Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 24.07.2009 Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2252

Na temelju članka 45.L467530 Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« br. 64/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADA, VRSTAMA I VISINI DODATNIH TROŠKOVA TE NAČINU PLAĆANJA ZA POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina naknada, vrste i visina dodatnih troškova te način plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja.

Članak 2.

Poslovi koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja, a za koje se određuje naknada jesu:

1. organiziranje dopunskog stručnog osposobljavanja radnika te obnove znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja o primjeni mjera zaštite,

2. provođenje provjere znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

3. sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja u skladu s posebnim propisom,

4. dozimetrijska procjena izlaganja ionizirajućem zračenju izloženih radnika, stanovništva od medicinskog ozračenja te od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša.

Članak 3.

Visina naknade za poslove iz članka 2.#clanak2 točke 1. ovoga Pravilnika iznosi 1.000,00 kuna po polazniku.

Članak 4.

Visina naknade za poslove iz članka 2.#clanak2 točke 2. ovoga Pravilnika iznosi 400,00 kuna po polazniku.

Članak 5.

Visina naknade za poslove iz članka 2.#clanak2 točke 3. ovoga Pravilnika ovisi o vrsti građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i jednaka je stvarnim materijalnim troškovima u svezi s obavljanjem poslova iz članka 2.#clanak2 točke 3. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Visina naknade za poslove iz članka 2.#clanak2 točke 4. ovoga Pravilnika iznosi 1.000,00 kuna.

Članak 7.

Naknada za poslove iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja prihod su državnog proračuna.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-07/32

Urbroj: 534-08-1-7/1-09-05

Zagreb, 15. srpnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !