Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu izricanja upozorenja i zapovijedi ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
104 01.09.2010 Pravilnik o uvjetima i načinu izricanja upozorenja i zapovijedi ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

2805

Na temelju članaka 25.L608915 stavka 3. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine« broj 83/09) donosim

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZRICANJA UPOZORENJA I ZAPOVIJEDI OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA CARINSKE UPRAVE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti i način izricanja upozorenja i zapovjedi od strane ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave (u daljnjem tekstu: ovlašteni carinski službenici) tijekom obavljanja carinskog nadzora i carinskih provjera na carinskom području Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o carinskoj službiL608917 (»Narodne novine« broj 83/09).

Članak 2.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

a) »upozorenje« je radnja kojom ovlašteni carinski službenik tijekom provođenja carinskog nadzora i carinske provjere, ukazuje osobi, da ona svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem određene radnje može dovesti u opasnost svoju sigurnost, sigurnost druge osobe i sigurnost imovine, može počiniti kazneno djelo, carinski, trošarinski ili drugi prekršaj, odnosno može dovesti do nastanka drugih štetnih posljedica,

b) »zapovijed« je radnja kojom ovlašteni carinski službenik, tijekom provođenja carinskog nadzora i carinske provjere, obvezuje osobu na određeno ponašanje, djelovanje, zabranu obavljanja ili propuštanje određene radnje u slučajevima utvrđenim carinskim, trošarinskim i drugim propisima za čije provođenje je nadležna Carinska uprava.

2. IZRICANJE UPOZORENJA I ZAPOVIJEDI

Članak 3.

Ovlašteni carinski službenik tijekom provođenja carinskog nadzora i carinske provjere izriče usmena i pisana upozorenja i zapovjedi ili izriče upozorenja i zapovjedi na drugi primjereni način (svjetlosnim ili zvučnim signalima, znakovima, rukom i sl.).

Upozorenja i zapovjedi moraju biti kratka, jasna i razumljiva osobi kojoj su upućena.

Članak 4.

Ovlašteni carinski službenik tijekom provođenja carinskog nadzora i carinske provjere upozorit će osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem određene radnje dovodi u opasnost svoju sigurnost, sigurnost druge osobe i sigurnost imovine, osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem određene radnje može počiniti kazneno djelo, carinski, trošarinski ili drugi prekršaj, odnosno može dovesti do nastanka drugih štetnih posljedica.

Ovlašteni carinski službenik davanjem upozorenja ukazat će i na postojanje drugih izvora opasnosti.

Članak 5.

Ovlašteni carinski službenik tijekom provođenja carinskog nadzora i carinske provjere izricanjem zapovijedi obvezuje osobu na određeno ponašanje, djelovanje, zabranu obavljanja ili propuštanje određene radnje u slučajevima utvrđenim carinskim, trošarinskim i drugim propisima za čije provođenje je nadležna Carinska uprava.

Ovlašteni carinski službenik može zapovjediti samo ono ponašanje, djelovanje, zabranu obavljanja ili propuštanje određene radnje o kojima izravno ovisi izvršenje carinskog nadzora i carinske provjere i to samo za vrijeme koje je nužno za obavljanje tih radnji.

Članak 6.

Ovlašteni carinski službenik koji ima ovlast iz članka 18. stavak 1. točka 1. do 8. Zakona o carinskoj službi zatražit će pomoć ovlaštenog carinskog službenika koji ima ovlast upotrijebiti sredstva prisile ako osoba kojoj izdaje zapovijed, ne postupi ili se ogluši o zapovijed.

Ukoliko je potrebno osigurati izvršenje carinskog nadzora i carinske provjere, odnosno svladati otpor ili odbiti napad, a ne može se osigurati pravovremena pomoć ovlaštenog carinskog službenika koji ima ovlast upotrijebiti sredstva prisile, ovlašteni carinski službenik iz stavka 1. ovog članka, zatražit će pomoć policije.

Ovlašteni carinski službenik koji ima i ovlast upotrijebiti sredstva prisile, upozorit će osobu kojoj izdaje zapovijed, a koja odbije ili se ogluši na zapovijed, da će upotrijebiti sredstva prisile.

Ovlašteni carinski službenik nije dužan izreći upozorenje prije uporabe sredstava prisile ako bi se time dovelo u pitanje izvršenje službene radnje.

Ovlašteni carinski službenik iz stavka 3. ovog članka zatražit će pomoć policije ako nije u mogućnosti svladati otpor ili odbiti napad.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/8

Urbroj: 513-02-1910/1-10-01

Zagreb, 23. kolovoza 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu izricanja upozorenja i zapovijedi ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !