Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 48. stavka 1. Pravilnika o obracima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 13.7.2004 Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 48. stavka 1. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1802

Na temelju članka 48.L106280 stavka 2. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom (»Narodne novine«, broj 75/04) ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA IZ ČLANKA 48. STAVKA 1. PRAVILNIKA O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA ZA TRAŽITELJE AZILA, AZILANTE I STRANCE POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM

I.

Za izdanu osobnu iskaznicu za azilanta azilant plaća naknadu u iznosu od 120,00 kn.

II.

Za izdanu putnu ispravu za azilanta azilant plaća naknadu u iznosu od 120,00 kn.

III.

Prikupljena sredstva iz točke I. i II. ovog Rješenja knjižit će se na račun Ministarstva unutarnjih poslova i mogu se koristiti samo za nabavu navedenih obrazaca te podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

IV.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene putne isprave za izbjeglice, broj: 511-01-86-2867/94 od 28. siječnja 1994. godine, u dijelu koji se odnosi na putnu ispravu za izbjeglice.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-45088/04
Zagreb, 29. lipnja 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 48. stavka 1. Pravilnika o obracima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !