Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2006. –30. 6. 2006. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 21.7.2006 Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2006. –30. 6. 2006.

MINISTARSTVO FINANCIJA

1973

Temeljem članka 80.L305514 stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 96/03) Ministarstvo financija objavljuje

PREGLED

ČINIDBENIH JAMSTAVA IZDANIH OD 1. 1. 2006. – 30. 6. 2006. GODINE

Red. broj

Zaklj./Odluka Vlade RH

Riznični broj jamstva

Datum izdavanja

U korist

Dužnik/Namjena kredita

Valuta

Iznos jamstva  

Iznos jamstva u kunama

Datum

Klasa, Urbroj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

3. 7. 2003.

310-14/03-01/02

5030120-03-5

A – 001 – 06

13. 2. 2006.

HBOR

ULJANIK d.d., Pula – financiranje izgradnje broda Novogradnje 442

USD

13.000.000,00

79.851.642,00

2

13. 4. 2006.

310-14/06-01/01

5030120-06-1

A – 002 – 06

26. 4. 2006.

Hypo-Alpe -Adria Bank, Zagreb

BRODOSPLIT – BRODOGRADILIŠTE d.d. – avans za financijsko praćenje igradnje novogradnji 507, 508 i 509

EUR

15.255.000,00

111.288.398,04

3

18. 12. 2003.

310-14/03-01/02

5030120-03-11

A – 003 – 06

5. 5. 2006.

HBOR

ULJANIK d.d., Pula  – jamstvo za povrat avansa za Novogradnju 466

USD

15.020.000,00

86.949.698,56

4

18. 12. 2003.

310-14/03-01/02

5030120-03-11

A – 004 – 06

5. 5. 2006.

HBOR

ULJANIK d.d., Pula  – financiranje izgradnje broda Novogradnje 466

USD

10.000.000,00

57.889.280,00

5

2. 6. 2006.

310-14/06-01/02

5030120-06-3

A – 005 – 06

8. 6. 2006.

HVB Splitska banka

BRODOSPLIT – BRODOGRADILIŠTE d.d. – avans za financijsko praćenje igradnje novogradnji 460 i  461

USD

29.750.000,00

168.283.493,00

EUR

30.292.744,00

219.692.430,82
 

REKAPITULACIJA:

 

 

 

u kunama

1. EUR

45.547.744,00

330.980.828,86

2. USD

67.770.000,00

392.974.113,56

UKUPNO

 

723.954.942,42
 

Klasa: 011-01/04-01/241
Urbroj: 513-05-03/06-25
Zagreb, 10. srpnja 2006.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2006. –30. 6. 2006.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !