Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima nekomercijalnog kretanja mladih pasa i mačaka ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 27.10.2008 Pravilnik o uvjetima nekomercijalnog kretanja mladih pasa i mačaka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3553

Na temelju članka 73.L417124 stavka 5. i 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA NEKOMERCIJALNOG KRETANJA MLADIH PASA I MAČAKA1

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti za nekomercijalno kretanje mladih pasa i mačaka.

Članak 2.

1) Unos na područje Republike Hrvatske pasa i mačaka mlađih od tri mjeseca i necijepljenih protiv bjesnoće dozvoljen je pod uvjetima najmanje istovjetnim onima propisanim u članku 5.L417126 stavku 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, broj 72/07), iz država određenih u Dodatku II. Dijelovima B i C navedenog Pravilnika.
2) Zabranjeno je naknadno premještanje životinja koje su unesene na područje Republike Hrvatske u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na područje država članica Europske unije, osim ako se životinja premješta u skladu s uvjetima propisanim u članku 5.L417128 stavku 1. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, broj 72/07)2 izuzev država članica određenih u Dodatku II. Dijelu A navedenog Pravilnika.«
3) Naknadno premještanje životinja, koje su unesene na područje Republike Hrvatske u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na područje država određenih u Dodatku II. Dijelu A Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimacaL417130 («Narodne novine«, broj 72/07)2 dozvoljeno je u slučaju premještanja u skladu s uvjetima propisanim u članku 6. stavku 1. navedenog Pravilnika te ako je životinja starija od 3 mjeseca.

Članak 3.

Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji članak 2.#clanak2 ovog Pravilnika primjenjuje se na unošenje pošiljaka u Republiku Hrvatsku iz svih zemalja, a nakon pristupanja samo na države koje nisu članice Europske unije.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/7
Urbroj: 525-11-08-1
Zagreb, 20. listopada 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

_______
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2004/839/EZ od 03. prosinca 2004.koji utvrđuje uvjete za nekomercijalno kretanje mladih pasa i mačaka koji se unose u Zajednicu iz trećih zemalja.
2 Po izmjenama i dopunama Pravilnika u potpunosti će se preuzeti odredbe Uredbe (EZ) 988/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca.

zatvori
Pravilnik o uvjetima nekomercijalnog kretanja mladih pasa i mačaka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !