Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2004. – 31. 12. 2004. – (“Narodne novine“, br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 28.1.2005 Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2004. - 31. 12. 2004.

Ministarstvo financija

235

Na temelju članka 28.L123632 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2004. godinu (»Narodne novine« br. 31/04) Ministarstvo financija objavljuje

PREGLED FINANCIJSKIH JAMSTAVA IZDANIH OD 1. 1. 2004. – 31. 12. 2004.

  

Red.

Zaklj./Odluka Vlade RH

Riznični

Datum

U

Dužnik

Valuta

Iznos jamstva

Iznos jamstva

Krajnji rok

broj

Datum

Klasa, Urbroj

broj jamstva

izdavanja

korist

Namjena kredita

  

u kunama

dospijeća

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

30.04.2003.

310-14/03-01/05

F - 001 - 04

09.01.2004.

HBOR

BRODOSPLIT d.o.o.

USD

20.000.000.00

122.190.140.00

2012.

  

5030120-03-7

   

– tehnološka obnova i restrukturiranje

    

2

17.07.2003.

019-04/03-02/03

F - 002 - 04

05.03.2004.

HBOR

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

HRK

18.118.405.34

18.118.405.34

2009.

  

5030115-03-1

   

PROMETA I RAZVITKA

    
      

– Program organizirane obnove između

    
      

HBOR-a i izvođača

    

3

26.07.2000.

450-02/00-02/08

F - 003 - 04

15.01.2004.

HBOR

HBOR -emisija obveznica

EUR

300.000.000.00

2.312.578.800.00

2011.

  

5030114-00-4

        

4

07.04.2004.

432-02/04-02/01

F - 006 - 04

07.04.2004.

RAIFFEISEN BANK

ELCON d.d. – program kreditiranja

HRK

15.000.000.00

15.000.000.00

2011.

  

5030114-04-8

   

financijskog restrukturiranja gospodarskih

    
      

subjekata

    

5

30.06.2004.

334-05/99-03/04

F - 007 - 04

08.07.2004.

HBOR

HOTELI BRELA – za financijsko

HRK

10.000.000.00

10.000.000.00

2008.

  

5030120-04-2

   

restrukturiranje društva – zamjena banke

    
      

kreditora po ranije izdanim jamstvima rizn.

    
      

broj N-191-JBH, N-191-JBH/I i

    
      

N-191-JHD/II/11

    

6

19.06.2004.

432-02/04-02/07

F - 008 - 04

09.07.2004.

HBOR

TLM Šibenikza osiguranje izvršenja

HRK

100.000.000.00

100.000.000.00

2014.

  

5030105-04-3

   

plana proizvodnje i izvoza za 2004.

    
      

godinu

    

7

19.06.2004.

432-02/04-02/07

F - 009 - 04

09.07.2004.

HBOR

TLM Šibenik – za završetak modernizacije

HRK

7.700.000.00

7.700.000.00

2014.

  

5030105-04-5

   

valjaonice aluminija

    

8

19.06.2004.

340-03/04-02/01

F - 010 - 04

28.06.2004.

Private Export Funding

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

USD

250.000.000.00

1.493.273.250.00

2018.

  

5030116-04-5

  

Corporation (PEFCO)

– za financiranje dijela građevinskih radova

    
      

tvrtke Bechtel Inc. na autocesti Bosiljevo

    
      

– Sv. Rok

    

9

04.08.2004.

612-11/03-02/02

F - 011 - 04

18.08.2004.

Erste&Steiermärkische Bank

PRODUKCIJA LIBERTAS

HRK

3.600.000.00

3.600.000.00

2006.

      

– za financiranje završetka snimanja

    
      

igranog filma “Libertas”

    

10

30.06.2004.

340-03/03-01/03

F - 012 - 04

21.09.2004.

EIB

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

EUR

45.000.000.00

332.095.275.00

2034.

  

5030115-04-6

   

– za Projekt završetka autoceste na

    
      

Koridoru X u Republici Hrvatskoj

    

11

30.04.2004.

310-14/02-01/06

F - 013- 04

29.09.2004.

HBOR

3. MAJ , Rijekaza tehnološku obnovu

EUR

6.965.000.00

52.448.650.94

2013.

  

5030120-03-3

   

brodogradilišta

    

12

17.09.2004.

340-03/04-02/06

F - 014 - 04

29.09.2004.

Privredna banka

HRVATSKE CESTE d.o.o.

HRK

200.000.000.00

200.000.000.00

2015.

  

5030120-04-2

   

za financiranje projekta građenja i

    
      

održavanja javnih cesta

    

13

16.12.2003.

310-05/02-02/03

F - 015 - 04

16.04.2004.

EIB

PLINACRO d.o.o.

EUR

90.000.000.00

673.616.430.00

2028.

  

5030115-03-5

   

– za financiranje plana razvoja i

    
      

modernizacije plinskog transportnog

    
      

sustava u R Hrvatskoj

    

14

23.12.2004.

432-02/04-02/89

F - 016 - 04

30.12.2004.

HBOR

VARTEKSplaćanje dospjelih kreditnih

HRK

50.000.000.00

50.000.000.00

30.06.2015.

  

5030120-04-1

   

obveza i obveza prema dobavljačima,

    
      

te razvoj maloprodajne mreže

    

15

23.12.2004.

432-02/04-02/89

F - 017 - 04

30.12.2004.

Zagrebačka banka d.d.

VARTEKS

EUR

3.950.000.00

30.118.548.55

30.12.2007.

  

5030120-04-3

   

– za financiranje tekućeg poslovanja društva

    

16

23.12.2004.

432-02/04-02/89

F - 018 - 04

30.12.2004.

Privredna banka d.d.

VARTEKS

EUR

2.700.000.00

20.587.362.30

30.12.2007.

  

5030120-04-5

   

– za financiranje tekućeg poslovanja društva

    

17

10.11.2003.

340-03/03-01/03

F - 019 - 04

10.07.2004.

EBRD

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

EUR

45.000.000.00

331.286.715.00

2021.

  

5030115-03-4

   

– za Projekt završetka autoceste na

    
 

02.07.2004.

Zakon o

   

Koridoru X u Republici Hrvatskoj

    
  

potvrđivanju

        
  

Ugovora;

        
  

NN br. 6/04

        
  

REKAPITULACIJA

TUZEMNA

INOZEMNA

UKUPNO

1 GOSPODARSTVO

2.679.893.256.19

673.616.430.00

3.353.509.686.19

2 POLJOPRIVREDA

  

0.00

3 PROMET

252.448.650.94

2.156.655.240.00

2.409.103.890.94

4 TURIZAM

10.000.000.00

 

10.000.000.00

UKUPNO

2.942.341.907.13

2.830.271.670.00

5.772.613.577.13

   

Klasa: 011-01/04-01/241
Urbroj: 513-05-03/04-6
Zagreb, 31. prosinca 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.

zatvori
Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2004. – 31. 12. 2004. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !