Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o zahtjevima certificiranja pri uvozu proiz­voda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 13.09.2010 Pravilnik o zahtjevima certificiranja pri uvozu proizvoda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2866

Na temelju članka 53.L609187 stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA CERTIFICIRANJA PRI UVOZU PROIZVODA RIBARSTVA, ŽIVIH ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA I MORSKIH PUŽEVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac certifikata koji pri uvozu u Republiku Hrvatsku prati pošiljku proizvoda ribarstva te živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi.

Članak 2.

Dodaci I. i II. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/79

Urbroj: 525-11-2-0488/10-2

Zagreb, 24. kolovoza 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA UVOZ PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

DODATAK II.

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA UVOZ ŽIVIH ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA I MORSKIH PUŽEVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1250/2008 od 12. prosinca 2008. koja nadopunjuje Uredbu (EZ) br. 2074/2005 vezano uz zahtjeve certificiranja za uvoz proizvoda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi.

zatvori
Pravilnik o zahtjevima certificiranja pri uvozu proiz­voda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !