Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
59 22.05.2009 Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti

MINISTARSTVO FINANCIJA

1379

Na temelju članka 17.L448078 stavka 4. i članka 211.L448079 stavka 1. Općega poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 147/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU VISINE NAGRADA I NAKNADA TROŠKOVA ZASTUPNIKU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina nagrada i naknada troškova:

1. zastupniku po službenoj dužnosti kojeg postavlja porezno tijelo temeljem članka 17. stavka 1. Općega poreznog zakona,

2. zastupniku po službenoj dužnosti kojeg postavlja nadležni sud na zahtjev poreznog tijela temeljem članka 17. stavka 2. Općega poreznog zakona.

Članak 2.

Visina nagrade zastupniku po službenoj dužnosti za pojedine radnje koje poduzima u postupcima pred poreznim tijelima utvrđuje se u bodovima prema Tarifi za utvrđivanje visine nagrada koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Zastupnik po službenoj dužnosti ima pravo na naknadu troškova koji su bili nužno potrebni za zastupanje poreznog obveznika, i to:

1. troškova korištenja telefona i telefaksa,

2. poštanskih troškova,

3. troškova izrade prijepisa i prijevoda isprava,

4. prijevoznih troškova kod poslova koji su bili poduzeti izvan njegova ureda.

(2) Za troškove iz stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka zastupnik po službenoj dužnosti ima pravo na naknadu najviše do ukupnog iznosa u visini 500,00 kn u jednom predmetu.

(3) Za troškove iz stavka 1. točke 4. ovoga članka zastupnik po službenoj dužnosti ima pravo na naknadu za stvarno nastali iznos troškova prema propisima o porezu na dohodak.

(4) Uz zahtjev za naknadu troškova zastupnik po službenoj dužnosti obvezan je sastaviti obračun za naknadu troškova u kojem mora iskazati specifikaciju stvarno nastalih troškova koji se odnose na poslove zastupanja poreznog obveznika u pojedinom poreznom predmetu. Uz obračun za naknadu troškova zastupnik po službenoj dužnosti mora priložiti kopije računa, ugovora ili drugih vjerodostojnih dokumenata na kojima temelji nastanak troška.

Članak 4.

U vrijednosti postupka odnosno pojedine pravne radnje utvrđene na temelju ovoga Pravilnika sadržan je i iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 5.

Vrijednost boda utvrđuje se u visini od 2 kune.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/117

Urbroj: 513-07-21-01/09-1

Zagreb, 28. travnja 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

TARIFA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAGRADA

Tbr. 1.

Zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada za sastavljanje:

1. podneska kojim se pokreće upravni postupak, podneska s činjeničnim navodima i obrazloženog prijedloga

– 40 bodova

2. porezne prijave i podneska koji se sastavlja na obrascima, odnosno za koje postoje standardizirani obrasci

– 50% nagrade iz točke 1. ovoga tarifnog broja

3. ostalih podnesaka

– 25% nagrade iz točke 1. ovoga tarifnog broja.

Tbr. 2.

Zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada:

1. za zastupanje na raspravama u postupcima koji se vode pred poreznim tijelima

– 20 bodova

2. za zastupanja na raspravama u postupcima zbog poreznih, carinskih ili deviznih prekršaja

– 25 bodova.

Tbr. 3.

Zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada za sastavljanje:

1. žalbe i izvanrednih pravnih lijekova

– 50 bodova.

zatvori
Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !