Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
23 25.03.1994 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 46.L27672 stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine". br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU IMUNIZACIJU PROTIV ŽUTE GROZNICE I BJESNOĆE

Članak 1.

Odredbama ovog pravilnika propisuju se uvjeti u pogledu stručne spreme djelatnika, tehničke opremljenosti i prostorija, kojima moraju udnvoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće.

Članak 2.

Zdravstvena ustanova koja obavlja imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće mora imati doktora medicine specijalistu iz epidemiologije, infektologije ili higijene te slijedeću opremu i preparate: 1. rashladne uređaje za čuvanje i transport cjepiva sa potrebnim termometrima: 2. instrument za mjerenje temperature; 3. štrcaljke i igle za jednokratnu uporabu; 3. anti šok terapiju.

Članak 3.

Zdravstvena ustanova koja obavlja imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće mora imati najmanje slijedeće prostorije: 1. ulazni prostor; 2. čekaonicu ; 3. sanitarni ćvor za pacijente i sanitarni čvor za zaposleno osoblje; 4. prostoriju za obavljanje imunizacije. Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima propisanim posebnim propisom.

Članak 4.

Rješenje kojim se utvrđuju uvjeti iz članka 2.#clanak2 i 3#clanak3 ovog pravilnika donosi Ministarstvo zdravstva

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03/06

Urbroj : 534-02-22-94-1

Zagreb, 1. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v.r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !