Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uspostavi privremenog računa – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 13.12.2001 Pravilnik o uspostavi privremenog računa

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA
I OSIGURANJA

1830

Na temelju članka 40.L77817 stavka 8. i članka 92.L77818 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99 i 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, na sjednici održanoj 10. prosinca 2001., donio je

PRAVILNIK

O USPOSTAVI PRIVREMENOG RAČUNA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje uspostavljanje privremenog računa za sredstva iz članka 18. stavka 1. Pravilnika o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Članak 2.

Privremeni račun je račun otvoren u Hrvatskoj narodnoj banci.

Članak 3.

Sredstva iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, radi zaštite interesa osiguranika, prenose se na privremeni račun i daju na upravljanje Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

Članak 4.

Način upravljanja sredstvima privremenog računa, visina, način obračuna te rok isplate kamata, nadzor nad privremenim računom i druga pitanja od važnosti za zaštitu interesa osiguranika uredit će se posebnim Sporazumom između Ministarstva financija i Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja.

Članak 5.

Prijenos sredstava s prolaznog računa na privremeni račun i povrat tih sredstava na prolazni račun obavlja se na temelju naloga Središnjeg registra osiguranika po ispunjenju uvjeta propisanih Pravilnikom o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/23
Urbroj: 383-01-01-01
Zagreb, 10. prosinca 2001.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o uspostavi privremenog računa –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !