Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati strani plovni objekt da bi boravio u raspremi u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 23.1.2008 Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati strani plovni objekt da bi boravio u raspremi u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske

MINISTARSTVO, MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

299

Na temelju članka 1021.L369002 stavak 1. alineja 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07) ministar mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI STRANI PLOVNI OBJEKT DA BI BORAVIO U RASPREMI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti boravka stranog plovnog objekta u raspremi u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske.

Članak 2.

Rasprema je boravak u luci ili prostoru izvan luke plovnog objekta stavljenog izvan uporabe.

Članak 3.

Plovni objekt u raspremi može se nalaziti u luci, odnosno u prostoru izvan luke samo na osnovi odobrenja tijela koje upravlja lukom, odnosno prostorom izvan luke, uz prethodnu suglasnost lučke kapetanije.

Članak 4.

Vlasnik, brodar ili kompanija plovnog objekta koji će boraviti u raspremi dužan je uz zahtjev za izdavanje odobrenja priložiti dokaz o postojanju ugovornog odnosa s pomorskim agentom sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj glede obavljanja pomorsko agencijskih poslova za predmetni plovni objekt.
Vlasnik, brodar ili kompanija je dužna osigurati postojanje ugovornog odnosa iz stavka 1. ovog članka za cijelo vrijeme trajanja raspreme plovnog objekta.

Članak 5.

Plovni objekt u raspremi mora imati valjane brodske isprave izdane po Hrvatskom registru brodova, kao priznatoj organizaciji, kojima se sukladno odredbama Tehničkih pravila potvrđuje da plovni objekt ima odobren program održavanja i da je podvrgnut redovitim godišnjim pregledima, kojima se utvrđuje sigurnost objekta i zaštita pomorskog okoliša u uvjetima raspreme.
Isprava iz stavka 1. ovog članka mora se nalaziti na plovnom objektu i uvijek biti dostupna u svrhu provjere.

Članak 6.

Plovni objekt u raspremi mora imati određen broj članova posade ili stražara.
Broj i sastav osoba iz stavka 1. ovog članka, te njihovu stručnu osposobljenost određuje nadležna lučka kapetanija.

Članak 7.

Vlasnik, brodar ili kompanija plovnog objekta koji će boraviti u raspremi dužan je u zahtjevu za izdavanje odobrenja predložiti uvjete boravka plovnog objekta u raspremi glede načina njegova sidrenja i/ili vezivanja, broja članova posade ili stražara i njihovu stručnu osposobljenost.

Članak 8.

Vlasnik, brodar ili kompanija tankera za ulje, broda za prijevoz ukapljenih plinova ili tankera za prijevoz kemikalija, dužni su dostaviti podatke ovlaštene organizacije o ispitivanju atmosfere u prostorima tankovima, u rokovima koje će u suglasnosti iz članka 3. odrediti lučka kapetanija.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/131
Urbroj: 530-04-07-1
Zagreb, 21. prosinca 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati strani plovni objekt da bi boravio u raspremi u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !