Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 31.5.2000 Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1209

Na temelju članka 61.L68212 stavka 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 100/96. i 76/98.), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O VISINI CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina cestarine za uporabu autocesta: »Zagreb - Velika Kopanica«, »Zaprešić - Krapina«, »Zagreb - Goričan« i objekta s naplatom »Krčki most«, po skupinama vozila i naplatnim postajama.

Članak 2.

Vozila se u smislu ovog Pravilnika razvrstavaju u 4 (četiri) skupine i to:

SKUPINA VOZILA


I Motocikli, vozila za prjevoz koja nemaju više od 4 (četiri) sjedala, ne računajući sjedalo vozača i prikolicu s 1 (jednom) osovinom, kombinirana vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 2.500 kg.

II Vozila za prijevoz osoba koja nemaju više od 8 (osam) sjedala, ne računajući sjedalo vozača i prikolicu s 2 (dvije) ili više osovina. Kombinirano vozilo čija je najveća dopuštena masa do 3.500 kg.

III Autobusi i autobusi s prikolicom, vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg.

IV Vozila s 4 (četiri) i više osovina čija je namjena prijevoz tereta.

Članak 3.

Cestarina za uporabu autoceste »Zagreb - Velika Kopanica« na naplatnim postajama iznosi kuna;

ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        6,00      10,00  15,00  20,00  25,00  30,00  35,00  40,00  45,00  50,00
II       10,00      15,00  25,00  30,00  40,00  45,00  55,00  60,00  65,00  75,00
III       15,00      25,00  40,00  50,00  60,00  75,00  90,00  100,00 110,00 125,00
IV       30,00      50,00  75,00  100,00 125,00 150,00 175,00  200,00 225,00 250,00


ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        6,00      6,00  10,00  15,00  20,00  25,00  30,00  35,00  40,00  45,00
II       10,00      10,00  15,00  25,00  30,00  40,00  45,00  55,00  60,00  65,00
III       15,00      15,00  25,00  40,00  50,00  60,00  75,00  90,00  100,00 110,00
IV       30,00      30,00  50,00  75,00  100,00 125,00 150,00  175,00 200,00 225,00


ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        10,00      6,00  6,00  10,00  15,00  20,00  25,00  30,00  35,00  40,00
II       15,00      10,00  10,00  15,00  25,00  30,00  40,00  45,00  55,00  60,00
III       25,00      15,00  15,00  25,00  40,00  50,00  60,00  75,00  90,00  100,00
IV       50,00      30,00  30,00  50,00  75,00  100,00 125,00 150,00 175,00 200,00


ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        15,00      10,00  6,00  6,00  10,00  15,00  20,00  25,00  30,00  35,00
II       25,00      15,00  10,00  10,00  15,00  25,00  30,00  40,00  45,00  55,00
III       40,00      25,00  15,00  15,00  25,00  40,00  50,00  60,00  75,00  90,00
IV       75,00      50,00  30,00  30,00  50,00  75,00  100,00 125,00 150,00 175,00


ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        20,00      15,00  10,00  6,00  6,00  10,00  15,00  20,00  25,00  30,00
II       30,00      25,00  15,00  10,00  10,00  15,00  25,00  30,00  40,00  45,00
III       50,00      40,00  25,00  15,00  15,00  25,00  40,00  50,00  60,00  75,00
IV       100,00     75,00  50,00  30,00  30,00  50,00  75,00  100,00 125,00 150,00


ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        25,00      20,00  15,00  10,00  6,00  6,00  10,00  15,00  20,00  25,00
II       40,00      30,00  25,00  15,00  10,00  10,00  15,00  25,00  30,00  40,00
III       60,00      50,00  40,00  25,00  15,00  15,00  25,00  40,00  50,00  60,00
IV       125,00     100,00 75,00  50,00  30,00  30,00  50,00  75,00  100,00 125,00


ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        30,00      25,00  20,00  15,00  10,00  6,00  6,00  10,00  15,00  20,00
II       45,00      40,00  30,00  25,00  15,00  10,00  10,00  15,00  25,00  30,00
III       75,00      60,00  50,00  40,00  25,00  15,00  15,00  25,00  40,00  50,00
IV       150,00     125,00 100,00 75,00  50,00  30,00  30,00  50,00  75,00  100,00


ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        35,00      30,00  25,00  20,00  15,00  10,00  6,00  6,00  10,00  15,00
II       55,00      45,00  40,00  30,00  25,00  15,00  10,00  10,00  15,00  25,00
III       90,00      75,00  60,00  50,00  40,00  25,00  15,00  15,00  25,00  40,00
IV       175,00     150,00 125,00 100,00 75,00  50,00  30,00  30,00  50,00  75,00


ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        40,00      35,00  30,00  25,00  20,00  15,00  10,00  6,00  6,00  10,00
II       60,00      55,00  45,00  40,00  30,00  25,00  15,00  10,00  10,00  15,00
III       100,00     90,00  75,00  60,00  50,00  40,00  25,00  15,00  15,00  25,00
IV       200,00     175,00 150,00 125,00 100,00 75,00  50,00  30,00  30,00  50,00


ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        45,00      40,00  35,00  30,00  25,00  20,00  15,00  10,00  6,00  6,00
II       65,00      60,00  55,00  45,00  40,00  30,00  25,00  15,00  10,00  10,00
III       110,00     100,00 90,00  75,00  60,00  50,00  40,00  25,00  15,00  15,00
IV       225,00     200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00  50,00  30,00  30,00


ULAZ                          IZLAZ
I. REKA     I. GRAD     POPO-  KUTINA NOVSKA OKU-  NOVA  LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
                VAČA          ČANI  GRADIŠKA    zapad  istok  KOPANICA
I        50,00      45,00  40,00  35,00  30,00  25,00  20,00  15,00  10,00  6,00
II       75,00      65,00  60,00  55,00  45,00  40,00  30,00  25,00  15,00  10,00
III       125,00     110,00 100,00 90,00  75,00  60,00  50,00  40,00  25,00  15,00
IV       250,00     225,00 200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00  50,00  30,00


Članak 4.
Cestarina za uporabu autoceste "Zaprešić-Krapina" iznosi:

SKUPINE VOZILA KUNA
    I    10,00
    II   15,00
    III   20,00
    IV   30,00

           Članak 5.
Cestarina za uporabu autoceste "Zagreb-Goričan", dionica "Varaždin-Goričan" naplatna postaja "Goričan" iznosi:

SKUPINE VOZILA KUNA
    I    10,00
    II   15,00
    III   20,00
    IV   30,00

dionica "Popovac-Komin", naplatna postaja "Sveta-Helena", iznosi: 

SKUPINE VOZILA KUNA
    I    10,00
    II   15,00
    III   20,00
    IV   30,00

           Članak 6.
           
Cestarina za uporabu objekata s naplatom "Krčki most" iznosi:

SKUPINE VOZILA KUNA
    I    10,00
    II   20,00
    III   30,00
    IV   50,00

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe-korisnici autocesta i objekata s naplatom, cestarinu mogu plaćati unaprijed, putem pretplate uz popust od 30%.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti »Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom« (»Narodne novine«, broj 24/97., 104/98. i 165/98.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 20. lipnja 2000. godine.

Klasa: 011-01/00-01/26
Urbroj: 530-01-00-6
Zagreb, 22. svibnja 2000.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

zatvori
Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !