Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o zahtjevu za određene kategorije muških grla kopitara u odnosu na arteritis konja, koji se primjenjuje prilikom premještanja i uvoza iz trećih zemalja ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
101 21.08.2009 Pravilnik o zahtjevu za određene kategorije muških grla kopitara u odnosu na arteritis konja, koji se primjenjuje prilikom premještanja i uvoza iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2602

Na temelju članka 17.L469281 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK[1]

O ZAHTJEVU ZA ODREĐENE KATEGORIJE MUŠKIH GRLA KOPITARA U ODNOSU NA ARTERITIS KONJA, KOJI SE PRIMJENJUJE PRILIKOM PREMJEŠTANJA I UVOZA IZ TREĆIH ZEMALJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju kategorije muških grla kopitara na koje se primjenjuje zahtjev u odnosu na arteritis konja iz članka 15.L469283, stavka 1., točke (b), alineje druge Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/2008)[2].

Članak 2.

Zahtjev koji se odnosi na arteritis konja iz članka 15.L469285, stavka 1., točke (b) alineje druge Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/2008)[3] mora biti primijenjen na muška grla kopitara, osim:

a) kopitara cijepljenih protiv arteritisa konja pod službenim nadzorom, cjepivom odobrenim od Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Uprave za veterinarstvo) i koji su s negativnim rezultatom reagirali na serum neutralizacijski test u omjeru 1:4. Kopitari se moraju cijepiti na dan uzimanja uzorka krvi ili unutar narednih 15 dana pod uvjetom da su tijekom tog razdoblja izolirani. Provedba testa, rezultati i cijepljenje certificiraju se pod veterinarskim nadzorom. Cijepljenje se ponavlja u redovnim vremenskim intervalima. U slučaju registriranih kopitara, cijepljenje i rezultati seroloških testova moraju se upisati u identifikacijski dokument (putovnicu),

b) kopitara cijepljenih protiv arteritisa konja pod službenim nadzorom, cjepivom odobrenim od Uprave za veterinarstvo i koji su u dobi od 180 do 270 dana, dva puta pretraženi serum neutralizacijskim testom na arteritis konja, u razmaku od najmanje 10 dana, bez utvrđenog povećanja titra protutijela. Kopitari moraju biti izolirani pod službenim nadzorom od trenutka uzimanja prvog uzorka krvi do cijepljenja. Provedba testa, rezultati i cijepljenje certificiraju se pod veterinarskim nadzorom. Cijepljenje se ponavlja u redovnim vremenskim intervalima. U slučaju registriranih kopitara, cijepljenje i rezultati seroloških testova moraju se upisati u identifikacijski dokument (putovnicu),

c) kopitara mlađih od 180 dana,

d) kopitara za klanje koji se upućuju izravno u klaonicu uz odgovarajući veterinarski certifikat[4].

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/221

Urbroj: 525-06-1-0246/09-1

Zagreb, 14. kolovoza 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 95/329/EZ od 25. srpnja 1995. o utvrđivanju kategorija mužjaka kopitara na koje se primjenjuje zahtjev u pogledu virusnog arteritisa propisan u članku 15. točki (b) alineji (ii) Direktive Vijeća 90/426/EEZ.

[2]Člankom 15.L469287 stavak 1., točka (b), alineja druga, Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine« broj 154/2009), preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/426/EEZ o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

[3]3 Člankom 15.L469289 stavak 1., točka (b), alineja druga, Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine« broj 154/2009), preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/426/EEZ o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

[4]4 Certifikat za uvoz konja za klanje neposredno u klaonicu iz Republike Hrvatske na područje Europske Zajednice usklađen je s Dodatkom I Odluke 93/196.

zatvori
Pravilnik o zahtjevu za određene kategorije muških grla kopitara u odnosu na arteritis konja, koji se primjenjuje prilikom premještanja i uvoza iz trećih zemalja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !