Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2006. –30. 6. 2006. ("Narodne novine", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 21.7.2006 Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2006. –30. 6. 2006.

MINISTARSTVO FINANCIJA

1974

Temeljem članka 80.L305516 stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 96/03) Ministarstvo financija objavljuje:

PREGLED

IZDANIH FINANCIJSKIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2006. – 30. 6. 2006. GODINE

 

Red. broj

Zaklj./ Odluka Vlade RH

Riznični broj
jamstva

Datum
izdavanja

U korist

Dužnik

Valuta

Iznos
jamstva

Iznos jamstva u kunama

Krajnji rok dospijeća

Datum

Klasa, Urbroj

Namjena kredita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

8. 12. 2005.

310-14/05-01/17

5030120-05-1

F – 001 – 06

18. 1. 2006.

Zagrebačka banka d.d.

BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d. – financiranje proizvodnog programa i restrukturiranje duga

HRK

40.050.000,00

40.050.000,00

2016.

2

8. 12. 2005.

310-14/05-01/17

5030120-05-1

F – 002 – 06

18. 1. 2006.

Zagrebačka banka d.d.

BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d.- financiranje proizvodnog programa i restrukturiranje duga

EUR

5.426.000,00

40.045.941,88

2016.

3

8.12. 2005.

310-14/05-01/02

5030120-05-4

F – 003 – 06

30. 1. 2006.

Hypo Alpe Adria Bank d.d.

BRODOGRADILIŠTE BRODOSPLIT d.d. – financiranje proizvodnog programa i restrukturiranje duga

USD

99.400.000,00

599.906.136,20

2016.

4

8. 12. 2005.

310-14/05-01/08

5030120-05-1

F – 004 – 06

31. 1. 2006.

Hypo Alpe Adria Bank d.d.

BRODOGRADILIŠTE BRODOSPLIT d.d. – financiranje proizvodnog programa i restrukturiranje duga

EUR

3.068.000,00

22.578.433,64

2016.

5

2. 2. 2006.

341-01/06-02/01

5030120-06-1

F – 005 – 06

22. 2. 2006.

Privredna banka d.d.

HŽ d.o.o. – financiranje projekta izgradnje 300 teretnih vagona

EUR

34.353.659,90

250.839.225,30

2017.

6

8. 12. 2005.

310-14/05-01/01

5030120-05-3

F – 006 – 06

7. 2. 2006.

Zagrebačka banka d.d.

BRODOGRADILIŠTE BRODOTROGIR d.d. – financiranje proizvodnog programa i restrukturiranje duga

HRK

171.215.000,01

171.215.000,00

2016.

7

28. 3. 2006.

340-03/06-02/01

5030120-06-4

F – 007 – 06

4. 4. 2006.

PBZ, ZABA

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. – financiranje izgradnje autocesta iz Plana građenja i održavanja autocesta u 2006. godini

EUR

70.000.000,00

513.625.840,00

2021.

8

13. 4. 2006.

340-03/06-02/02

5030120-03-1

F – 008 – 06

21. 4. 2006.

PBZ, ZABA

HRVATSKE CESTE d.o.o. – financiranje izgradnje cesta iz Plana građenja i održavanja državnih cesta u 2006. godini

EUR

66.000.000,00

481.986.450,00

2025.

9

1. 12. 2005.

340-03/04-02/10

5030116-05-3

F – 009 – 06

9. 3. 2006.

EIB

AUTOCESTA RIJEKA- ZAGREB d.d. – financiranje projekta izgradnje IIB faze autoceste Rijeka-Zagreb

EUR

210.000.000,00

1.538.410.020,00

2031.

10

13. 4. 2006.

310-14/06-01/02

5030120-06-1

F – 010 – 06

18. 5. 2006.

Hrvatska poštanska banka d.d.

BRODOGRADILIŠTE BRODOSPLIT d.d. – financiranje proizvodnog programa i restrukturiranje duga

HRK

110.000.000,00

110.000.000,00

2016.

11

13. 4. 2006.

310-14/06-01/05

5030120-06-1

F – 011 – 06

26. 5. 2006.

Hrvatska
poštanska banka d.d.

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. – financiranje proizvodnog programa i restrukturiranje duga

HRK

100.000.000,00

100.000.000,00

2016.

12

9. 6. 2006.

340-03/06-02/01

5030120-03-5

F – 016 – 06

9. 6. 2006.

PBZ, ZABA

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.- financiranje izgradnje autocesta iz Plana građenja i održavanja državnih autocesta u 2006. godini

EUR

80.000.000,00

580.070.160,00

2021.
 

REKAPITULACIJA

TUZEMNA

INOZEMNA

 

1. GOSPODARSTVO

1.083.795.511,72

 

1.083.795.511,72

2. POLJOPRIVREDA

 

 

0,00

3. PROMET

1.826.521.675,30

1.538.410.020,00

3.364.931.695,30

4. TURIZAM

 

 

0,00

UKUPNO

2.910.317.187,02

1.538.410.020,00

4.448.727.207,02
 

Klasa: 011-01/04-01/241
Urbroj: 513-05-03/06-24
Zagreb, 10. srpnja 2006.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2006. –30. 6. 2006.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !