Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pregled izdanih financijskih jamstava od 1.1.2005. do 31.12.2005. godine ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 25.1.2006 Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2005. do 31. 12. 2005. godine

MINISTARSTVO FINANCIJA

247

Temeljem članka 27.L287183 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2005. godinu (»Narodne novine« 171/04) Ministarstvo financija objavljuje

PREGLED IZDANIH FINANCIJSKIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2005. – 31. 12. 2005. GODINE

Red. broj

Zaklj./Odluka Vlade RH

Riznični broj
jamstva

Datum izdavanja

U korist

Dužnik

Valuta

Iznos jamstva

Iznos jamstva u kunama

Krajnji rok dospijeća

Potencijalna obveza po izdanom jamstvu u HRK*

Datum

Klasa, Urbroj

Namjena kredita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

23.12.2004.

310-14/04-01/05

5030120-04-7

F – 001 – 05

14.01.2005.

Zagrebačka banka d.d.

BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d.

EUR

14.435.200,00

108.914.536,72

2013.

128.407.370,03

2

20.01.2005.

342-21/04-02/09

5030115-05-2

F – 002 – 05

01.02.2005.

EBRD

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK – Projekt izgradnje obalne infrastrukture luke Dubrovnik

EUR

26.500.000,00

199.801.361,00

2017.

252.092.044,20

3

23.12.2004.

310-14/04-01/03

5030120-04-3

F – 003 – 05

31.01.2005.

Zagrebačka banka d.d.

BRODOGRADILIŠTE BRODOTROGIR d.d. – kreditiranje II. faze razvoja Brodogradilišta

USD

26.000.000,00

150.396.688,00

2015.

230.812.993,58

4

24.02.2005.

340-03/05-02/01

5030120-05-4

F – 004 – 05

02.03.2005.

PBZ, RBA, ZABA

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. – financiranje izgradnje autocesta iz Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine

EUR

150.000.000,00

1.125.961.800,00

2019.

1.509.096.155,46

5

21.04.2005.

340-03/05-02/02

5030120-05-3

F-006-05

04.05.2005.

Zagrebačka banka d.d.

HRVATSKE CESTE d.o.o. – financiranje projekata građenja i održavanja državnih cesta u 2005. godini

EUR

27.994.393,66

210.000.000,00

2015.

233.139.337,73

6

28.04.2005.

432-02/05-02/01

5030120-05-1

F-007-05

09.05.2005.

Zagrebačka banka d.d.

VALJAONICA CIJEVI SISAK d.o.o. – investiranje u obrtni kapital i osnovna sredstva

USD

17.548.667,00

99.505.136,02

2018.

155.774.019,08

7

28.04.2005.

432-02/05-02/54

5030120-05-1

F-008-05

20.06.2005.

Nova banka d.d.

ŽELJEZARA SPLIT d.d. – investiranje u obrtni kapital i osnovna sredstva

EUR

5.909.280,00

43.138.069,01

2018.

56.575.248,44

8

08.07.2005.

342-18/05-02/02

5030120-05-1

F-009-05

15.07.2005.

Erste&
Steiermärkische Bank d.d.

JADROLINIJA – otkup 2 trajekta RO-RO brodova koji se grade u Brodogradilištu Kraljevica d.d. i Brodosplit – Brodogradilištu specijalnih objekata d.d.

EUR

8.208.000,00

59.944.361,90

2014.

68.546.065,42

9

14.07.2005.

340-03/05-02/01

5030120-05-8

F-010-05

20.07.2005.

PBZ, ZABA

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. – financiranje izgradnje autocesta iz Plana građenja i održavanja autocesta u 2005. godini

EUR

100.000.000,00

730.385.700,00

2020.

1.017.758.943,92

10

23.06.2005.

340-03/05-02/02

5030105-05-5

F-011-05

23.06.2005.

EIB

HRVATSKE CESTE d.o.o. – financiranje projekta »Hrvatske ceste – Splitska obilaznica«

EUR

60.000.000,00

439.358.700,00

2026.

694.302.229,37

11

04.08.2005.

432-02/05-02/80

5030120-05-1

F-012-05

22.08.2005.

HBOR

TLM d.o.o. – investiranje u obrtni kapital i otpremnine radnika društva

HRK

75.591.700,00

75.591.700,00

2016.

98.313.094,48

12

22.09.2005.

310-14/05-01/05

5030120-05-3

F-013-05

28.09.2005.

Deutsche Bank

3. MAJ – investiranje u obrtni kapital i otpremnine radnika društva

USD

53.108.710,39

328.332.971,18

2006.

345.144.502,35

13

30.04.2003.

310-14/02-01/06

5030120-03-3

F-014-05

18.11.2005.

HBOR

3. MAJ – investiranje u obrtni kapital i otpremnine radnika društva

EUR

5.730.000,00

42.149.914,38

2015.

52.920.658,58

14

21.10.2005.

432-02/05-02/1

5030122-05-3

F-015-05

26.10.2005.

Zagrebačka banka d.d.

VALJAONICA CIJEVI SISAK d.o.o. – investiranje u obrtni kapital i za otpremnine radnicima

USD

15.400.000,00

94.292.259,60

2019.

153.986.140,71

15

08.12.2005.

351-01/05-03/04

5030108-05-3

F-016-05

28.12.2005.

HVB Splitska banka d.d.

JAVNA USTANOVA »NACIONALNI PARK PAKLENICA« – nastavak uređenja posjetiteljskog centra – 3. faza

HRK

2.000.000,00

2.000.000,00

31. 12. 2015.

2.187.711,42

REKAPITULACIJA

TUZEMNA

INOZEMNA

1

GOSPODARSTVO

673.932.665,64

328.332.971,18

1.002.265.636,82

2

POLJOPRIVREDA

0,00

3

PROMET

2.066.347.500,00

639.160.061,00

2.705.507.561,00

4

TURIZAM

2.000.000,00

2.000.000,00

UKUPNO

2.742.280.165,64

967.493.032,18

3.709.773.197,82

 

* tečaj i kamatne stope na dan 31. 12. 2005.

Klasa: 011-01/04-01/241

Urbroj: 513-05-03/06-17

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Ministar financija

Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.

 
zatvori
Pregled izdanih financijskih jamstava od 1.1.2005. do 31.12.2005. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !