Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Privremena odluka o utvrđivanju najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža - od 1. 1. 99. – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 4.1.1999 Privremena odluka o utvrđivanju najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Na temelju članka 82.L61370 stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 102/98.) i članka 19.L61372 točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", broj 163/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 29. prosinca 1998. donosi

PRIVREMENU ODLUKU

O UTVRĐIVANJU NAJNIŽE MIROVINE ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA

1. Utvrđuje se najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža u svoti od 33,20 kn.

2. Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 80. Zakona o mirovinskom osiguranju.

3. Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 140-13/98-01/5565
Urbroj: 341-99-01/98-1
Zagreb, 29. prosinca 1998.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.

zatvori
Privremena odluka o utvrđivanju najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža - od 1. 1. 99. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !