijelne rastegače 1 kom

– trodijelne rastegače 1 kom

– mehanička ljestva 1 kom

– mornarske ljestve 1 kom

– izolacijski aparat 6 kompleta

– rezervne boce za izolacijske aparate 12 kom

– maske za izolacijske aparate 12 kom

– lutke veličine osobe 6 kom

– negorive deke 4 kom

– zračni jastuci za dizanje tereta 1 komplet

– ručne akumulatorske svjetiljke 8 kom

– megafon 1 kom

– usisne cijevi 8 kom

– tlačne cijevi »C« 24 kom

– tlačne cijevi »B« 16 kom

– hidrantski nastavak »C« 2 kom

– hidrantski nastavak »B« 2 kom

– međumješalice 2 kom

– mlaznice za srednju pjenu 2 kom

– mlaznice za tešku pjenu 2 kom

– ublaživač reakcije mlaza vode 2 kom

– ograničivač tlaka 2 kom

– zaštitno odijelo protiv topline isijavanja 4 kom

– ručna membranska pumpa za pretakanje
 opasnih tekućina 1 kom

– vrećasto-zatvoreni sabirni spremnik s ugrađenom
»C« – spojnicom, kapaciteta min 1500 lit. 1 kom

– vakuumski čep za zaptivanje oštećenih spremnika 1 komplet

– zračni jastuk za zaptivanje kanalizacijskih otvora 1 komplet

– magnetski podizač poklopaca 1 kom

– neiskreći ključevi za cijevi 2 kom

– vrpca ili čunjevi kao psihološka ograda 10 kom

– usisne cijevi za pretakanje zapaljivih tekućina 4 kom

– tlačne cijevi za pretakanje zapaljivih tekućina 4 kom

– usisna sitka-neiskreći materijal 1 kom

– ručna mlaznica za istakanje–neiskreći materijal 1 kom

– prijelaznice za pretakanje cisterni-neiskreći
 materijal 1 komplet

– uže i kolčić za odvođenje statičkog elektriciteta 1 komplet

– plinonepropusna odijela, vježbovna 4 kom

– multimetar: Ex, Ox, Tox 1 kom

– indikatorske cjevčice s odgovarajućom
pumpicom 1 komplet

– sredstvo za upijanje opasnih tekućina-adsorbens 5 kg

– univerzalne mlaznice »C« 8 kom

– vodena štit mlaznica 2 kom

– monsun mlaznice 2 kom

– mlaznice »B« 4 kom

– trorazdjelnica 2 kom

– nosači cijevi 40 kom

– držači cijevi 8 kom

– torbice s užadi za usisni vod 4 kom

– prijelazne spojnice A/B 4 kom

– prijelazne spojnice B/C 4 kom

– zidni hidrant 1 kom

– tipska žarišta »B« 3 kom

– pjenilo 100 litara

– vatrogasne spojnice – stabilne i slijepe,

– ključevi za cijevi, cijevna vitla,

– fleksibilna mlaznica, dubinska mlaznica, bacač ili monitor mlaznica,

– sabirnica, usisna sitka,

– vatrogasna kaciga, penjački opasač, radno uže,

– filtri – za zaštitu od plinova i para:

• za zaštitu od aerosola,

• kombinirani,

– polumaska,

– zaštitna kapuljača.

Članak 4.

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrazovna ustanova koja školuje vatrogasce, ako ne ispunjava tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u obrazovnoj ustanovi koja školuje vatrogasce, ako ne ispunjava tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-70819/1-01
Zagreb, 27. rujna 2001.

Ministar
Šime Lučin, v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !