Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske tijekom preustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 12.11.2007 Pravilnik o ukidanju Pravilnika o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske tijekom preustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

3395

Na temelju članka 10.L359115 stavka 3., a u svezi sa stavkom 1. točkom 18. istoga članka Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02 i 76/07), donosim

PRAVILNIK

O UKIDANJU PRAVILNIKA O ODABIRU I RASPOREĐIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE TIJEKOM PREUSTROJA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ukida se Pravilnik o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske tijekom preustroja Oružanih snaga Republike HrvatskeL359117 (»Narodne novine«, broj 38/03).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-04/07-02/2
Urbroj: 512-01-07-4
Zagreb, 5. studenoga 2007.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

zatvori
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske tijekom preustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !