Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Privremena odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja- od 1. 1. 99. – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 4.1.1999 Privremena odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Na temelju članka 58.L61374 stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 102/98) i članka 19.L61376 točke 1. i članka 20.L61377 točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", broj 163/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 29. prosinca 1998. donosi

PRIVREMENU ODLUKU

O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA

1. Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 1999. iznosi 700,00 kn.

2. Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 140-13/98-01/5565
Urbroj: 341-99-01/98-2
Zagreb, 29. prosinca 1998.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.

zatvori
Privremena odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja- od 1. 1. 99. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !