Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 9.5.2008 Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1814

Na temelju članka 3a.L392095 stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA UPISA U UZGOJNI UPISNIK UZGOJNO VALJANIH HIBRIDNIH SVINJA2

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za odabir, ocjenjivanje i priznavanje uzgojno valjanih hibridnih svinja te uvjeti njihova upisa u uzgojni upisnik.

Članak 2.

II. ODABIR, OCJENJIVANJE I PRIZNAVANJE UZGOJNO VALJANIH HIBRIDNIH SVINJA

Uzgojno valjane hibridne svinje moraju kod odabira, ocjenjivanja i priznavanja:
– biti označene sukladno Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji svinjaL392097 (»Narodne novine« broj 51/07)3 i uzgojnom programu,
– potjecati od roditelja koji ispunjavaju određene uvjete glede proizvodnih osobina i genetske vrijednosti,
– vanjštinom odgovarati vrijednostima populacije i biti u skladu s uzgojnim programom,
– biti bez prirođenih mana,
– imati proizvodne osobine u skladu s uzgojnim programom.

Članak 3.

III. UPIS U UZGOJNI UPISNIK UZGOJNO
VALJANIH HIBRIDNIH SVINJA

Uzgojno valjane hibridne svinje kod upisa u uzgojni upisnik moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– da su označene nakon rođenja sukladno pravilima uzgojnog upisnika,
– da je njihovo podrijetlo utvrđeno sukladno pravilima uzgojnog upisnika.
Uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja može voditi ovlaštena ustanova, uzgojna organizacija, odnosno uzgojno društvo.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/33
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 25. travnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

_____
2 Pravilnik preuzima Odluku Komisije (EZ-a) br. 89/505 od 18. srpnja 1989. o uvjetima upisa uzgojno valjanih hibridnih svinja u uzgojne upisnike
3 Direktiva Vijeća 92/102/EEZ o identifikaciji i registraciji životinja

zatvori
Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !