Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o utvrđivanju cijene putnih isprava i drugih isprava koje se izdaju prema Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
Pravilnik o utvrđivanju cijene putnih isprava i drugih isprava koje se izdaju prema Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1528

Na temelju članka 27.L76827 stavka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj: 77/99.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTNIH ISPRAVA I DRUGIH ISPRAVA KOJE SE IZDAJU PREMA SPORAZUMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O POGRANIČNOM PROMETU I SURADNJI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se cijena pogranične propusnice, poljoprivredničkog uloška, dozvole za jednokratni prijelaz državne granice, turističke dozvole i potvrde o oduzimanju dokumenata (u daljnjem tekstu: isprave) koje se izdaju prema Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj: 15/97.).

Članak 2.

Za isprave se plaća naknadu u sljedećem iznosu:

– za pograničnu propusnicu 75 kuna,

– za poljoprivrednički uložak 25 kuna,

– za dozvolu za jednokratni prijelaz državne granice 3 kune,

– za turističku dozvolu 25 kuna,

– za potvrdu o oduzimanju dokumenata 5 kuna.

Članak 3.

Prikupljena sredstva iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika knjižit će se na poseban račun Ministarstva unutarnjih poslova i mogu se koristiti samo za nabavu isprava te podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-73931/1-01
Zagreb, 11. listopada 2001.

Ministar
Šime Lučin, v. r.

zatvori
Pravilnik o utvrđivanju cijene putnih isprava i drugih isprava koje se izdaju prema Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !